en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 4

Naukowiec w grze o władzę nad poznaniem. W świetle ustawy 2.0

Jolanta Jabłońska-Bonca
Akademia Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa, Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

2019 11 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.345

Abstract

Academics and faculty members are entangled in many interests. Selfless science for cognitive purposes is a thing of the past. There is a constant game of the power over knowledge. Apart from scientists, many entities with various interests are participants of the game. They are: politicians, officials, academic administration, research sponsors, accreditation agencies, publishers, resort scientific institutes, industry, business. The scientists themselves sometimes work for the truth and sometimes they work for profit; they create knowledge which is public property, or when they are employed commercially, e.g. by the industry, they create private knowledge. This paper presents five factors which may contribute to restricting the cognitive autonomy of the scientists.

References

 1. Ash T.G., Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata, Kraków 2018. [Google Scholar]
 2. Bieliński J., Etos nauki w Polsce. Nauka akademicka, postakademicka, czy przemysłowa?, [Google Scholar]
 3. www.researchgate.net/publication (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 4. Cheek J., Praktyka i polityka w badaniach jakościowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Warszawa, 2019. [Google Scholar]
 5. Goniszewski M., Jastrzebska L., Rady uczelni – spojrzenie z zewnątrz, „Perspektywy” 2019, 6. [Google Scholar]
 6. Hertrich-Woleński J., Naiwni reformatorzy nauki, „Rzeczpospolita” 3.09.2018, [Google Scholar]
 7. https://www.rp.pl/Publicystyka/309039938-Naiwni-reformatorzy-nauki.html (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 8. https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 9. https://otwartanauka.pl/component/search (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 10. https://www.government.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 11. Karcz J., Gry organizacyjne i polityczna perspektywa analiz organizacji, [w:] K. Klincewcz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Warszawa 2016, s. 173–184. [Google Scholar]
 12. Krimsky S., Nauka skorumpowana, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 13. Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982. [Google Scholar]
 14. Open Letter form Undersigned Researchers. Reaction of Researches to Plan S: Too Far, Too Risky, https://www.fairopenaccess.org/2018/11/16/the-open-letter-reaction-ofresearchers-to-plan-s-too-far-too-risky/ (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 15. Open Letter in Support of Funder Publishing Mandates. [Google Scholar]
 16. Piotrowska-Piątek A., Interesariusze zewnętrzni w misjach i strategiach rozwoju polskiej nauki, „Edukacja” 2016, 1, s. 129–141. [Google Scholar]
 17. Szerer M., Kultura i prawo, Warszawa 1981. [Google Scholar]
 18. Wróblewska M.N., Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2017, 1. [Google Scholar]
 19. www.scienceeurope.org (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 20. Ziman J., Real Sience, Cambridge 2000. [Google Scholar]
 21. Ash T.G., Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata, Kraków 2018. [Google Scholar]
 22. Bieliński J., Etos nauki w Polsce. Nauka akademicka, postakademicka, czy przemysłowa?, [Google Scholar]
 23. www.researchgate.net/publication (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 24. Cheek J., Praktyka i polityka w badaniach jakościowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Warszawa, 2019. [Google Scholar]
 25. Goniszewski M., Jastrzebska L., Rady uczelni – spojrzenie z zewnątrz, „Perspektywy” 2019, 6. [Google Scholar]
 26. Hertrich-Woleński J., Naiwni reformatorzy nauki, „Rzeczpospolita” 3.09.2018, [Google Scholar]
 27. https://www.rp.pl/Publicystyka/309039938-Naiwni-reformatorzy-nauki.html (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 28. https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 29. https://otwartanauka.pl/component/search (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 30. https://www.government.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 31. Karcz J., Gry organizacyjne i polityczna perspektywa analiz organizacji, [w:] K. Klincewcz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Warszawa 2016, s. 173–184. [Google Scholar]
 32. Krimsky S., Nauka skorumpowana, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 33. Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982. [Google Scholar]
 34. Open Letter form Undersigned Researchers. Reaction of Researches to Plan S: Too Far, Too Risky, https://www.fairopenaccess.org/2018/11/16/the-open-letter-reaction-ofresearchers-to-plan-s-too-far-too-risky/ (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 35. Open Letter in Support of Funder Publishing Mandates. [Google Scholar]
 36. Piotrowska-Piątek A., Interesariusze zewnętrzni w misjach i strategiach rozwoju polskiej nauki, „Edukacja” 2016, 1, s. 129–141. [Google Scholar]
 37. Szerer M., Kultura i prawo, Warszawa 1981. [Google Scholar]
 38. Wróblewska M.N., Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2017, 1. [Google Scholar]
 39. www.scienceeurope.org (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 40. Ziman J., Real Sience, Cambridge 2000. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Jabłońska-Bonca, Jolanta (2019). Jabłońska-Bonca, J. . (2019). Naukowiec w grze o władzę nad poznaniem. W świetle ustawy 2.0. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(4), 116-130. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.345 (Original work published 2019)

MLA style

Jabłońska-Bonca, Jolanta. Jabłońska-Bonca, J. . “Naukowiec W Grze O Władzę Nad Poznaniem. W Świetle Ustawy 2.0”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 4, 2019, pp. 116-130.

Chicago style

Jabłońska-Bonca, Jolanta. Jabłońska-Bonca, Jolanta . “Naukowiec W Grze O Władzę Nad Poznaniem. W Świetle Ustawy 2.0”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 4 (2019): 116-130. doi:10.7206/kp.2080-1084.345.