en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 4

Rozważania wokół postanowienia francuskiej Rady Stanu z 26 sierpnia 2016 r. w sprawie „zakazu noszenia »burkini«”

Jacek Falski
Instytut Nauk Prawnych PAN

2018 10 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.256

Abstract

Artykuł analizuje postanowienie francuskiej Rady Stanu z 26 sierpnia 2016 r. zawieszające obowiązywanie decyzji mera jednej z miejscowości nadmorskich o zakazie noszenia „burkini” na miejscowych plażach. „Problem burkini” zaistniał także w Belgii, dlatego przedmiotowa analiza i towarzyszące jej rozważania stanowią także doskonałą okazję do krótkiego scharakteryzowania francuskiej i porównawczo belgijskiej specyfiki konstytucyjnego kształtu stosunków między państwem i Kościołami, a także szeregu adekwatnych odwołań do orzecznictwa ETPC dotyczącego problemu obecności – stanowiącej wyraz przekonań – symboliki, w przestrzeni publicznej państwa demokratycznego.

References

 1. Decyzja mera Villeneuve-Loubet z 5 sierpnia 2016 r. zastępująca decyzje z 20 czerwca 2014 i 18 lipca 2016. [Google Scholar]
 2. Konstytucja Francji, tłum i wstęp W. Skrzydło, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 3. Konstytucja Belgii, tłum. i wstęp W. Skrzydło, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 4. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950. [Google Scholar]
 5. Loi nr 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, Journal Officiel nr 0237 du 12 octobre 2010. [Google Scholar]
 6. Loi du 1 juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cochant totalement ou de manière principale le visage, Moniteur Belge 201100424 du 13 juillet 2011, s 41734. [Google Scholar]
 7. Ustawa dotycząca Rady Głównej bezwyznaniowych wspólnot filozoficznych, przedstawicieli, zakładów odpowiadających za zarządzanie interesami bytowymi i finansowymi uznanych bezwyznaniowych wspólnot filozoficznych, Moniteur Belge z 22 października 2002 r. [Google Scholar]
 8. Christians L.L., Le financement des cultes en droit belge – Bilan et perspectives, „Quderni di Diritto e Politica Ecclesiastica” 2006. [Google Scholar]
 9. Czohara A., Stosunki państwo – Kościół. Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 10. Delgrange X., El Berhoumi M., Pour vivre ensemble vivions dévisagés: Le voile integral sous le regard des juges constitutionnels belge et François, „Revue trimestrielle des droits de l’homme” 2014, 3. [Google Scholar]
 11. Duguit L., Monnier H., Bonnard R., Les constitutions et les principales lois politiques de France depuis 1789, Paris 1952.Étude relative aux possibilité d’interdiction du part du voile intégral, „La Documentation française” 2010. [Google Scholar]
 12. J. Falski, Ewolucja statusu prawa lokalnego (szczególnie wyznaniowego) Alzacji-Mozeli w porządku konstytucyjnym Francji, „Przegląd Sejmowy” 2015, 4. [Google Scholar]
 13. Francuska ustawa nr 2010-1192 z 11 października zakazująca zakrycia twarzy w miejscach publicznych, przeł. M. Zawiślak, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, 3. [Google Scholar]
 14. Guedan C., Disposition particulières en Alsace-Moselle: un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République à parteé limitée, „Revue française de droit constitutionnel” 2012, 89. [Google Scholar]
 15. Maclure J., Taylor Ch., Laicité et liberté de conscience, Paris 2010. [Google Scholar]
