en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 3

Kognicja sądowoadministracyjna a odmowa powołania na stanowisko sędziego – kilka refleksji na tle postanowienia NSA z dnia 7 grudnia 2017 r. o sygn. akt I OSK 857/17

Michał Kowalski
Akademia Leona Koźmińskiego, Zakład Prawa Konstytucyjnego

2019 11 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.327

Abstract

The paper indicates the most important arguments raised by the participants in the dispute concerning the possibility of control by the administrative courts of decisions of the President of the Republic of Poland on the refusal to appoint a judge and an attempt to make a substantive evaluation of them. In my opinion, the refusal to appoint a judge, as well as refusal to accept the judge’s position under the amended Act on the Supreme Court (SC) should be strictly exceptional and in principle be justified at the constitutional level, which should be seen as the duty of the President to ensure compliance with the Constitution. Both of these resolutions should contain the motives of the President, which would make this act, with all its arbitrariness, more transparent. This is important not only from the point of view of the person concerned, but this also has an important social dimension. The public has the right to know, not only which candidates, who met the requirements for the appointment as a judge and were recommended by the National Council of the Judiciary of Poland (NCJ), were not appointed by the President, but also what reasons were at the heart of such a decision of the Head of State.

References

 1. Adamiak B., Prawo do procesu w świetle regulacji prawa procesowego administracyjnego, w: System prawa administracyjnego, tom 9, Prawo procesowe administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 2. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 3. Bobek M., The Administration of Courts in the Czech Republic. In Search of Constitutional Balance, “European Public Law” 2010, nr 16. [Google Scholar]
 4. Brzozowski W., Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 5. Ciapała J., Charakter kompetencji Prezydenta RP. Uwagi w kontekście kompetencji w zakresie powoływania sędziów, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4(87). [Google Scholar]
 6. Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, red. J. Gudowski, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 7. Garlicki L., Komentarz do art. 179 Konstytucji RP, Tom IV, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 8. Garlicki L., Niezależność sądownictwa – powoływanie sędziów – nadrzędność konstytucji (kilka uwag nad ewolucją orzecznictwa Sądu Najwyższego w Indiach), w: Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, red. H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska, Legnica 2017. [Google Scholar]
 9. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 10. Hauser R., Stosunek administracyjnoprawny, w: Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, C.H. Beck, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 11. Kowalski M., Nadużycie prawa do informacji publicznej, ZNSA 2016, nr 2(65). [Google Scholar]
 12. Kowalski M., Prawo do sądu administracyjnego. Standard międzynarodowy i konstytucyjny oraz jego realizacja, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 13. Kowalski M., Terminy w postępowaniu administracyjnymi i sądowoadministracyjnym, Wrocław 2013. [Google Scholar]
 14. Kuczyński T., Z problematyki postępowania w sprawie powołania sędziego sądu administracyjnego, w: Balicki R., M. Masternak-Kubiak (red.), W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 15. Adamiak B., Prawo do procesu w świetle regulacji prawa procesowego administracyjnego, w: System prawa administracyjnego, tom 9, Prawo procesowe administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 16. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 17. Bobek M., The Administration of Courts in the Czech Republic. In Search of Constitutional Balance, “European Public Law” 2010, nr 16. [Google Scholar]
 18. Brzozowski W., Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 19. Ciapała J., Charakter kompetencji Prezydenta RP. Uwagi w kontekście kompetencji w zakresie powoływania sędziów, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4(87). [Google Scholar]
 20. Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, red. J. Gudowski, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 21. Garlicki L., Komentarz do art. 179 Konstytucji RP, Tom IV, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 22. Garlicki L., Niezależność sądownictwa – powoływanie sędziów – nadrzędność konstytucji (kilka uwag nad ewolucją orzecznictwa Sądu Najwyższego w Indiach), w: Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, red. H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska, Legnica 2017. [Google Scholar]
 23. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 24. Hauser R., Stosunek administracyjnoprawny, w: Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, C.H. Beck, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 25. Kowalski M., Nadużycie prawa do informacji publicznej, ZNSA 2016, nr 2(65). [Google Scholar]
 26. Kowalski M., Prawo do sądu administracyjnego. Standard międzynarodowy i konstytucyjny oraz jego realizacja, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 27. Kowalski M., Terminy w postępowaniu administracyjnymi i sądowoadministracyjnym, Wrocław 2013. [Google Scholar]
 28. Kuczyński T., Z problematyki postępowania w sprawie powołania sędziego sądu administracyjnego, w: Balicki R., M. Masternak-Kubiak (red.), W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, Warszawa 2012. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kowalski, Michał (2019). Kowalski, M. . (2019). Kognicja sądowoadministracyjna a odmowa powołania na stanowisko sędziego – kilka refleksji na tle postanowienia NSA z dnia 7 grudnia 2017 r. o sygn. akt I OSK 857/17. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(3), 186-205. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.327 (Original work published 2019)

MLA style

Kowalski, Michał. Kowalski, M. . “Kognicja Sądowoadministracyjna A Odmowa Powołania Na Stanowisko Sędziego – Kilka Refleksji Na Tle Postanowienia Nsa Z Dnia 7 Grudnia 2017 R. O Sygn. Akt I Osk 857/17”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 3, 2019, pp. 186-205.

Chicago style

Kowalski, Michał. Kowalski, Michał . “Kognicja Sądowoadministracyjna A Odmowa Powołania Na Stanowisko Sędziego – Kilka Refleksji Na Tle Postanowienia Nsa Z Dnia 7 Grudnia 2017 R. O Sygn. Akt I Osk 857/17”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 3 (2019): 186-205. doi:10.7206/kp.2080-1084.327.