en pl
en pl

Prakseologia

Show issue
Volume 2021 
Issue 163-164

Słowo od Redaktora naczelnego

2021 (163-164) Prakseologia

Full metadata record

Cite this record

APA style

Bukała, Marcin W. (2021). Słowo od Redaktora naczelnego. (2021). Słowo od Redaktora naczelnego. Prakseologia, 2021(163-164), 3-6.

MLA style

Bukała, Marcin W.. “Słowo Od Redaktora Naczelnego”. Prakseologia, vol. 2021, no. 163-164, 2021, pp. 3-6.

Chicago style

Bukała, Marcin W.. “Słowo Od Redaktora Naczelnego”. Prakseologia, Prakseologia, 2021, no. 163-164 (2021): 3-6.