en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 4

Przyszłość konwencjonalnych elektrowni węglowych w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego

Jerzy Rotko
Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych

2019 11 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.355

Abstract

Climate change is one of the key civilisational issues. This change is caused by greenhouse gas emission. Stopping this change requires multidirectional actions on a global scale, primarily limiting the combustion of fossil fuels. What reaches towards these needs is the proposals of the international community, which are determined in the protocol of 15 December 2015 (called the Paris Agreement). The legal framework for the strategy of implementing it in the European Union and the member states is formulated by the legislative package “Clean Energy For All Europeans”. The directions and terms of developing the economy pose particular challenges for Poland which plans to maintain
the significant role of coal in the energy industry for decades. Government documents show that the government of the Republic of Poland will not decide on the spectacular decarbonisation of the economy. It cannot be obligated to do it, either, due to the treaty conditions. However, the future of the coal energy industry seems prejudged. This results from the development directions of European economic-legal instruments which serve the direct (determining binding emission standards and environmental quality standards) and indirect (through influencing the prices of greenhouse gas emission allowances) rationing of the activity of entities from the energy sector in the environment.

References

 1. Baran Ł., Skoczkowski T., Bielecki S., Węglarz A., Aukcyjne quo vadis dla odnawialnych źródeł energii, „Energetyka” 2017, 9. [Google Scholar]
 2. Ciechanowicz-McLean J., Implementacja Porozumienia Paryskiego w sprawie ochrony klimatu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, 38. [Google Scholar]
 3. Ciechanowicz-McLean J., Problemy prawne umów międzynarodowych z zakresu ochrony klimatu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, 36. [Google Scholar]
 4. Czembor P., Backloading – zmiana zasad aukcji uprawnień do emisji, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2013, 3. [Google Scholar]
 5. Diehl A., Stärkung des europäischen Konzepts der „besten verfügbaren Technikien” durch die Richtlinie über Industrieemissionen?, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2011, 2 [Google Scholar]
 6. Durner W., Trillmich N., Ausstieg aus der Kohlennutzung kraft europäischen Wasserrechts?, „Deutsches Verwaltungsblatt” 2011, 9. [Google Scholar]
 7. Franzius C., Das Paris-Abkommen zum Klimaschutz. Auf dem Wege zum transnationalen Klimaschutzrecht?, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2017, 10. [Google Scholar]
 8. Gabryś H.L., Elektroenergetyka w Polsce 2019, „Energetyka” 2019, 1. [Google Scholar]
 9. Gärditz K.F., Zum transnationalen Mehrwert eines nationalen Kohleausstieges im Klimaschutzrecht, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2018, 12. [Google Scholar]
 10. Ginzky H., Die Pflicht zur Minderung von Schadstoffeinträgen in Oberflächengewässer, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2009, 5. [Google Scholar]
 11. Górski M., Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w świetle ustawy z 22 grudnia 2004 r., [w:] J. Boć, K. Nowacki (red.), Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 12. Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 13. Janigacz D., Nitarska-Fink A., Wartak B., Zmiany pozwoleń zintegrowanych – wybrane problemy i wątpliwości, „Energetyka” 2019, 5. [Google Scholar]
