en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 12/2021 
Volume 13 
Issue 4

Bezpieczeństwo organizacji i prowadzenia zbiórek publicznych

Ewa Kubas
Uniwersytet Rzeszowski

12/2021 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.497

Abstract

The purpose of the article is to show how significant it is to ensure safety for persons
who collect and give donations during public collections. The analysis of the Act of 14 March 2014 on the Principles of Holding Public Collections (Journal of Laws of 2020, item 1672, consolidated text) leads to a conclusion that the legislator did not refer to this issue in the act in any way. However, undoubtedly, the regulation of the issue is necessary because large sums of money or donations in kind of great value are frequently collected as a result of holding public collections, and the participants are exposed to the loss of their health or even lives. In view of this fact, the author suggests introducing provisions that regulate the issue in line with the provisions included in the Act of 24 July 2015 – the Law on Assemblies (Journal of Laws of 2019, item 631, consolidated text) into the Act on the Principles of Holding Public Collections.

References

 1. Brzeziński M., Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), [Google Scholar]
 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 3. Jankowski W., Komentarz do art. 56 kodeksu wykroczeń, [w:] T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, LEX 2013 (dostęp: 12.12.2020). [Google Scholar]
 4. Jeżewski J., Bezpieczeństwo publiczne, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 5. Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939. [Google Scholar]
 6. Krajewski R., Żebractwo w ujęciu prawa karnego, „Prokuratura i Prawo” 2013, 5. [Google Scholar]
 7. Łabuz P., Rola polskiej policji w bezpieczeństwie wewnętrznym, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 2014, 15. [Google Scholar]
 8. Majka-Rostek D., Żebractwo jako strategia radzenia sobie z ubóstwem, [w:] M. Popow, P. Kowzan, M. Zielińska, M. Prusinowska, M. Chruściel (red.), Oblicza biedy we współczesnej Polsce, Gdańsk 2011. [Google Scholar]
 9. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 10. Moczuk E., Definicyjne ujęcie bezpieczeństwa, „Ius et Administratio” 2004, 2. [Google Scholar]
 11. Pakuła A., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego – zadanie publiczne i obywatelskie. Obywatel jako przedmiot i podmiot ochrony, [w:] E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2016. [Google Scholar]
 12. Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 13. Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów 2007. [Google Scholar]
 14. Pieprzny S., Prawo jednostki do bezpieczeństwa, [w:] J. Dobkowski (red.), Problemy współczesnego ustrojoznawstwa Księga Jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego, Olsztyn 2007. [Google Scholar]
 15. Ploszka A., Żebractwo z perspektywy praw człowieka, „Państwo i Prawo” 2017, 6. [Google Scholar]
 16. Pomykała M., Działania planistyczne administracji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Rzeszów 2015. [Google Scholar]
 17. Sikorski G., Komentarz do art. 343 kodeksu cywilnego, [w:] J. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, LexisNexis 2014, LEX (dostęp: 12.12.2020). [Google Scholar]
 18. Tomaszewski R., Karno-prawna ochrona funkcjonariusza publicznego, s. 804, wspia.eu/file/20293/72-TOMASZEWSKI+ROMAN.pdf (dostęp: 12.12.2020). [Google Scholar]
 19. Ura E., Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 20. Zaborowski J., Administracyjnoprawne ujęcie pojęć „bezpieczeństwo publiczne” i „porządek publiczny”, „Zeszyty Naukowe ASW” 1985, 41. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kubas, Ewa (2021). Bezpieczeństwo organizacji i prowadzenia zbiórek publicznych. (2021). Bezpieczeństwo organizacji i prowadzenia zbiórek publicznych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 138–149. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.497 (Original work published 12/2021AD)

MLA style

Kubas, Ewa. “Bezpieczeństwo Organizacji I Prowadzenia Zbiórek Publicznych”. 12/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 4, 2021, pp. 138–149.

Chicago style

Kubas, Ewa. “Bezpieczeństwo Organizacji I Prowadzenia Zbiórek Publicznych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 4 (2021): 138–149. doi: 10.7206/kp.2080-1084.497.