en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 3

Rola i funkcje mechanizmów miękkiego prawa w międzynarodowym dyskursie publicznoprawnym. Uwagi na tle opinii Komisji Weneckiej

Karol Popławski
Akademia Leona Koźmińskiego

2019 11 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.320

Abstract

The aim of the paper is to create an updated typology of soft law. It places soft law among mechanisms of a rather moral, sociological and political origin. This does not mean that it is completely irrelevant in legal terms, but the inclusion of the regulations of soft law in the framework of a “normative system” does not deserve to be taken into account i.a. due to the character of soft law (i.a. formulating the regulations in a general, imprecise manner, the uncertainty of introduced instruments, the lack of an obligatory force to implement them). This paper indicates the roles played by soft law in the international public law discourse. It also presents differences in their consideration on the grounds of the international law (including the Community law) as well as the internal law. Out of the whole catalogue of individual functions and tasks of soft law, special heed should be taken of the co-ordinating role of the mechanisms of soft law. Against this background, the paper makes a categorisation of the opinions of the Venice Commission in the framework of soft law. This is because they show the typical features of the mechanisms of that law: they play a binding role, relatively clarifying the international law, they are based on the undisputed authority of the creating entity. However, they are not subject to the forced implementation of them. In the conclusions of the paper, a chance, but also a fundamental threat related to the conduct of the international legal discourse on the basis of the mechanisms of soft law were indicated.

References

 1. Ackerman B., Rise of the World Constitutionalism, “Virginia Law Review” 1997, No. 83. [Google Scholar]
 2. Alvarez J.E., International Organizations as Law-makers, Oxford University Press, Oxford 2005. [Google Scholar]
 3. Bartole S., Comparative Constitutional Law – an Indispensable Tool for the Creation of Transnational Law, „European Constitutional Law Review” 2017, nr 13. [Google Scholar]
 4. Bartole S., Final Remarks: The role of the Venice Commission, „Review of the Central and East European Law” 2001, nr 26. [Google Scholar]
 5. Biernat T., Soft Law a proces tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Wpływ soft law na konstrukcję i treść uzasadnień aktów normatywnych, „Studia Prawnicze” 2012, nr 2. [Google Scholar]
 6. Bierzanek R., Symonides M., Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. VIII, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 7. Blutman L., In the trap of the legal metaphor: International Soft Law, „International and Comparative Law Quarterly” 2010, Vol. 59, No. 7. [Google Scholar]
 8. Boyle A.E., Some reflections on Treaties and Soft Law, „International and Comparative Law Quarterly” 1999, Vol. 48, No. 4. [Google Scholar]
 9. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 10. Ingelse C., Soft law?, „20 Polish Yearbook of International Law” 1993. [Google Scholar]
 11. Downs G.W., Jones M.A., Reputation, Compliance and International Law, „Journal of Legal Studies” 2002, Vol. 31, No. 2. [Google Scholar]
 12. Guzman A.T., How International Law Works, Oxford 2008. [Google Scholar]
 13. European Union: College discusses a draft Rule of Law Opinion on the situation in Poland, „Asian News Monitor”, 20 may 2016 – report information from ProQuest. [Google Scholar]
 14. Jabłońska-Bonca, J. Problemy ze spójnością prawa i regulacjami pozaprawnymi a siła sprawcza państwa – zarys tematu, „Krytyka Prawa” 2015, tom VII. [Google Scholar]
 15. Jabłońska-Bonca J., Prawo w kręgu mitów, Gdańsk 1995. [Google Scholar]
 16. Jowell J., The Venice Commission – Disseminating Democracy through Law, „Public Law” 2001. [Google Scholar]
 17. Kamiński I.C., Karta Praw Podstawowych jako połączenie praw i zasad – strukturalna wada czy szansa?, w: Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, red. A. Wróbel, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 18. Kordela M., Aksjologia źródeł prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 2. [Google Scholar]
 19. Łazowski A., Zawidzka-Łojek A., Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. II, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 20. Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, nr 4. [Google Scholar]
 21. Ackerman B., Rise of the World Constitutionalism, “Virginia Law Review” 1997, No. 83. [Google Scholar]
 22. Alvarez J.E., International Organizations as Law-makers, Oxford University Press, Oxford 2005. [Google Scholar]
 23. Bartole S., Comparative Constitutional Law – an Indispensable Tool for the Creation of Transnational Law, „European Constitutional Law Review” 2017, nr 13. [Google Scholar]
 24. Bartole S., Final Remarks: The role of the Venice Commission, „Review of the Central and East European Law” 2001, nr 26. [Google Scholar]
 25. Biernat T., Soft Law a proces tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Wpływ soft law na konstrukcję i treść uzasadnień aktów normatywnych, „Studia Prawnicze” 2012, nr 2. [Google Scholar]
 26. Bierzanek R., Symonides M., Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. VIII, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 27. Blutman L., In the trap of the legal metaphor: International Soft Law, „International and Comparative Law Quarterly” 2010, Vol. 59, No. 7. [Google Scholar]
 28. Boyle A.E., Some reflections on Treaties and Soft Law, „International and Comparative Law Quarterly” 1999, Vol. 48, No. 4. [Google Scholar]
 29. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 30. Ingelse C., Soft law?, „20 Polish Yearbook of International Law” 1993. [Google Scholar]
 31. Downs G.W., Jones M.A., Reputation, Compliance and International Law, „Journal of Legal Studies” 2002, Vol. 31, No. 2. [Google Scholar]
 32. Guzman A.T., How International Law Works, Oxford 2008. [Google Scholar]
 33. European Union: College discusses a draft Rule of Law Opinion on the situation in Poland, „Asian News Monitor”, 20 may 2016 – report information from ProQuest. [Google Scholar]
 34. Jabłońska-Bonca, J. Problemy ze spójnością prawa i regulacjami pozaprawnymi a siła sprawcza państwa – zarys tematu, „Krytyka Prawa” 2015, tom VII. [Google Scholar]
 35. Jabłońska-Bonca J., Prawo w kręgu mitów, Gdańsk 1995. [Google Scholar]
 36. Jowell J., The Venice Commission – Disseminating Democracy through Law, „Public Law” 2001. [Google Scholar]
 37. Kamiński I.C., Karta Praw Podstawowych jako połączenie praw i zasad – strukturalna wada czy szansa?, w: Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, red. A. Wróbel, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 38. Kordela M., Aksjologia źródeł prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 2. [Google Scholar]
 39. Łazowski A., Zawidzka-Łojek A., Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. II, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 40. Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, nr 4. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Popławski, Karol (2019). Popławski, K.. (2019). Rola i funkcje mechanizmów miękkiego prawa w międzynarodowym dyskursie publicznoprawnym. Uwagi na tle opinii Komisji Weneckiej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(3), 56-73. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.320 (Original work published 2019)

MLA style

Popławski, Karol. Popławski, K.. “Rola I Funkcje Mechanizmów Miękkiego Prawa W Międzynarodowym Dyskursie Publicznoprawnym. Uwagi Na Tle Opinii Komisji Weneckiej”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 3, 2019, pp. 56-73.

Chicago style

Popławski, Karol. Popławski, Karol . “Rola I Funkcje Mechanizmów Miękkiego Prawa W Międzynarodowym Dyskursie Publicznoprawnym. Uwagi Na Tle Opinii Komisji Weneckiej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 3 (2019): 56-73. doi:10.7206/kp.2080-1084.320.