en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2022 
Volume 14 
Issue 2

Remote hearings and judicial symbolism. A draft

Jolanta Jabłońska-Bonca
Kozminski University

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.533

Abstract

The purpose of this text is to answer the question of whether and to what extent traditional court symbols and rituals remain (and should remain) present at remote hearings. Some legal symbols have archetypal meaning. Others are born with their era, judged in a particular context. There are many of them in traditional courtrooms. Which remain on computer screen? The author investigates whether and to what extent visual symbols (e.g. elements of architecture, furnishings) are present at remote hearings. Considering courts and online courts (or ‘e-courts’) as heterotopias (in Michel Foucault’s sense), she looks deeper into and explores their properties.

References

 1. Ajdukiewicz K., O sprawiedliwości”, [in:] Język i poznanie, Vol. 1, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 2. Allen C., Open justice and remote court hearings under the UK’s Coronavirus Act, London 2020. [Google Scholar]
 3. Bourdieu P., Language and Symbolic Power, Cambridge 1991. [Google Scholar]
 4. Bruce-Mitford M., Ilustrowana księga znaków i symboli, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 5. Camion C. , Bates K. , Anstis S. , Piché C. , Khan M. , Grant E., Judicial Architecture and Rituals., https://lawexplores-com.translate.goog/judicial-architecture-and-rituals/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=op,sc (accessed: 20.05.2022). [Google Scholar]
 6. Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1971. [Google Scholar]
 7. Ciżyńska A., Wymiar sprawiedliwości a architektura – ze szczególnym uwzględnieniem gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2019, issue 1. [Google Scholar]
 8. de Kerckhove D., Powłoka kultury: odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Warszawa [Google Scholar]
 9. Dudek M., Stępień M., Courtroom Power Distance Dynamics, Springer Cham 2021 [Google Scholar]
 10. Dziedziak W., Rozważania dotyczące pojmowania sprawiedliwości, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, issue 2. [Google Scholar]
 11. Foucault M., O innych przestrzeniach. Heterotopie, „Kultura Popularna” 2006, issue 2. [Google Scholar]
 12. Genn H., Online Courts and the future of justice, London 2018, https://www.ucl.ac.uk/laws/sites/laws/files birkenhead_lecture_2017_professor_dame_hazel_genn_final_version.pdf (accessed: 20.06.2022). [Google Scholar]
 13. Hałas E., Symbole w interakcji, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 14. Howells R., Visual Culture, Polity Press, Cambridge 2008. [Google Scholar]
 15. Jabłońska-Bonca J., Prawnik i czas, inaugural lectures, academic year 2013/2014, Warsaw 2013, pp. 87–95. [Google Scholar]
 16. Jabłońska-Bonca J., Prawo w kręgu, Gdańsk 1995. [Google Scholar]
 17. Jacko J.F., Struktura symboli wertykalnych a ich rola w komunikacji międzykulturowej i w zarządzaniu, [in]: Religion in the Time of Changes, ed. E. Klima, Łódź 2005. [Google Scholar]
 18. Kaczor J., Sfera publiczna i sfera prywatna w społeczeństwie konsumpcyjnym, https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/95365/edition/89597/content (accessed: 05.2022). [Google Scholar]
 19. Mulcahy L. and Rowden E., The democratic courthouse: A modern history of design, due process and dignity, London 2019. [Google Scholar]
 20. Patryk A., Na zdalną z togą, bez papierosa i kawy – savoir vivre w dobie nowoczesnych rozpraw, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/savoir-vivre-na-e-rozprawie,512372.html (accessed: 06.2022). [Google Scholar]
 21. Prieur J., Symbole świata, Gdańsk 1982. [Google Scholar]
 22. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 23. Rossner M., Tait D., McCurdy M., Justice reimagined: challenges and opportunities with implementing virtual courts, „Current Issues in Criminal Justice” 2021, Vol. 33, pp. 94–110, https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F10345329.1859968 (accessed: 20. 06. 2022). [Google Scholar]
 24. Stępień M., Symbolika architektury sądu. Przypadek Costitution Hill w Johannesburgu, [in]: Samorząd terytorialny, architektura, dzieła sztuki, prawo, eds. P. Dobosz et al., Kraków 2018. [Google Scholar]
 25. Sudjic D., Kompleks gmachu. Architektura władzy, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 26. Susskind R., Oneline Courts and Future of Justice, Oxford 2019. [Google Scholar]
 27. Świerczyńska-Głownia W., Komunikowanie z perspektywy sali sądowej, Kraków 2019. [Google Scholar]
 28. Waltoś S., “Teatr” w sądzie, [in]: K. Grodziska, G. Nieć (eds.), “Studia Lodomeriana. Historia– –Kultura–Prawo”, Kraków 2007. [Google Scholar]
 29. Zeidler K., Estetyka prawa, Gdańsk–Warszawa 2018. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Jabłońska-Bonca, Jolanta (2022). Remote hearings and judicial symbolism. A draft. (2022). Remote hearings and judicial symbolism. A draft. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 235-254. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.533 (Original work published 6/2022AD)

MLA style

Jabłońska-Bonca, Jolanta. “Remote Hearings And Judicial Symbolism. A Draft”. 6/2022AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 14, no. 2, 2022, pp. 235-254.

Chicago style

Jabłońska-Bonca, Jolanta. “Remote Hearings And Judicial Symbolism. A Draft”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, no. 2 (2022): 235-254. doi:10.7206/kp.2080-1084.533.