en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 1

Constitutionalism in a Post-Conventional Society

Michał Paździora
Uniwersytet Wrocławski, Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej

2019 11 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 7206/kp.2080-1084.278

References

 1. Borradori G., Filozofia w czasach terroru. Rozmowy z Jurgenem Habermasem i Jacques’em Derridą, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 2. Ciszewska E., Konflikt w amerykańskiej duszy, „Znak” 2008, 636. [Google Scholar]
 3. Furedi F., On Tolerance: A Defence of Moral Independence, London 2011. [Google Scholar]
 4. Himmelfarb G., One Nation, Two Cultures, New York 1999. [Google Scholar]
 5. How A., The Habermas–Gadamer debate and the nature of the social: back to Bedrock, Aldershot 1995. [Google Scholar]
 6. Kaniowski A.M., Jürgen Habermas wobec sporów filozoficznych wokół epoki nowoczesności, „Colloquia Communia” 1986, 4–5(27–28). [Google Scholar]
 7. Koczanowicz L., Post-postkomunizm a kulturowe wojny, [w:] R. Nycz (red.), Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, Kraków 2011, s. 15–30. [Google Scholar]
 8. Koczanowicz L., Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 9. Lipset S.M., Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995. [Google Scholar]
 10. Macko A., Umysł moralny. Jak powstają oceny moralne?, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 11. Ricouer P., The Course of Recognition, Cambridge MA–London 2005. [Google Scholar]
 12. Schnadelbäch H., Próba rehabilitacji animal rationale, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 13. Skitka L.J., Exploring the “lost and found” of justice theory and research, „Social Justice Research”, 2009, 22, s. 98–116. [Google Scholar]
 14. Taekema S., What should be transparent in law? A pragmatist strategy to justify legal decisions. IVR2003paper.doc 3 0.07.2003, s. 7 ( http://ssrn.com/abstract=1542068). [Google Scholar]
 15. Włodarczyk R., Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej, Kraków 2016. [Google Scholar]
 16. Borradori G., Filozofia w czasach terroru. Rozmowy z Jurgenem Habermasem i Jacques’em Derridą, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 17. Ciszewska E., Konflikt w amerykańskiej duszy, „Znak” 2008, 636. [Google Scholar]
 18. Furedi F., On Tolerance: A Defence of Moral Independence, London 2011. [Google Scholar]
 19. Himmelfarb G., One Nation, Two Cultures, New York 1999. [Google Scholar]
 20. How A., The Habermas–Gadamer debate and the nature of the social: back to Bedrock, Aldershot 1995. [Google Scholar]
 21. Kaniowski A.M., Jürgen Habermas wobec sporów filozoficznych wokół epoki nowoczesności, „Colloquia Communia” 1986, 4–5(27–28). [Google Scholar]
 22. Koczanowicz L., Post-postkomunizm a kulturowe wojny, [w:] R. Nycz (red.), Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, Kraków 2011, s. 15–30. [Google Scholar]
 23. Koczanowicz L., Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 24. Lipset S.M., Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995. [Google Scholar]
 25. Macko A., Umysł moralny. Jak powstają oceny moralne?, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 26. Ricouer P., The Course of Recognition, Cambridge MA–London 2005. [Google Scholar]
 27. Schnadelbäch H., Próba rehabilitacji animal rationale, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 28. Skitka L.J., Exploring the “lost and found” of justice theory and research, „Social Justice Research”, 2009, 22, s. 98–116. [Google Scholar]
 29. Taekema S., What should be transparent in law? A pragmatist strategy to justify legal decisions. IVR2003paper.doc 3 0.07.2003, s. 7 ( http://ssrn.com/abstract=1542068). [Google Scholar]
 30. Włodarczyk R., Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej, Kraków 2016. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Paździora, Michał (2019). Paździora, M.. (2019). Constitutionalism in a Post-Conventional Society. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(1), 121–133. https://doi.org/7206/kp.2080-1084.278 (Original work published 2019)

MLA style

Paździora, Michał. Paździora, M.. “Constitutionalism In A Post-Conventional Society”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 1, 2019, pp. 121–133.

Chicago style

Paździora, Michał. Paździora, Michał . “Constitutionalism In A Post-Conventional Society”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 1 (2019): 121–133. doi:7206/kp.2080-1084.278.