en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 2022 
Volume 14 
Issue 3

Determinanty publicznoprawnej ingerencji w prawo własności w celu wykonania remontu, konserwacji lub usunięcia awarii urządzeń przesyłowych

Małgorzata Pracka
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.543

Abstract

In this article, the Polish institution of administrative entry to the area in order to carry out repair, maintenance or removal of failures of transmission equipment will be presented. It entitles to public-law interference in the constitutionally protected property right, under the condition that the determinants of its application have been met. The aim of the analysis is to indicate that the expropriation nature of this regulation, which is a specific form of expropriation, requires a strict interpretation of the premises leading to the restriction of the ownership for purposes related to transmission activity. An attempt will be made to demonstrate that the restriction of the ownership made on the basis of an administrative decision meets the expropriation standards applicable in the Polish legal system. The presented issues are not only of purely theoretical importance, but will also be used in the application of legal regulations by both public administration authorities and transmission companies applying for a permission.

References

  1. Balwicka-Szczyrba M., Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych – właścicieli urządzeń przesyłowych, Warszawa 2015. [Google Scholar]
  2. Bończak-Kucharczyk E., Komentarz do art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami, [w:] E. Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2022, LEX/el. [Google Scholar]
  3. Matusik G., Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu, Warszawa 2011. [Google Scholar]
  4. Mzyk E., [w:] G. Bieniek (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
  5. Pawłowski S., Modyfikacje klasycznej koncepcji wywłaszczenia a gwarancje praw jednostki, Poznań 2018. [Google Scholar]
  6. Pracka M., Przesłanki uzyskania publicznoprawnego tytułu do korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, „Nieruchomości@” 2021, wydanie specjalne. [Google Scholar]
  7. Szalewska M., Wywłaszczenie nieruchomości, Warszawa 2005. [Google Scholar]
  8. Wojciechowski P., [w:] P. Czechowski (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2015, LEX/el. 2022. [Google Scholar]
  9. Wolanin M., [w:] J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2021. [Google Scholar]
  10. Woś T., Wywłaszczanie nieruchomości i ich zwrot, Warszawa 2010. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Pracka, Małgorzata (2022). Determinanty publicznoprawnej ingerencji w prawo własności w celu wykonania remontu, konserwacji lub usunięcia awarii urządzeń przesyłowych. (2022). Determinanty publicznoprawnej ingerencji w prawo własności w celu wykonania remontu, konserwacji lub usunięcia awarii urządzeń przesyłowych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 98–112. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.543 (Original work published 2022)

MLA style

Pracka, Małgorzata. “Determinanty Publicznoprawnej Ingerencji W Prawo Własności W Celu Wykonania Remontu, Konserwacji Lub Usunięcia Awarii Urządzeń Przesyłowych”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 14, no. 3, 2022, pp. 98–112.

Chicago style

Pracka, Małgorzata. “Determinanty Publicznoprawnej Ingerencji W Prawo Własności W Celu Wykonania Remontu, Konserwacji Lub Usunięcia Awarii Urządzeń Przesyłowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, no. 3 (2022): 98–112. doi:10.7206/kp.2080-1084.543.