en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 2022 
Volume 14 
Issue 3

Assessment of the Correct Implementation of Article 4 of Directive 2008/52/EC of 21 May 2008 on Some Aspects of Mediation in Civil and Commercial Matters in the Polish Legal System

Marek Dąbrowski
John Paul II Catholic University of Lublin

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.537

Abstract

The purpose of the article, which has not been analysed so far, is the assessment of the correct implementation of Article 4 of Directive 2008/52/EC in the Polish legal system. The starting point for the considerations made herein has been the determination of the required minimum harmonisation level and the indication of results which are binding for the state authorities. At a further stage, an analysis has been made of applicable Polish regulations on preliminary and continuing training for mediators and of actions undertaken to develop ethical and deontological codes and to make them commonly observed by mediators in the context of the results indicated in Article 4 of Directive 2008/52/EC. The results of the analysis have indicated faults in the process of implementation in the form of a too narrow transposition of Article 4 of Directive 2008/52/EC and a failure to ensure
the effectiveness of its resolutions, and also pointing the direction to ensure the effet utile of Article 4 of the Directive of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008, constituting the starting point for determining the directions at the stage of legislative work related to ensuring the appropriate quality of mediation.

References

 1. Dąbrowski M., Mediacja w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego, Lublin 2019. [Google Scholar]
 2. Dąbrowski M., Kryterium wiedzy i umiejętności jako wymóg dla stałych mediatorów – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 25 stycznia 2018 r., III SA/Po 634/17, “Studia Prawnicze” 2019, 3. [Google Scholar]
 3. De Palo G., A Ten-Year-Long EU Mediation Paradox: When an EU Directive Needs to Be More… Directive, European Parliament 2018. [Google Scholar]
 4. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 5. Helios J., Jedlecka W., Wykładnia prawa Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa, Wrocław 2018. [Google Scholar]
 6. Kalisz A., Mediator as a Profession Incorporated into the System of Common Courts – Civil Mediation Practice in the Light of Recent Changes, “Studia Iuridica Lublinensia” 2018, 3. [Google Scholar]
 7. Kalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 8. Korybski A., Profesjonalizacja czynności mediacyjnych (wybrane zagadnienia w perspektywie polskiego porządku prawnego), “Annales UMCS” 2019, 1. [Google Scholar]
 9. Korybski A., Legal Status of Mediator in Mediation Proceedings in Civil Cases, “Studia Iuridica Lublinensia” 2018, 3. [Google Scholar]
 10. Kurcz B., Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Kraków 2004 [Google Scholar]
 11. Zacharzewski K., Znaczenie kodeksów deontologicznych w dziedzinie prawa prywatnego, “Przegląd Prawa Handlowego” 2011, 6. [Google Scholar]
 12. Zawidzka-Łojek A., Zasady prawa materialnego Unii Europejskiej, [in:] A. Zawidzka-Łojek, [Google Scholar]
 13. R. Grzeszczak (eds.), Prawo materialne Unii Europejskiej, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 14. Zienkiewicz A., Objectives of Mediation and Selection and Implementation of Mediation Strategies and Techniques by Mediators in Civil Disputes – Study Report (Part II – Survey Questionnaires), “Studia Iuridica Lublinensia” 2022, 1, pp. 2019–220. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Dąbrowski, Marek (2022). Assessment of the Correct Implementation of Article 4 of Directive 2008/52/EC of 21 May 2008 on Some Aspects of Mediation in Civil and Commercial Matters in the Polish Legal System. (2022). Assessment of the Correct Implementation of Article 4 of Directive 2008/52/EC of 21 May 2008 on Some Aspects of Mediation in Civil and Commercial Matters in the Polish Legal System. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 5-19. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.537 (Original work published 2022)

MLA style

Dąbrowski, Marek. “Assessment Of The Correct Implementation Of Article 4 Of Directive 2008/52/ec Of 21 May 2008 On Some Aspects Of Mediation In Civil And Commercial Matters In The Polish Legal System”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 14, no. 3, 2022, pp. 5-19.

Chicago style

Dąbrowski, Marek. “Assessment Of The Correct Implementation Of Article 4 Of Directive 2008/52/ec Of 21 May 2008 On Some Aspects Of Mediation In Civil And Commercial Matters In The Polish Legal System”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, no. 3 (2022): 5-19. doi:10.7206/kp.2080-1084.537.