 16. Monot-Fouletier M., De la regulation du part de signes religieux dans les établissement et l’espace publics – l’exemple français, “Revue trimestrielle des droits de l’homme” 2016, 105. [Google Scholar]
 17. Decyzja Rady Konstytucyjnej nr 2011-157 QPC z 5 sierpnia 2011 r. w sprawie Interdiction du travaile le dimanche en Alsace-Moselle. [Google Scholar]
 18. Decyzja Rady Konstytucyjnej nr 2012-297 QPC z 21 lutego 2013 w sprawie Association pour la promotion et l’expansion de la laicïté. [Google Scholar]
 19. Orzeczenie Rady Stanu nr 231290 z 17 maja 2002. [Google Scholar]
 20. Orzeczenie Rady Stanu nr 359735 z 4 lipca 2012. [Google Scholar]
 21. Orzeczenie Rady Stanu nr 360724 z 19 grudnia 2012. [Google Scholar]
 22. Postanowienie Rady Stanu nr 27355 z 19 lutego 1909. [Google Scholar]
 23. Postanowienie Rady Stanu nr 402742 i 402777 z 26 sierpnia 2016 r. [Google Scholar]
 24. Wyrok ETPC z 28 października 2014 r. w sprawie Gough vs Wielka Brytania, skarga nr 49327/11. [Google Scholar]
 25. Wyrok ETPC z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie Magyar Keresztény Egyház i inni vs Węgry, skarga nr 70945/11, 23611/12, 26998/12. [Google Scholar]
 26. Wyrok ETPC z 8 lipca 2008 r. w sprawie Vajnai vs Węgry, skarga nr 3362906. [Google Scholar]
 27. Wyrok Sądu Konstytucyjnego Belgii nr 145/2012 z 6 grudnia 2012. [Google Scholar]
 28. Wyrok Wielkiej Izby ETPC z 1 lipca 2014 r. w sprawie SAS vs Francja, skarga nr 43835/11. [Google Scholar]
 29. Wyrok Wielkiej Izby ETPC z 18 marca 2011 r. w sprawie Lautsi vs Włochy, skarga nr 30814/06. [Google Scholar]
 30. Wyrok Wielkiej Izby ETPC z 3 listopada 2009 r. w sprawie Lautsi vs Włochy, skarga nr 30814/06. [Google Scholar]
 31. Wyrok Wielkiej Izby ETPC z 7 lipca 2011 r. w sprawie Bayatan vs Armenia, skarga nr 23459/03. [Google Scholar]
 32. Decyzja mera Villeneuve-Loubet z 5 sierpnia 2016 r. zastępująca decyzje z 20 czerwca 2014 i 18 lipca 2016. [Google Scholar]
 33. Konstytucja Francji, tłum i wstęp W. Skrzydło, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 34. Konstytucja Belgii, tłum. i wstęp W. Skrzydło, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 35. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950. [Google Scholar]
 36. Loi nr 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, Journal Officiel nr 0237 du 12 octobre 2010. [Google Scholar]
 37. Loi du 1 juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cochant totalement ou de manière principale le visage, Moniteur Belge 201100424 du 13 juillet 2011, s 41734. [Google Scholar]
 38. Ustawa dotycząca Rady Głównej bezwyznaniowych wspólnot filozoficznych, przedstawicieli, zakładów odpowiadających za zarządzanie interesami bytowymi i finansowymi uznanych bezwyznaniowych wspólnot filozoficznych, Moniteur Belge z 22 października 2002 r. [Google Scholar]
 39. Christians L.L., Le financement des cultes en droit belge – Bilan et perspectives, „Quderni di Diritto e Politica Ecclesiastica” 2006. [Google Scholar]
 40. Czohara A., Stosunki państwo – Kościół. Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 41. Delgrange X., El Berhoumi M., Pour vivre ensemble vivions dévisagés: Le voile integral sous le regard des juges constitutionnels belge et François, „Revue trimestrielle des droits de l’homme” 2014, 3. [Google Scholar]
 42. Duguit L., Monnier H., Bonnard R., Les constitutions et les principales lois politiques de France depuis 1789, Paris 1952.Étude relative aux possibilité d’interdiction du part du voile intégral, „La Documentation française” 2010. [Google Scholar]
