en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 12/2021 
Volume 13 
Issue 4

Glosa do wyroku NSA z dnia 20 lutego 2020 r., II GSK 3744/172

Aleksander Lipiński
Uniwersytet Humanistyczno‑Przyrodniczy Jana Kochanowskiego

12/2021 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.502

Abstract

The consequence of establishing a health resort is the special rigour of protecting the territory covered by it. The rigour consists i.a. in a ban on mining mineral resources other than natural medical resources, engaging in land development or other works that influence water relations as well as engaging in activities that have a negative influence on the physiography of the health resort. The facts of the case lead to a conclusion that it also does not concern the inside of the earth’s crust ‘under’ the health resort. The dispute as the subject of the judgement voted on concern mining hard coal from a deposit lying several hundred metres below the surface of the resort. The company has had a concession for mining it for years, while it applied for a confirmation of an annex to the plan for moving the mining establishment engaging in such activity. According to the Supreme Administrative Court, the opinion of the municipal executive authority, in whose opinion the change that the company applied for would violate the purpose of the property defined by the health resort status, was lawful. However, many arguments speak for the incorrectness of the assessment.

References

 1. Antoniak P., Cherka M., Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz do art. 11d, Lex/el 2012. [Google Scholar]
 2. Dryglas D., Golba J., Stymulatory i bariery posiadania statusu uzdrowiska w Polsce i jego wpływ na rozwój turystyki uzdrowiskowej, „Zeszyty Naukowe Turystyki i Rekreacji” 2018, 1–2. [Google Scholar]
 3. Jankowska P., Administracyjnoprawne ograniczenia w strefach ochrony uzdrowiskowej, „Studia z Prawa Publicznego” 2018, 4. [Google Scholar]
 4. Gliniecki A. (red.), Prawo budowlane. Komentarz do art. 32, wyd. 3, Lex/el 2016. [Google Scholar]
 5. Golba J., Historyczne i prawne aspekty funkcjonowania uzdrowisk w Polsce, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 6. Lipiński A., Prawne podstawy geologii i górnictwa, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 7. Mikosz R., Prawa do złóż kopalin oraz innych fragmentów górotworu, [w:] E. Gniewek (red.): System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 8. Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski M. (red.), Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany do art. 32, Lex/el 2019. [Google Scholar]
 9. Potycz D., Gmina uzdrowiskowa jako przykład gminy o specjalnym statusie, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019, 11. [Google Scholar]
 10. Radecki W., Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, LEX a Wolters Kluwer 2011. [Google Scholar]
 11. Rakoczy B. (red.), Prawo geologiczne i górnicze, LEX/el 2015. [Google Scholar]
 12. Schwarz H., Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, t. 2, Wrocław 2016. [Google Scholar]
 13. Stelmasiak J., Instytucja obszaru specjalnego w materialnym prawie administracyjnym na przykładzie obszarów specjalnych o charakterze ekologicznym, [w:] R. Hauser (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2017. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Lipiński, Aleksander (2021). Glosa do wyroku NSA z dnia 20 lutego 2020 r., II GSK 3744/172. (2021). Glosa do wyroku NSA z dnia 20 lutego 2020 r., II GSK 3744/172. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 238–251. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.502 (Original work published 12/2021AD)

MLA style

Lipiński, Aleksander. “Glosa Do Wyroku Nsa Z Dnia 20 Lutego 2020 R., Ii Gsk 3744/172”. 12/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 4, 2021, pp. 238–251.

Chicago style

Lipiński, Aleksander. “Glosa Do Wyroku Nsa Z Dnia 20 Lutego 2020 R., Ii Gsk 3744/172”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 4 (2021): 238–251. doi:10.7206/kp.2080-1084.502.