 14. Janigacz E., Ścieki z energetyki – rzeczywisty problem czy fikcja?, „Energetyka” 2019, 5. [Google Scholar]
 15. Kreuter-Kirchhof Ch., Emissionshandel und Erneuerbare Energien Richtlinie. Instrumente zur Umsetzung der Klimaschutzstrategie der EU, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2019, 7–8. [Google Scholar]
 16. Laskowski S.R., Kohlenwerke im Lichte der EU-Wasserrahmenrichtlinie, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2013, 3. [Google Scholar]
 17. Litwinowicz A., Gospodarka wodno-ściekowa elektrowni – rys historyczny i aktualne problemy eksploatacyjne, „Energetyka” 2017, 9. [Google Scholar]
 18. Nückel D., Rechtlicher Charakter des Pariser Übereinkommens – hard law oder soft law?, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2017, 10. [Google Scholar]
 19. Olkuski T., Piwowarczyk-Ściebura K., Brożek A., Wpływ porozumienia paryskiego i systemu EU ETS na rynek węglowy, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” 2017, 98. [Google Scholar]
 20. Pause F., „Saubere Energie für alle Europäer” – Was bringt das Legislativpaket der EU?, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2019, 7–8. [Google Scholar]
 21. Pieper A., Die Beachtung der wasserrechtlichen Phasing-Out-Verpflichtung im Anlagengenehmigungsrecht, Baden-Baden 2014. [Google Scholar]
 22. Rotko J., Problem zanieczyszczenia wód śródlądowych substancjami chemicznymi w świetle prawa europejskiego oraz prawa krajowego – uwagi krytyczne, „Studia Prawnicze” 2018, 4. [Google Scholar]
 23. Schlacke S., Knodt M., Das Governance-System für die Europäische Energieunion und für den Klimaschutz, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2019, 7–8. [Google Scholar]
 24. Streck Ch., Vertragsgestaltung im Wandel der internationalen Klimapolitik, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2019, 1. [Google Scholar]
 25. Schulte M., Kloos J., Europäisches Umweltrecht und das Ende der Kohlenwerksnutzung – Zur unmittelbaren Wirkung des Phasing-Out-Ziels aus Art. 4 Abs. 1a) iv) WRRL im deutschen Recht, „Deutsches Verwaltungsblatt” 2015, 16. [Google Scholar]
 26. Ziehm C., Klimaschutz im Mehrebensystem – Kyoto, Paris, europäischer Emissionshandel und nationale Co2-Grenzwerte, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2018, 6. [Google Scholar]
 27. Ziębik A., Gładysz P., Analiza systemowa elektrowni ze spalaniem tlenowym węgla zintegrowanej z wychwytem CO2, „Energetyka” 2016, 2. [Google Scholar]
 28. Bednarz P., Będą kolejne elektrownie na węgiel? Może się to zemścić jeszcze droższym prądem, https://businessinsider.com.pl/finanse/energetyka-weglowa-prad-moze-byc-jeszcze-drozszy/fsck7mn (dostęp: 15.12.2018). [Google Scholar]
 29. https://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2019/2149-necp-assessment-ecologicinstitute-climat_20190516.pdf (dostęp: 25.05.2019). [Google Scholar]
 30. Łazarczyk G., Andrzej Duda chce przemawiać na szczycie klimatycznym w Nowym Jorku, ale jego wystąpienia nikt nie przewiduje, http://wyborcza.pl/7,155287,25225299,andrzej-duda-chce-przemawiac-na-szczycie-klimatycznym-w-nowym.html (dostęp: 23.09.2019). [Google Scholar]
 31. Oroschakoff K., Walka z globalnym ociepleniem – jeszcze jedno pole konfliktu między Wschodem i Zachodem Europy, https://wiadomosci.onet.pl/politico/walka-z-globalnym-ociepleniem-jeszcze-jedno-pole-konfliktu-miedzy-wschodem-i-zachodem/fnq12e7 (dostęp: 14.05.2019). [Google Scholar]
 32. Polska przegrała spór o elektrownie. Może to nas kosztować 10 mld złotych, https://biznesalert.pl/polska-przegrala-spor-o-elektrownie-moze-nas-kosztowac-10-mld-zlotych/ (dostęp: 28.04.2017). [Google Scholar]
 33. Sałek: Decyzja Unii zagrozi dostawom energii w Polsce, https://biznesalert.pl/salek-decyzjaunii-zagrozi-dostawom-energii-polsce/ (dostęp: 28.04.2017). [Google Scholar]
