en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 2022 
Volume 14 
Issue 3

Zwolnienie stypendiów z PIT a warunek ich zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Glosa krytyczna do wyroku NSA z dnia 4-11-2020 r., II FSK 1774/18, LEX nr 307998

Paweł Smoleń
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Marzena Świstak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.545

Abstract

The Polish Personal Income Tax Law provides for a relatively extensive group of tax exemptions related to various benefits offered to doctoral students and academics. It also includes an exemption for scholarships and assistance grants referred to in Law 2.0, as well as scholarships received under programmes or projects aimed at implementing the current state scientific policy. The rule adopted is that the exemption applies as long as the rules for granting the scholarships and grants in question them have been approved by the minister in charge of higher education and science. The research objective adopted in the gloss is to verify the jurisprudential practice regarding the issue of the tax exemption in question. The analysis and evaluation have been performed also in the context of the guidelines and ideas behind the reform of higher education and science (regulations of the so-called Law 2.0). This gloss is a critical commentary. It makes use of dogmatic-legal and normative analysis.

References

  1. Budziszewski J., Opodatkowanie stypendiów naukowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, „Doradztwo Podatkowe” 2007, 10, s. 12–18. [Google Scholar]
  2. Górniak J. (red.), Diagnoza szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część III, Warszawa 2015. [Google Scholar]
  3. Kucia-Guściora B., Stypendia – status prawny i zasady opodatkowania. Próba systematyki, „Studia Prawnicze KUL” 2009, 2–3(38–39), s. 51–90. [Google Scholar]
  4. Kulicki J., Trwałe ciężary i stypendia w polskim ustawodawstwie podatkowym, „Prawo Spółek” 2000, 11, LEX/el. [Google Scholar]
  5. Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016, LEX/el. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Smoleń, Paweł & Świstak, Marzena (2022). Zwolnienie stypendiów z PIT a warunek ich zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Glosa krytyczna do wyroku NSA z dnia 4-11-2020 r., II FSK 1774/18, LEX nr 307998. (2022). Zwolnienie stypendiów z PIT a warunek ich zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Glosa krytyczna do wyroku NSA z dnia 4-11-2020 r., II FSK 1774/18, LEX nr 307998. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 136–148. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.545 (Original work published 2022)

MLA style

Smoleń, Paweł and Świstak, Marzena. “Zwolnienie Stypendiów Z Pit A Warunek Ich Zatwierdzenia Przez Ministra Właściwego Do Spraw Szkolnictwa Wyższego I Nauki. Glosa Krytyczna Do Wyroku Nsa Z Dnia 4-11-2020 R., Ii Fsk 1774/18, Lex Nr 307998”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 14, no. 3, 2022, pp. 136–148.

Chicago style

Smoleń, Paweł and Świstak, Marzena. “Zwolnienie Stypendiów Z Pit A Warunek Ich Zatwierdzenia Przez Ministra Właściwego Do Spraw Szkolnictwa Wyższego I Nauki. Glosa Krytyczna Do Wyroku Nsa Z Dnia 4-11-2020 R., Ii Fsk 1774/18, Lex Nr 307998”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, no. 3 (2022): 136–148. doi:10.7206/kp.2080-1084.545.