en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2020 
Volume 12 
Issue 1

Are Polish EIA Experts Still “Competent”? Remarks on the Evolution of the Provisions Regarding Practitioners Involved in the Preparation of Environmental Impact Assessment Reports

Anna Haładyj
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.363

References

 1. Barczak A., Łazor M., Ogonowska A., Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim ze wzorami dokumentów i schematami, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 2. Bukowski Z., Komentarz do art. 46, [w:] J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska – komentarz, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 3. Cashmore M., Gwilliam R., Morgan R., Cobb D., Bond A., The interminable issue of effec- tiveness: substantive purposes, outcomes and research challenges in the advancement of environmental impact assessment theory, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2004, 22(4), s. 295–310. [Google Scholar]
 4. Dubel K., Rola ocen odziaływania na środowisko w systemie planowania przestrzennego, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 5. Fischer T.B, Therivel R., Bond A., Fothergill J., Marshall R., The revised EIA Directive – possible implications for practice in England, „UVP Report” 2016, 30(2), s. 106–112. [Google Scholar]
 6. Glasson J., Therivel R., Introduction the Environmental Impact Assessment, 5 wyd., New York 2019. [Google Scholar]
 7. Góralski J., Uprawnienia zawodowe niezależnego eksperta w prawie budowlanym w świetle wytycznych prawa unijnego, [w:] Z. Charnik, J. Posłuszny, L. Żukowski (red.), Inter- nacjonalizacja administracji publicznej, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 8. Haładyj A., Ewolucja sytemu ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w polskim systemie prawnym – aspekty proceduralne, [w:] L. Preisner (red.), Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski, Kraków 2006. [Google Scholar]
 9. Jendrośka J., Oceny oddziaływania na środowisko jako instytucja prawna: charakter prawny i struktura regulacji, [w:] H. Lisicka (red.), Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40­lecia pracy naukowej Jerzego Sommera, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 10. Jendrośka J., Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, [w:] J. Jendrośka (red.), Ustawa – Prawo ochrony środowiska – komentarz, Wrocław 2001. [Google Scholar]
 11. Jones M., Morrison-Saunders A., Embracing evolutionary change to advance impact assessment (IA), „Impact Assessment and Project Appraisal” 2020, 38(2), 100–103. [Google Scholar]
 12. Juchnik A., Pchałek M., Proces inwestycyjny przedsięwzięć liniowych na obszarach cennych przyrodniczo – kontekst prawny, [w:] Inwestycje na obszarach chronionych, Słubice–Garbicz 2007. [Google Scholar]
 13. Kørnøv L., Kjellerup U., Observations and reflections upon the Danish transposition of the EIA Directive: Focus on quality and competence enhancement, „UVP Report” 2016, 3(16), s. 130–132. [Google Scholar]
 14. Kosieradzka-Federczyk A., Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecz- nictwie sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, 1. [Google Scholar]
 15. Nytko K., Oceny oddziaływania na środowisko, Białystok 2007. Radecki W., Nowe przepisy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, cz. I – Uwagi ogólne, przedmiot regulacji prawnej, zagadnienia organizacyjne, „Problemy Ekologii” 2001, 1. [Google Scholar]
 16. Retief F.P., Fischer T.B., Alberts R.C., Roos C., Cilliers D.P., An administrative justice perspec- tive on improving EIA effectiveness, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2019. [Google Scholar]
 17. Samitowski G., Wymogi w zakresie autorstwa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – kontrowersje, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, 11. [Google Scholar]
 18. Sommer J., Procesualne i materialnoprawne elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowa- niach, [w:] H. Lisicka (red.), Prawo ochrony środowiska i prawo karne. Książka jubileuszowa z okazji 40­lecia pracy naukowej Prof. Wojciecha Radeckiego, Wrocław 2008. [Google Scholar]
 19. Sommer J., Oceny oddziaływania na środowisko w znowelizowanej ustawie o ochronie i kształ- towaniu środowiska, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 1998, 3. [Google Scholar]
 20. Śliwa J., Raport oddziaływania na środowisko jako dowód w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, „Samorząd Terytorialny” 2015, 9. [Google Scholar]
 21. Therivel R., González A., Introducing SEA effectiveness, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2019, 37(3–4), s. 181–187. [Google Scholar]
 22. Tokarczyk-Dorociak K., Kazak J., Haładyj A., Szewrański Sz., Świąder M., Effectiveness of strategic environmental assessment in Poland, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2019, 37(3–4), s. 279–291. [Google Scholar]
 23. Tokarczyk-Dorociak K., Szkudlarek Ł., Szewrański Sz., Kazak J., Haładyj A., Chrobak G., van Hoof J., On the Usefulness of Guidelines and Instructions for Environmental Assessment – A qualitative study of the helpfulness perceived by Polish practitioners, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2019, 37(2), s. 150–164. [Google Scholar]
 24. Tyszecki A., Wytyczne do procedury wykonywania ocen oddziaływania na środowisko, Gdańsk 1996. [Google Scholar]
 25. Barczak A., Łazor M., Ogonowska A., Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim ze wzorami dokumentów i schematami, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 26. Bukowski Z., Komentarz do art. 46, [w:] J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska – komentarz, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 27. Cashmore M., Gwilliam R., Morgan R., Cobb D., Bond A., The interminable issue of effec- tiveness: substantive purposes, outcomes and research challenges in the advancement of environmental impact assessment theory, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2004, 22(4), s. 295–310. [Google Scholar]
