en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 3/2021 
Volume 13 
Issue 1

Pozycja i zadania Urzędu Transportu Kolejowego po wdrożeniu IV pakietu kolejowego

Krystian Kowalewski
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.437

Abstract

In accordance with art. 55 of Directive 2012/34/EU establishing a single European railway area, each Member State must establish a single regulatory authority for the railway sector. In Poland, tasks of this body are carried out by the President of the Office of Rail Transport (UTK). Changes in position and tasks of this authority are associated with implementation of Fourth Railway Package, six legal acts which means a continuation of reforms of rail market in Europe. 4th Railway Package imposes new obligations on regulators, i.e. in matters related to rail traffic management, and planned or unplanned maintenance works on the lines. In the package it is also proposed a new model of cooperation between national regulatory bodies and European Union Railway Agency. National authorities may, among others, ask European Union Railway Agency for an opinion on safety and interoperability aspects. European Union Railway Agency may also carry out a visit into a Member State. In addition, President of UTK is also polish national safety authority and is the competent authority to issue a single safety certificate. In tasks of the national safety authority, President of UTK is also obliged to cooperate with the Agency The purpose of this article is to present new obligations imposed on the Office of Rail Transport in relation to implementation of 4th railway package, in scope of both roles.

References

  1. Będkowski-Kozioł M., Status i zadania Europejskiej Agencji Kolejowej – stan obecny i perspektywy w świetle projektu IV pakietu kolejowego UE, IKA 2014, 7, s. 36–56. [Google Scholar]
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE L z dnia 14.12. 2012). [Google Scholar]
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej. [Google Scholar]
  4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą. [Google Scholar]
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 881/2004. [Google Scholar]
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/2337 z dnia 14 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych. [Google Scholar]
  7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego. Krajowy Plan Kolejowy do 2023 r. [Google Scholar]
  8. Pieriegud J., Rola i funkcje regulatorów w transporcie kolejowym, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, 1(4). [Google Scholar]
  9. Przewodniki po IV pakiecie kolejowym – jednolite certyfikaty bezpieczeństwa, UTK, https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14939,Przewodniki-po-IV-pakiecie-kolejowym-jednolite-certyfikaty-bezpieczenstwa.html; 24.04.2019 r. (dostęp: 7.11.2019). [Google Scholar]
  10. Zięba M., Nowe kluczowe rozporządzenia wykonawcze w ramach filaru technicznego IV pakietu kolejowego, IKA 2018, 7, s. 119–122. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kowalewski, Krystian (2021). Pozycja i zadania Urzędu Transportu Kolejowego po wdrożeniu IV pakietu kolejowego. (2021). Pozycja i zadania Urzędu Transportu Kolejowego po wdrożeniu IV pakietu kolejowego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 220–235,. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.437 (Original work published 3/2021AD)

MLA style

Kowalewski, Krystian. “Pozycja I Zadania Urzędu Transportu Kolejowego Po Wdrożeniu Iv Pakietu Kolejowego”. 3/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 1, 2021, pp. 220–235,.

Chicago style

Kowalewski, Krystian. “Pozycja I Zadania Urzędu Transportu Kolejowego Po Wdrożeniu Iv Pakietu Kolejowego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, no. 1 (2021): 220–235,. doi:10.7206/kp.2080-1084.437.