en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 4

Zasadność ograniczeń funkcjonowania jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Krzysztof Szulc
Akademia Leona Koźmińskiego

2018 10 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.262

Abstract

Artykuł porusza istotny problem ograniczeń prawnych, jakie obowiązujące przepisy narzucają jednoosobowym spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością. W pierwszej części autor bada obowiązujące normy dotyczące jednoosobowych spółek oraz przyporządkowuje je celem właściwego zakwalifikowania ich w systemie prawa. W drugiej części, autor mierzy się z celowością istnienia wymienionych obostrzeń w funkcjonowaniu jednoosobowych spółek, analizuje pozorność zastosowanych rozwiązań oraz wskazuje na istotne kierunki zmian koniecznych do zniesienia ograniczeń nakładanych na jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

References

 1. Bieniak J. et al., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 2. Jara Z. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 3. Kidyba A., Atypowe spółki handlowe, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 4. Kidyba A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 5. Naworski J., Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 6. Potrzeszcz R., Siemiątkowski T. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 7. Pyzioł W., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 8. Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 9. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz do artykułów 151–300, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 10. Bieniak J. et al., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 11. Jara Z. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 12. Kidyba A., Atypowe spółki handlowe, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 13. Kidyba A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 14. Naworski J., Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 15. Potrzeszcz R., Siemiątkowski T. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 16. Pyzioł W., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 17. Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 18. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz do artykułów 151–300, Warszawa 2005. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Szulc, Krzysztof (2018). Zasadność ograniczeń funkcjonowania jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. (2018). Zasadność ograniczeń funkcjonowania jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(4), 264-274. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.262 (Original work published 2018)

MLA style

Szulc, Krzysztof. “Zasadność Ograniczeń Funkcjonowania Jednoosobowych Spółek Z Ograniczoną Odpowiedzialnością”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 4, 2018, pp. 264-274.

Chicago style

Szulc, Krzysztof. “Zasadność Ograniczeń Funkcjonowania Jednoosobowych Spółek Z Ograniczoną Odpowiedzialnością”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 4 (2018): 264-274. doi:10.7206/kp.2080-1084.262.