en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2022 
Volume 14 
Issue 2

Definicja legalna nośnika reklamowego i jego typów. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda

Jakub Szlachetko
Uniwersytet Gdański

Kamil Olzacki
Uniwersytet Gdański

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.530

Abstract

The resolution of the municipal council on establishing the rules and conditions of situating the objects of street furniture, advertising boards and devices, gates, their dimensions, quality standards and kinds of materials, which they can be made of (it is called thelandscape resolution’ and also the ‘advertising resolution’ in literature), is a legal tool that serves landscape protection. However justified and necessary it is, the legal definition of terms that are basic for its content is accompanied by certain structural doubts that translate into the practice of applying law. In this article, the authors identify those flaws of the applicable regulation and make suggestions of their own legal solutions, especially introducing the legal definition of the term ‘advertising medium’ (replacing the current ‘advertising board’ and ‘advertising device’), as well as the definitions of individual types of media, to the legal order. The dogmatic and legal analysis is concluded with a draft of the appropriate legal provision.

References

 1. Bąkowski T., Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 2. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 3. Fogel A. (red.), Ustawa krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 4. Gromek Z., Uchwała krajobrazowa – wybrane zagadnienia, ST 2019, nr 7–8. [Google Scholar]
 5. Gromek Z., Uchwały reklamowe w orzecznictwie sądów administracyjnych, ZNSA 2020, nr 1. [Google Scholar]
 6. Nałęcz, A. Estetyka przestrzeni publicznej w samorządzie terytorialnym, ST 2015, nr 11. [Google Scholar]
 7. Sługocka M., Nowe narzędzia gminy w zakresie planowania przestrzennego, Warszawa 2020, LEX/el. [Google Scholar]
 8. Sługocka M., Uchwała reklamowa w praktyce – poradnik dla gmin, Warszawa 2020, LEX/el. [Google Scholar]
 9. Szewczyk M., Akty planowania przestrzennego oraz inne akty kształtujące zagospodarowanie przestrzeni, [w:] Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M. (red.), Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 10. Szlachetko J., Uchwała krajobrazowa a zasady techniki prawodawczej, [w:] B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 11. Śleszyński P., O roli wiedzy, umiejętności i doświadczenia w planowaniu przestrzennym, [w:] M.J. Nowak Warszawa 2020(red.), Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 12. Tobor Z., Wykładnia prawa, [w:] J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 13. Wierzbowski M. (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany, Warszawa 2019. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Szlachetko, Jakub H. & Olzacki, Kamil (2022). Definicja legalna nośnika reklamowego i jego typów. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda. (2022). Definicja legalna nośnika reklamowego i jego typów. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 184-201. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.530 (Original work published 6/2022AD)

MLA style

Szlachetko, Jakub H. and Olzacki, Kamil. “Definicja Legalna Nośnika Reklamowego I Jego Typów. Wnioski De Lege Lata I Postulaty De Lege Ferenda”. 6/2022AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 14, no. 2, 2022, pp. 184-201.

Chicago style

Szlachetko, Jakub H. and Olzacki, Kamil. “Definicja Legalna Nośnika Reklamowego I Jego Typów. Wnioski De Lege Lata I Postulaty De Lege Ferenda”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, no. 2 (2022): 184-201. doi:10.7206/kp.2080-1084.530.