en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 4

Taxation of a Security Transfer of Title to a Fixed Property with the Tax on Goods and Services

Grzegorz Ufnal
Akademia Leona Koźmińskiego

2018 10 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.265

Abstract

The subject of this paper is the taxation of a security transfer of title to a fixed property with the tax on goods and services. The author focuses on the interpretation of the term “paid supply of goods” in the context of a security transfer of title. The objective of the following considerations is to establish whether a security transfer of a title is a chargeable event, and to indicate the moment in which the tax becomes chargeable on the grounds of the goods and services tax and in the light of the absence of a consistent practice of the tax authorities as well as divergent judicial decisions of administrative courts on the matter.

References

 1. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Dz. Urz. UE L 2006 Nr 347, s. 1, z późn. zm. [Google Scholar]
 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. [Google Scholar]
 3. Uchwała NSA z dnia 12 października 2015 r., I FSP 1/15. [Google Scholar]
 4. Wyrok NSA z dnia 1 czerwca 2015 r., I FSK 335/14. [Google Scholar]
 5. Wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2008 r., I FSK 760/07. [Google Scholar]
 6. Wyrok SN z dnia 29 maja 2000 r., III CKN 246/00. [Google Scholar]
 7. Postanowienie SN z dnia 26 września 2007 r., IV CSK 118/07. [Google Scholar]
 8. Gołaczyński J., Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 9. Katner W. (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 10. Kędzierska-Cieślak A., Powiernictwo. Próba określenia konstrukcji prawnej, „Państwo i Prawo” 1977, 7–8. [Google Scholar]
 11. Michalik T., VAT. Komentarz, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 12. Mudrecki A., Konsekwencje przeniesienia prawa własności w podatkach obrotowych w Polsce, „Krytyka Prawa” 2009, 1. [Google Scholar]
 13. Radwański Z., Rodzaje czynności prawnych, [w:] Z. Radwański, Prawo cywilne część ogólna, System prawa prywatnego, t. 2, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 14. Rykowski R., Pojęcie powiernictwa – konstrukcja prawna zarządu powierniczego, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 15. Stec P., Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków 2005. [Google Scholar]
 16. Szpunar A., Nabycie nieruchomości na podstawie umowy zlecenia, [w:] Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997. [Google Scholar]
 17. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo Cywilne, zarys części ogólnej, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 18. Zubrzycki J., Leksykon VAT, t. 1, Wrocław 2017. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Ufnal, Grzegorz (2018). Taxation of a Security Transfer of Title to a Fixed Property with the Tax on Goods and Services. (2018). Taxation of a Security Transfer of Title to a Fixed Property with the Tax on Goods and Services. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(4), 296-304. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.265 (Original work published 2018)

MLA style

Ufnal, Grzegorz. “Taxation Of A Security Transfer Of Title To A Fixed Property With The Tax On Goods And Services”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 4, 2018, pp. 296-304.

Chicago style

Ufnal, Grzegorz. “Taxation Of A Security Transfer Of Title To A Fixed Property With The Tax On Goods And Services”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 4 (2018): 296-304. doi:10.7206/kp.2080-1084.265.