en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 12/21 
Volume 13 
Issue 4

Zastępcza zgoda sądu na wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19

Karolina Komarnicka-Boberska
Sąd Rejonowy w Nysie

Mariusz Ulman
Sąd Rejonowy w Nysie

12/21 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.491

Abstract

The paper discusses the procedure before the guardianship court regarding granting so-called surrogate approval of providing a healthcare service, particularly vaccination against COVID-19, to persons who are unable to make a conscious decision in this regard for objective reasons – health or age. The currently applicable provisions of the Code of Civil Procedure and the Act on Doctors’ and Dentists’ Professions were analysed. Due to lack of any separate procedural regulation of procedure in this regard, special attention was paid to the right court representation of the person whom the approval concerns and to the issue of gathering and assessing evidence. The authors’ goal was in particular to evaluate legal loopholes noticed in practice and to indicate possible practical and procedural solutions, which is specifically essential in the current epidemiological situation, as nowadays these types of proceedings constitute a significant percentage of cases examined by courts.

References

  1. Gniadek M., Znaczenie zgody na leczenie w odniesieniu do prawa konstytucyjnego i karnego, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2018, 2. [Google Scholar]
  2. Gudowski J., Komentarz do art. 570 k.p.c., [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2016. [Google Scholar]
  3. Hajdukiewicz D., Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny, Warszawa 2019. [Google Scholar]
  4. Janiszewska B., Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, Warszawa 2013. [Google Scholar]
  5. Karczewska-Kamińska N., Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta, Warszawa 2018. [Google Scholar]
  6. Kos M., Furtak-Niczyporuk M., Świadoma zgoda pacjenta na leczenie szpitalne, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2018, 1. [Google Scholar]
  7. Pruś P., [w:] M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 478–1217, art. 600, wyd. 4, Warszawa 2021. [Google Scholar]
  8. Wołoszyn-Cichocka A., Prawo pacjenta – dziecka do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, „Studia Prawnicze KUL” 2018, 4. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Komarnicka-Boberska, Karolina & Ulman, Mariusz (2021). Zastępcza zgoda sądu na wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19. (2021). Zastępcza zgoda sądu na wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 37–51. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.491 (Original work published 12/21AD)

MLA style

Komarnicka-Boberska, Karolina and Ulman, Mariusz. “Zastępcza Zgoda Sądu Na Wykonanie Szczepienia Przeciwko Covid-19”. 12/21AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 4, 2021, pp. 37–51.

Chicago style

Komarnicka-Boberska, Karolina and Ulman, Mariusz. “Zastępcza Zgoda Sądu Na Wykonanie Szczepienia Przeciwko Covid-19”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 4 (2021): 37–51. doi:10.7206/kp.2080-1084.491.