en pl
en pl

Coaching Review

Show issue
Year 6/2016 
Volume 1/2016 
Issue 8

Preface

Lidia Czarkowska
Akademia Leona Koźmińskiego

6/2016 1/2016 (8) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.31

Full metadata record

Cite this record

APA style

Czarkowska, Lidia D. (2016). Preface. (2016). Preface. Coaching Review, 1/2016(8), 3-8. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.31 (Original work published 6/2016AD)

MLA style

Czarkowska, Lidia D.. “Preface”. 6/2016AD. Coaching Review, vol. 1/2016, no. 8, 2016, pp. 3-8.

Chicago style

Czarkowska, Lidia D.. “Preface”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2016, no. 8 (2016): 3-8. doi:10.7206/cr.2081-7029.31.