en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 2022 
Volume 14 
Issue 3

Selected Tax Rules in the Polish Financial Law Literature

Robert Zieliński
Kozminski University

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.548

Abstract

The aim of the article is to characterise selected tax principles included in the Polish financial law literature. Legal academics and commentators widely emphasise that these principles are extremely crucial for the tax system. They express the postulates to which a properly designed tax, as well as a rational tax system, should correspond. In view of the fact that the academic discourse has been emphasising for many years that tax law is of low quality and thus difficult and costly to apply, as well as the low assessment of tax regulations enacted as part of the so-called Polish Deal, it was considered appropriate to remind the significance of the most important of these models, the content of which was expressed as tax principles.

References

 1. Brzeziński B., Nykiel W., Zasady ogólne prawa podatkowego, [in:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, B. Brzeziński (ed.), Toruń 2009. [Google Scholar]
 2. Dalton H., Principles of Public Finance, Łódź 1948. [Google Scholar]
 3. Fedorowicz Z., Historia podatków do końca XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), [in:] C. Kosikowski (ed.), Encyklopedia podatkowa, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 4. Gajl N., Teorie i zasady podatkowe, [in:] C. Kosikowski (ed.), Encyklopedia podatkowa, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 5. Gajl N., Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Warszawa 1995. [Google Scholar]
 6. Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 7. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 8. Gomułowicz A., Myśl podatkowa Adama Smitha, [in:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 9. Gomułowicz A., Myśl podatkowa Adolfa Wagnera, [in:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 10. Gomułowicz A., Myśl podatkowa Davida Ricardo, [in:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 11. Gomułowicz A., Myśl podatkowa Fritza Neumarka, [in:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 12. Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 13. Gomułowicz A., Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 14. Komar A., Łączkowski W., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 15. Kosikowski C., Podatki. Problem władzy publicznej i podatników, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 16. Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe w teorii i praktyce, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 17. Kucia B., Zasada sprawiedliwości podatkowej w ujęciu historycznym, “Roczniki Nauk Prawnych” 1998, 8. [Google Scholar]
 18. Lotko E., Konstytucyjny obowiązek płacenia podatków a spójność aksjologiczna, „Prawo i Więź” 2021, 4, s. 563–564. [Google Scholar]
 19. Nykiel W., Zasady podatkowe, [in:] B. Brzeziński (ed.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. funkcjonowanie, Toruń 2009. [Google Scholar]
 20. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Warszawa 1957. [Google Scholar]
 21. Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935. [Google Scholar]
 22. Sosnowski M., Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego, “Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, 52. [Google Scholar]
 23. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Vol. 2, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 24. Szołno-Koguc J., Reforma polskiego systemu podatkowego w latach 1990–1995 (założenia a realizacja), Lublin 2000. [Google Scholar]
 25. Wdowiarz-Florek E., Ewolucja postulatów i zasad prawa podatkowego, “Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2015, 1. [Google Scholar]
 26. Weralski M., Pojęcie podatku, [in:] M. Weralski (ed.), System instytucji prawno-finansowych PRL, Vol. 3: Instytucje budżetowe, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 27. Weralski M., Zasady podatkowe, [in:] M. Weralski (ed.), System instytucji prawno-finansowych PRL, Vol. 3: Instytucje budżetowe, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 28. Wójtowicz W., Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego, [in:] W. Wójtowicz (ed.), Prawo podatkowe – część ogólna i szczegółowa, Bydgoszcz 2005. [Google Scholar]
 29. Zieliński R., Personalizacja w systemie obciążeń dochodów osób fizycznych w Polsce, Warszawa 2019. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Zieliński, Robert (2022). Selected Tax Rules in the Polish Financial Law Literature. (2022). Selected Tax Rules in the Polish Financial Law Literature. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 184–198. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.548 (Original work published 2022)

MLA style

Zieliński, Robert. “Selected Tax Rules In The Polish Financial Law Literature”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 14, no. 3, 2022, pp. 184–198.

Chicago style

Zieliński, Robert. “Selected Tax Rules In The Polish Financial Law Literature”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, no. 3 (2022): 184–198. doi:10.7206/kp.2080-1084.548.