en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 3/2021 
Volume 13 
Issue 1

Prawo pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego

Agnieszka Walczyk
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.439

Abstract

The purpose of the article is to discuss the employee’s right to daily and weekly rest regulated in the Labour Code and having its sources in European law. The study presents the scope of standards resulting from EU treaties, directives and recommendations, which constituted a kind of road map for shaping Polish provisions in this area. Detailed analysis of art. 132 and 133 of the Labour Code shows whereas their interpretation and adopted case-law, draws attention to the shortcomings of the established norms that appear during their application in practice and also provides the basis for indicating de lege lata and de lege ferenda conclusions.

References

 1. Baran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 2. Brzostowski W.K. et al., Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis on-line (dostęp: 01.2021). [Google Scholar]
 3. Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 4. Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 5. Kubot Z., Kompensacyjny czas wolny – analiza pojęcia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, 9. [Google Scholar]
 6. Kulig K., Prawo pracownika do odpoczynku dobowego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, 2. [Google Scholar]
 7. Lewandowski H., Dyżur medyczny – uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2006 r. I PK 263/05, „Monitor Prawa Pracy” 2008, 1. [Google Scholar]
 8. Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 9. Muszalski W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 10. Nowak M., Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku, Łódź 2018. [Google Scholar]
 11. Pisarczyk Ł., Boguska A., Sfera zatrudnienia w działaniach antykryzysowych. Wybrane zagadnienia, „Monitor Prawa Pracy” 2020, 5. [Google Scholar]
 12. Prasołek Ł., Czas pracy w związku z Covid-19, Warszawa 2020, Legalis on-line. [Google Scholar]
 13. Prusinowski P., Okresy odpoczynku a naruszenie dóbr osobistych pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2019, 4. [Google Scholar]
 14. Rączka K., Dni wolne od pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, 8. [Google Scholar]
 15. Sobczyk A. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 16. Sobczyk A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 17. Stefański K., Rozwiązania antykryzysowe dotyczące czasu pracy w ustawodawstwie pandemicznym, „Monitor Prawa Pracy” 2020, 6. [Google Scholar]
 18. Stefański K., Czas pracy, Z. Góral (red.), Warszawa 2013. [Google Scholar]
 19. Stefański K., Okresy odpoczynku w kodeksie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, 1. [Google Scholar]
 20. Szmid K., Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji [Google Scholar]
 21. kryzysowych. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis on-line. [Google Scholar]
 22. Świątkowski A.M., Prawo pracy Unii Europejskiej, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 23. Walczak K. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 28, 2019, Legalis on-line. [Google Scholar]
 24. Wiącek A., Prawo pracownika do wypoczynku a regulacja prawna czasu pracy, Lublin 2015. [Google Scholar]
 25. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Walczyk, Agnieszka (2021). Prawo pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego. (2021). Prawo pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 251–270. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.439 (Original work published 3/2021AD)

MLA style

Walczyk, Agnieszka. “Prawo Pracownika Do Odpoczynku Dobowego I Tygodniowego”. 3/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 1, 2021, pp. 251–270.

Chicago style

Walczyk, Agnieszka. “Prawo Pracownika Do Odpoczynku Dobowego I Tygodniowego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, no. 1 (2021): 251–270. doi:10.7206/kp.2080-1084.439.