 34. Sawicki B., Polska skarży do Luksemburga regulacje uderzające w węgiel, (https://biznesalert.pl/bat-polska-europa-polityka-klimatyczna-trybunal/ (dostęp: 26.10.2017). [Google Scholar]
 35. Wantuch D., Polskie elektrownie trują Europę rtęcią, (http://wyborcza.pl/7,155287,23492684,polskie-elektrownie-truja-rtecia-belchatow-najwiekszym-trucicielem.html (dostęp: 5.06.2018). [Google Scholar]
 36. Baran Ł., Skoczkowski T., Bielecki S., Węglarz A., Aukcyjne quo vadis dla odnawialnych źródeł energii, „Energetyka” 2017, 9. [Google Scholar]
 37. Ciechanowicz-McLean J., Implementacja Porozumienia Paryskiego w sprawie ochrony klimatu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, 38. [Google Scholar]
 38. Ciechanowicz-McLean J., Problemy prawne umów międzynarodowych z zakresu ochrony klimatu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, 36. [Google Scholar]
 39. Czembor P., Backloading – zmiana zasad aukcji uprawnień do emisji, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2013, 3. [Google Scholar]
 40. Diehl A., Stärkung des europäischen Konzepts der „besten verfügbaren Technikien” durch die Richtlinie über Industrieemissionen?, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2011, 2 [Google Scholar]
 41. Durner W., Trillmich N., Ausstieg aus der Kohlennutzung kraft europäischen Wasserrechts?, „Deutsches Verwaltungsblatt” 2011, 9. [Google Scholar]
 42. Franzius C., Das Paris-Abkommen zum Klimaschutz. Auf dem Wege zum transnationalen Klimaschutzrecht?, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2017, 10. [Google Scholar]
 43. Gabryś H.L., Elektroenergetyka w Polsce 2019, „Energetyka” 2019, 1. [Google Scholar]
 44. Gärditz K.F., Zum transnationalen Mehrwert eines nationalen Kohleausstieges im Klimaschutzrecht, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2018, 12. [Google Scholar]
 45. Ginzky H., Die Pflicht zur Minderung von Schadstoffeinträgen in Oberflächengewässer, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2009, 5. [Google Scholar]
 46. Górski M., Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w świetle ustawy z 22 grudnia 2004 r., [w:] J. Boć, K. Nowacki (red.), Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 47. Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 48. Janigacz D., Nitarska-Fink A., Wartak B., Zmiany pozwoleń zintegrowanych – wybrane problemy i wątpliwości, „Energetyka” 2019, 5. [Google Scholar]
 49. Janigacz E., Ścieki z energetyki – rzeczywisty problem czy fikcja?, „Energetyka” 2019, 5. [Google Scholar]
 50. Kreuter-Kirchhof Ch., Emissionshandel und Erneuerbare Energien Richtlinie. Instrumente zur Umsetzung der Klimaschutzstrategie der EU, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2019, 7–8. [Google Scholar]
 51. Laskowski S.R., Kohlenwerke im Lichte der EU-Wasserrahmenrichtlinie, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2013, 3. [Google Scholar]
 52. Litwinowicz A., Gospodarka wodno-ściekowa elektrowni – rys historyczny i aktualne problemy eksploatacyjne, „Energetyka” 2017, 9. [Google Scholar]
 53. Nückel D., Rechtlicher Charakter des Pariser Übereinkommens – hard law oder soft law?, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2017, 10. [Google Scholar]
 54. Olkuski T., Piwowarczyk-Ściebura K., Brożek A., Wpływ porozumienia paryskiego i systemu EU ETS na rynek węglowy, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” 2017, 98. [Google Scholar]
 55. Pause F., „Saubere Energie für alle Europäer” – Was bringt das Legislativpaket der EU?, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2019, 7–8. [Google Scholar]