 43. J. Falski, Ewolucja statusu prawa lokalnego (szczególnie wyznaniowego) Alzacji-Mozeli w porządku konstytucyjnym Francji, „Przegląd Sejmowy” 2015, 4. [Google Scholar]
 44. Francuska ustawa nr 2010-1192 z 11 października zakazująca zakrycia twarzy w miejscach publicznych, przeł. M. Zawiślak, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, 3. [Google Scholar]
 45. Guedan C., Disposition particulières en Alsace-Moselle: un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République à parteé limitée, „Revue française de droit constitutionnel” 2012, 89. [Google Scholar]
 46. Maclure J., Taylor Ch., Laicité et liberté de conscience, Paris 2010. [Google Scholar]
 47. Monot-Fouletier M., De la regulation du part de signes religieux dans les établissement et l’espace publics – l’exemple français, “Revue trimestrielle des droits de l’homme” 2016, 105. [Google Scholar]
 48. Decyzja Rady Konstytucyjnej nr 2011-157 QPC z 5 sierpnia 2011 r. w sprawie Interdiction du travaile le dimanche en Alsace-Moselle. [Google Scholar]
 49. Decyzja Rady Konstytucyjnej nr 2012-297 QPC z 21 lutego 2013 w sprawie Association pour la promotion et l’expansion de la laicïté. [Google Scholar]
 50. Orzeczenie Rady Stanu nr 231290 z 17 maja 2002. [Google Scholar]
 51. Orzeczenie Rady Stanu nr 359735 z 4 lipca 2012. [Google Scholar]
 52. Orzeczenie Rady Stanu nr 360724 z 19 grudnia 2012. [Google Scholar]
 53. Postanowienie Rady Stanu nr 27355 z 19 lutego 1909. [Google Scholar]
 54. Postanowienie Rady Stanu nr 402742 i 402777 z 26 sierpnia 2016 r. [Google Scholar]
 55. Wyrok ETPC z 28 października 2014 r. w sprawie Gough vs Wielka Brytania, skarga nr 49327/11. [Google Scholar]
 56. Wyrok ETPC z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie Magyar Keresztény Egyház i inni vs Węgry, skarga nr 70945/11, 23611/12, 26998/12. [Google Scholar]
 57. Wyrok ETPC z 8 lipca 2008 r. w sprawie Vajnai vs Węgry, skarga nr 3362906. [Google Scholar]
 58. Wyrok Sądu Konstytucyjnego Belgii nr 145/2012 z 6 grudnia 2012. [Google Scholar]
 59. Wyrok Wielkiej Izby ETPC z 1 lipca 2014 r. w sprawie SAS vs Francja, skarga nr 43835/11. [Google Scholar]
 60. Wyrok Wielkiej Izby ETPC z 18 marca 2011 r. w sprawie Lautsi vs Włochy, skarga nr 30814/06. [Google Scholar]
 61. Wyrok Wielkiej Izby ETPC z 3 listopada 2009 r. w sprawie Lautsi vs Włochy, skarga nr 30814/06. [Google Scholar]
 62. Wyrok Wielkiej Izby ETPC z 7 lipca 2011 r. w sprawie Bayatan vs Armenia, skarga nr 23459/03. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Falski, Jacek (2018). Rozważania wokół postanowienia francuskiej Rady Stanu z 26 sierpnia 2016 r. w sprawie „zakazu noszenia »burkini«”. (2018). Rozważania wokół postanowienia francuskiej Rady Stanu z 26 sierpnia 2016 r. w sprawie „zakazu noszenia »burkini«”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(4), 127-143. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.256 (Original work published 2018)

MLA style

Falski, Jacek. “Rozważania Wokół Postanowienia Francuskiej Rady Stanu Z 26 Sierpnia 2016 R. W Sprawie „Zakazu Noszenia »Burkini«””. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 4, 2018, pp. 127-143.

Chicago style

Falski, Jacek. “Rozważania Wokół Postanowienia Francuskiej Rady Stanu Z 26 Sierpnia 2016 R. W Sprawie „Zakazu Noszenia »Burkini«””. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 4 (2018): 127-143. doi:10.7206/kp.2080-1084.256.