 28. Dubel K., Rola ocen odziaływania na środowisko w systemie planowania przestrzennego, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 29. Fischer T.B, Therivel R., Bond A., Fothergill J., Marshall R., The revised EIA Directive – possible implications for practice in England, „UVP Report” 2016, 30(2), s. 106–112. [Google Scholar]
 30. Glasson J., Therivel R., Introduction the Environmental Impact Assessment, 5 wyd., New York 2019. [Google Scholar]
 31. Góralski J., Uprawnienia zawodowe niezależnego eksperta w prawie budowlanym w świetle wytycznych prawa unijnego, [w:] Z. Charnik, J. Posłuszny, L. Żukowski (red.), Inter- nacjonalizacja administracji publicznej, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 32. Haładyj A., Ewolucja sytemu ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w polskim systemie prawnym – aspekty proceduralne, [w:] L. Preisner (red.), Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski, Kraków 2006. [Google Scholar]
 33. Jendrośka J., Oceny oddziaływania na środowisko jako instytucja prawna: charakter prawny i struktura regulacji, [w:] H. Lisicka (red.), Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40­lecia pracy naukowej Jerzego Sommera, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 34. Jendrośka J., Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, [w:] J. Jendrośka (red.), Ustawa – Prawo ochrony środowiska – komentarz, Wrocław 2001. [Google Scholar]
 35. Jones M., Morrison-Saunders A., Embracing evolutionary change to advance impact assessment (IA), „Impact Assessment and Project Appraisal” 2020, 38(2), 100–103. [Google Scholar]
 36. Juchnik A., Pchałek M., Proces inwestycyjny przedsięwzięć liniowych na obszarach cennych przyrodniczo – kontekst prawny, [w:] Inwestycje na obszarach chronionych, Słubice–Garbicz 2007. [Google Scholar]
 37. Kørnøv L., Kjellerup U., Observations and reflections upon the Danish transposition of the EIA Directive: Focus on quality and competence enhancement, „UVP Report” 2016, 3(16), s. 130–132. [Google Scholar]
 38. Kosieradzka-Federczyk A., Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecz- nictwie sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, 1. [Google Scholar]
 39. Nytko K., Oceny oddziaływania na środowisko, Białystok 2007. Radecki W., Nowe przepisy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, cz. I – Uwagi ogólne, przedmiot regulacji prawnej, zagadnienia organizacyjne, „Problemy Ekologii” 2001, 1. [Google Scholar]
 40. Retief F.P., Fischer T.B., Alberts R.C., Roos C., Cilliers D.P., An administrative justice perspec- tive on improving EIA effectiveness, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2019. [Google Scholar]
 41. Samitowski G., Wymogi w zakresie autorstwa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – kontrowersje, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, 11. [Google Scholar]
 42. Sommer J., Procesualne i materialnoprawne elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowa- niach, [w:] H. Lisicka (red.), Prawo ochrony środowiska i prawo karne. Książka jubileuszowa z okazji 40­lecia pracy naukowej Prof. Wojciecha Radeckiego, Wrocław 2008. [Google Scholar]
 43. Sommer J., Oceny oddziaływania na środowisko w znowelizowanej ustawie o ochronie i kształ- towaniu środowiska, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 1998, 3. [Google Scholar]
 44. Śliwa J., Raport oddziaływania na środowisko jako dowód w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, „Samorząd Terytorialny” 2015, 9. [Google Scholar]
 45. Therivel R., González A., Introducing SEA effectiveness, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2019, 37(3–4), s. 181–187. [Google Scholar]
 46. Tokarczyk-Dorociak K., Kazak J., Haładyj A., Szewrański Sz., Świąder M., Effectiveness of strategic environmental assessment in Poland, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2019, 37(3–4), s. 279–291. [Google Scholar]
 47. Tokarczyk-Dorociak K., Szkudlarek Ł., Szewrański Sz., Kazak J., Haładyj A., Chrobak G., van Hoof J., On the Usefulness of Guidelines and Instructions for Environmental Assessment – A qualitative study of the helpfulness perceived by Polish practitioners, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2019, 37(2), s. 150–164. [Google Scholar]
 48. Tyszecki A., Wytyczne do procedury wykonywania ocen oddziaływania na środowisko, Gdańsk 1996. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Haładyj, Anna (2020). Haładyj, A.. (2020). Are Polish EIA Experts Still “Competent”? Remarks on the Evolution of the Provisions Regarding Practitioners Involved in the Preparation of Environmental Impact Assessment Reports. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 76-96. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.363 (Original work published 2020)

MLA style

Haładyj, Anna. Haładyj, A.. “Are Polish Eia Experts Still “Competent”? Remarks On The Evolution Of The Provisions Regarding Practitioners Involved In The Preparation Of Environmental Impact Assessment Reports”. 2020. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 12, no. 1, 2020, pp. 76-96.

Chicago style

Haładyj, Anna. Haładyj, Anna . “Are Polish Eia Experts Still “Competent”? Remarks On The Evolution Of The Provisions Regarding Practitioners Involved In The Preparation Of Environmental Impact Assessment Reports”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, no. 1 (2020): 76-96. doi:10.7206/kp.2080-1084.363.