en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2021 
Volume 13 
Issue 2

Kształcenie prawników w szkołach doktorskich – zarys problematyki i postulaty badawcze

Anna Juzaszek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Maciej Juzaszek
Akademia Leona Koźmińskiego

Jan Klakla
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.449

Abstract

In the paper, we deal with the issue of education of lawyers in doctoral schools in
Poland. We describe the basic solutions adopted by the Constitution for Science regarding doctoral students. Based on socio-legal theory of the neutralisation of values in the law, we point out a few basic the categories of problems resulting from the regulations and the implementation of the act. They are: a vision of a doctoral candidate, a vision of a graduate, internationalization, interdisciplinarity, structure of doctoral schools and financing of doctoral education. The article is exploratory in nature, so its primary purpose is recognising and drawing attention to the problems and research questions that should be studied in further research.

References

  1. Gowin: liczba nowych doktorantów spadnie, Nauka w Polsce, 17.06.2019, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C77557%2Cgowin-liczba-nowych-doktorantow- -spadnie.html (dostęp: 7.05.2020). [Google Scholar]
  2. Gowin: chcemy gruntownie przebudować model kształcenia doktorantów, Forsal.pl, 11.05.2017 https://forsal.pl/artykuly/1041912,gowin-chcemy-gruntownie-przebudowac-mod el-ksztalcenia-doktorantow.html (dostęp: 7.05.2020). [Google Scholar]
  3. Lista uczelni wyłonionych w pierwszym konkursie programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, 2019, http://www.bip.nauka. gov.pl/g2/oryginal/2019_10/6ce53b5cae3f256eb8095549c7fa71c4.pdf (dostęp: 7.05.2020). [Google Scholar]
  4. Nowy program Preludium Bis dla najlepszych doktorantów, Nauka w Polsce, 13.09.2019, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C78563%2Cnowy-programpreludium-bis-dla-najlepszych-doktorantow.html (dostęp: 7.05.2020). [Google Scholar]
  5. Pałecki, K., Prawoznawstwo – zarys wykładu. Prawo w porządku społecznym, Warszawa, 2003. [Google Scholar]
  6. Pałecki, K., Aksjologia prawa, [w:] A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013, ss. 1–7 [Google Scholar]
  7. Pałecki, K., Neutralization of Values in Law – Main Concepts, [w:] K. Pałecki (red.), Neutralization of Values in Law, Warszawa 2013, s. 22–58. [Google Scholar]
  8. Pękala, M., Neutralizacja aksjologiczna prawa, [w:] A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013, s. 153–159. [Google Scholar]
  9. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2019, https://www.zus.pl/documents/10182/24202/Ubezp.+spo- %C5%82.+i+zdrowotne+doktorant%C3%B3w.pdf/ (dostęp: 7.05.2020). [Google Scholar]
  10. Konstytucja dla Nauki, https://konstytucjadlanauki.gov.pl (dostęp: 7.05.2020). [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Juzaszek, Anna & Juzaszek, Maciej & Klakla, Jan Bazyli (2021). Kształcenie prawników w szkołach doktorskich – zarys problematyki i postulaty badawcze. (2021). Kształcenie prawników w szkołach doktorskich – zarys problematyki i postulaty badawcze. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 56-77. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.449 (Original work published 6/2021AD)

MLA style

Juzaszek, Anna and Juzaszek, Maciej and Klakla, Jan Bazyli. “Kształcenie Prawników W Szkołach Doktorskich – Zarys Problematyki I Postulaty Badawcze”. 6/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 2, 2021, pp. 56-77.

Chicago style

Juzaszek, Anna and Juzaszek, Maciej and Klakla, Jan Bazyli. “Kształcenie Prawników W Szkołach Doktorskich – Zarys Problematyki I Postulaty Badawcze”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 2 (2021): 56-77. doi:10.7206/kp.2080-1084.449.