en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 12/2020 
Volume 12 
Issue 4

Karalność przygotowania do zabójstwa człowieka

Dominika Bek
Uniwersytet Śląski

12/2020 12 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.408

Abstract

The inspiration behind the article is the two new provisions of the Polish Criminal Code, penalising the up to now unpunished behaviour leading up to murder, introduced by means of the Act of 13 June 2019 on the Amendment of the Act – Criminal Code and Certain Other Acts. Despite the doubts regarding the constitutionality of the act in question, it is reasonable to look into the mechanism of preparation to murder and contract killing, if only because of the fact that these solutions may return in further draft amendments to the Criminal Code. The analysed provisions has given rise to a more general reflection on the legitimacy of penalisation of preparation to murder in the light of contemporary indications of the theory of criminalisation. The discussion also features remarks on the already functioning types of prohibited acts, used, among others, to criminalise acts undertaken at the stage of preparation to murder. The conclusions have led to a demand for the adoption of a provision sanctioning an incomplete variant of preparation to murder and for a total abandonment of separate criminalisation of contract killing.

References

 1. Bafia J. i in., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 2. Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 3. Bojarski T. (red.), System Prawa Karnego, t. 2, Źródła prawa karnego, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 4. Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 5. Choromańska A., Porwisz M., Zasada legalizmu a reakcja Policji na popełnione przestępstwo [w:] B. Dudzik, J. Kosowski, I. Nowikowski (red.), Zasada legalizmu w procesie karnym, t. 1, Lublin 2015. [Google Scholar]
 6. Dębski R. (red.), System Prawa Karnego, t. 3, Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 7. Dukiet-Nagórska T. (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 8. Filipczak M., Przygotowanie i usiłowanie w polskim prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2015, 7–8. [Google Scholar]
 9. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 10. Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990. [Google Scholar]
 11. Gruszecka D., Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Warszawa 2012, LEX. [Google Scholar]
 12. Hryniewicz E., Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 13. Kaczmarek T., O pojęciu społecznego niebezpieczeństwa czynu (wieloznaczność terminu, próby subiektywizacji niebezpieczeństwa, materialna treść przestępstwa i kryteria jej oceny) [w:] T. Kaczmarek, Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 14. Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, Komentarz do art. 117–221, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 15. Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, Komentarz do art. 1–31, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 16. Kulesza J., Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego, Łódź 2017. [Google Scholar]
 17. Kulesza J., Zarys teorii kryminalizacji, „Prokuratura i Prawo” 2014, 11–12. [Google Scholar]
 18. Małecki M., Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatyczna, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 19. Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa–Kraków 2010. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Bek, Dominika (2020). Karalność przygotowania do zabójstwa człowieka. (2020). Karalność przygotowania do zabójstwa człowieka. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(4), 32-49. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.408 (Original work published 12/2020AD)

MLA style

Bek, Dominika. “Karalność Przygotowania Do Zabójstwa Człowieka”. 12/2020AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 12, no. 4, 2020, pp. 32-49.

Chicago style

Bek, Dominika. “Karalność Przygotowania Do Zabójstwa Człowieka”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, no. 4 (2020): 32-49. doi:10.7206/kp.2080-1084.408.