en pl
en pl

Coaching Review

Show issue
Year 2018 
Issue 10

„Journey into Your Self” – permanentna edukacja w podróży do wnętrza Twojego systemu

Julia Podwysocka
Uniwersytet Szczeciński

2018 (10) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.72

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego programu Journey into Your Self osadzonego w travel coachingu i wykorzystującego narzędzia coachingowe, by ułatwiać uczestnikom podróży dokonywanie systemowych zmian. Istotny akcent położony jest na postrzeganie człowieka jako całość systemu wewnętrznego i element systemu zewnętrznego, dążącego do dobrostanu fizyczno-psychiczno-społecznego, stanowiącego jedność relacji intrapersonalnej i relacji interpersonalnych. Podróż odbywa się w dwóch wymiarach: jako przemieszczanie się w przestrzeni, ale również jako odkrywanie samego siebie.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Podwysocka, Julia (2018). „Journey into Your Self” – permanentna edukacja w podróży do wnętrza Twojego systemu. (2018). „Journey into Your Self” – permanentna edukacja w podróży do wnętrza Twojego systemu. Coaching Review, (10), 320–333. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.72 (Original work published 2018)

MLA style

Podwysocka, Julia. “„Journey Into Your Self” – Permanentna Edukacja W Podróży Do Wnętrza Twojego Systemu”. 2018. Coaching Review, no. 10, 2018, pp. 320–333.

Chicago style

Podwysocka, Julia. “„Journey Into Your Self” – Permanentna Edukacja W Podróży Do Wnętrza Twojego Systemu”. Coaching Review, Coaching Review, no. 10 (2018): 320–333. doi:10.7206/cr.2081-7029.72.