en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 2

Commentary on Supreme Court Verdict of 7 April 2017, V CSK 481/16

Krzysztof Obidziński
Akademia Leona Koźmińskiego

2019 11 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.310

Abstract

W glosowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy potwierdził możliwość modyfikacji wynagrodzenia ryczałtowego poza przypadkami opisanymi w art. 632 § 2 k.c. w sytuacji przedmiotowo istotnej zmiany zakresu świadczenia wykonawcy. Nie poddano natomiast szerszej analizie kwestii prawnej doniosłości nieformalnych uzgodnień między stronami co do zmiany treści zobowiązania oraz istnienia obowiązku formalnej zmiany umowy w takich okolicznościach. Ponadto Sąd Najwyższy odmówił zakwalifikowania umowy typu „zaprojektuj i wybuduj” jako umowy o roboty budowlane, uznając ją za umowę mieszaną. Niniejsza glosa stanowi komentarz do stanowiska Sądu Najwyższego w powyższych kwestiach, przy czym w zakresie pierwszego problemu jest to komentarz aprobujący, odnośnie zaś do dwóch pozostałych krytyczny.

References

 1. Bańczyk W., Alokacja ryzyka zmiany okoliczności podczas wykonywania długoterminowej umowy o dzieło i o roboty budowlane w kierunku umowy rozwijającej się, Kraków 2017. [Google Scholar]
 2. Dubis W., Charakter prawny obowiązku inwestora właściwego przygotowania inwestycji w umowie o roboty budowlane, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2009, 3161. [Google Scholar]
 3. Gordon Z., Umowa o roboty budowlane w obrocie uspołecznionym, Toruń 1991. [Google Scholar]
 4. Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 5. Gutowski M., Odpowiedzialność inwestora w umowach o roboty budowlane (na tle art. 647¹ § 5 k.c.), „Państwo i Prawo” 2008, 2, s. 82. [Google Scholar]
 6. Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 7. Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz LEX, t. 3, Zobowiązania. Część szczególna, wyd. 2, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 8. Klein A., Skutki braku współdziałania wierzyciela z dłużnikiem, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1990, 1152. [Google Scholar]
 9. Klich G., Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 10. Kocot W.J., Odpowiedzialność przedkontraktowa, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 11. Łętowska E. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 12. Osajda K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Zobowiązania, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 13. Radwański Z. (red.), System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1, Ossolineum 1981. [Google Scholar]
 14. Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 15. Stachowiak M., Jerzykowski J., Dzierżanowski W., Prawo zamówień publicznych. Komentarz LEX, wyd. 6, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 16. Strzępka J., Zielińska E., Umowa o roboty budowlane w systematyce Kodeksu cywilnego – de lege lata i de lege ferenda (cz. 1), „Monitor Prawniczy” 2007, 10. [Google Scholar]
 17. Strzępka J.A. (red.), Prawo umów budowlanych, wyd. 3, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 18. Strzępka-Frania E., Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 19. Szczurowski T., Kwalifikacja prawna umów remontowych i innych wykonywanych przez prowadzenie robót budowlanych w istniejącym obiekcie, „Monitor Prawniczy” 2011, 16. [Google Scholar]
 20. Szostak R., Umowy o zamówienia publiczne w zarysie, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 21. Szpunar A., Nadużycie prawa podmiotowego, Kraków 1947. [Google Scholar]
 22. Tarska M., Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 23. Winiarz J. (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1980. [Google Scholar]
 24. Włodyka S. (red.), System prawa handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, wyd. 4, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 25. Zagrobelny K., Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 26. Bańczyk W., Alokacja ryzyka zmiany okoliczności podczas wykonywania długoterminowej umowy o dzieło i o roboty budowlane w kierunku umowy rozwijającej się, Kraków 2017. [Google Scholar]
 27. Dubis W., Charakter prawny obowiązku inwestora właściwego przygotowania inwestycji w umowie o roboty budowlane, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2009, 3161. [Google Scholar]
 28. Gordon Z., Umowa o roboty budowlane w obrocie uspołecznionym, Toruń 1991. [Google Scholar]
 29. Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 30. Gutowski M., Odpowiedzialność inwestora w umowach o roboty budowlane (na tle art. 647¹ § 5 k.c.), „Państwo i Prawo” 2008, 2, s. 82. [Google Scholar]
 31. Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 32. Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz LEX, t. 3, Zobowiązania. Część szczególna, wyd. 2, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 33. Klein A., Skutki braku współdziałania wierzyciela z dłużnikiem, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1990, 1152. [Google Scholar]
 34. Klich G., Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 35. Kocot W.J., Odpowiedzialność przedkontraktowa, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 36. Łętowska E. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 37. Osajda K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Zobowiązania, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 38. Radwański Z. (red.), System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1, Ossolineum 1981. [Google Scholar]
 39. Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 40. Stachowiak M., Jerzykowski J., Dzierżanowski W., Prawo zamówień publicznych. Komentarz LEX, wyd. 6, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 41. Strzępka J., Zielińska E., Umowa o roboty budowlane w systematyce Kodeksu cywilnego – de lege lata i de lege ferenda (cz. 1), „Monitor Prawniczy” 2007, 10. [Google Scholar]
 42. Strzępka J.A. (red.), Prawo umów budowlanych, wyd. 3, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 43. Strzępka-Frania E., Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 44. Szczurowski T., Kwalifikacja prawna umów remontowych i innych wykonywanych przez prowadzenie robót budowlanych w istniejącym obiekcie, „Monitor Prawniczy” 2011, 16. [Google Scholar]
 45. Szostak R., Umowy o zamówienia publiczne w zarysie, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 46. Szpunar A., Nadużycie prawa podmiotowego, Kraków 1947. [Google Scholar]
 47. Tarska M., Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 48. Winiarz J. (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1980. [Google Scholar]
 49. Włodyka S. (red.), System prawa handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, wyd. 4, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 50. Zagrobelny K., Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane, Warszawa 2013. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Obidziński, Krzysztof (2019). Obidziński, K.. (2019). Commentary on Supreme Court Verdict of 7 April 2017, V CSK 481/16. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(2), 270-282. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.310 (Original work published 2019)

MLA style

Obidziński, Krzysztof. Obidziński, K.. “Commentary On Supreme Court Verdict Of 7 April 2017, V Csk 481/16”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 2, 2019, pp. 270-282.

Chicago style

Obidziński, Krzysztof. Obidziński, Krzysztof . “Commentary On Supreme Court Verdict Of 7 April 2017, V Csk 481/16”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 2 (2019): 270-282. doi:10.7206/kp.2080-1084.310.