 56. Pieper A., Die Beachtung der wasserrechtlichen Phasing-Out-Verpflichtung im Anlagengenehmigungsrecht, Baden-Baden 2014. [Google Scholar]
 57. Rotko J., Problem zanieczyszczenia wód śródlądowych substancjami chemicznymi w świetle prawa europejskiego oraz prawa krajowego – uwagi krytyczne, „Studia Prawnicze” 2018, 4. [Google Scholar]
 58. Schlacke S., Knodt M., Das Governance-System für die Europäische Energieunion und für den Klimaschutz, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2019, 7–8. [Google Scholar]
 59. Streck Ch., Vertragsgestaltung im Wandel der internationalen Klimapolitik, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2019, 1. [Google Scholar]
 60. Schulte M., Kloos J., Europäisches Umweltrecht und das Ende der Kohlenwerksnutzung – Zur unmittelbaren Wirkung des Phasing-Out-Ziels aus Art. 4 Abs. 1a) iv) WRRL im deutschen Recht, „Deutsches Verwaltungsblatt” 2015, 16. [Google Scholar]
 61. Ziehm C., Klimaschutz im Mehrebensystem – Kyoto, Paris, europäischer Emissionshandel und nationale Co2-Grenzwerte, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2018, 6. [Google Scholar]
 62. Ziębik A., Gładysz P., Analiza systemowa elektrowni ze spalaniem tlenowym węgla zintegrowanej z wychwytem CO2, „Energetyka” 2016, 2. [Google Scholar]
 63. Bednarz P., Będą kolejne elektrownie na węgiel? Może się to zemścić jeszcze droższym prądem, https://businessinsider.com.pl/finanse/energetyka-weglowa-prad-moze-byc-jeszcze-drozszy/fsck7mn (dostęp: 15.12.2018). [Google Scholar]
 64. https://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2019/2149-necp-assessment-ecologicinstitute-climat_20190516.pdf (dostęp: 25.05.2019). [Google Scholar]
 65. Łazarczyk G., Andrzej Duda chce przemawiać na szczycie klimatycznym w Nowym Jorku, ale jego wystąpienia nikt nie przewiduje, http://wyborcza.pl/7,155287,25225299,andrzej-duda-chce-przemawiac-na-szczycie-klimatycznym-w-nowym.html (dostęp: 23.09.2019). [Google Scholar]
 66. Oroschakoff K., Walka z globalnym ociepleniem – jeszcze jedno pole konfliktu między Wschodem i Zachodem Europy, https://wiadomosci.onet.pl/politico/walka-z-globalnym-ociepleniem-jeszcze-jedno-pole-konfliktu-miedzy-wschodem-i-zachodem/fnq12e7 (dostęp: 14.05.2019). [Google Scholar]
 67. Polska przegrała spór o elektrownie. Może to nas kosztować 10 mld złotych, https://biznesalert.pl/polska-przegrala-spor-o-elektrownie-moze-nas-kosztowac-10-mld-zlotych/ (dostęp: 28.04.2017). [Google Scholar]
 68. Sałek: Decyzja Unii zagrozi dostawom energii w Polsce, https://biznesalert.pl/salek-decyzjaunii-zagrozi-dostawom-energii-polsce/ (dostęp: 28.04.2017). [Google Scholar]
 69. Sawicki B., Polska skarży do Luksemburga regulacje uderzające w węgiel, (https://biznesalert.pl/bat-polska-europa-polityka-klimatyczna-trybunal/ (dostęp: 26.10.2017). [Google Scholar]
 70. Wantuch D., Polskie elektrownie trują Europę rtęcią, (http://wyborcza.pl/7,155287,23492684,polskie-elektrownie-truja-rtecia-belchatow-najwiekszym-trucicielem.html (dostęp: 5.06.2018). [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Rotko, Jerzy (2019). Rotko, J. . (2019). Przyszłość konwencjonalnych elektrowni węglowych w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(4), 299-325. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.355 (Original work published 2019)

MLA style

Rotko, Jerzy. Rotko, J. . “Przyszłość Konwencjonalnych Elektrowni Węglowych W Świetle Prawa Międzynarodowego I Europejskiego”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 4, 2019, pp. 299-325.

Chicago style

Rotko, Jerzy. Rotko, Jerzy . “Przyszłość Konwencjonalnych Elektrowni Węglowych W Świetle Prawa Międzynarodowego I Europejskiego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 4 (2019): 299-325. doi:10.7206/kp.2080-1084.355.