en pl
en pl

Coaching Review

Show issue
Year 2017 
Volume 1/2017 
Issue 9

Wykorzystanie metod coachingowych na podstawie Ramowej Teorii Systemów w poradnictwie zawodowym w akademickich biurach karier

Magdalena Grzesik
Uniwersytet Warszawski

Dorota Rutkowska
Uniwersytet Warszawski

2017 1/2017 (9) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.49

Abstract

Na obecnym rynku pracy wybór zawodu pozostaje kwestią otwartą przez całe życie. W związku z tym zmienia się model poradnictwa zawodowego, które wykorzystuje metody coachingowe do wsparcia klienta w realizacji różnorodnych celów zawodowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie Ramowej Teorii Systemów – interesującego, współczesnego podejścia do wsparcia rozwoju kariery świadczonego przez akademickie biura karier.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Grzesik, Magdalena & Rutkowska, Dorota (2017). Wykorzystanie metod coachingowych na podstawie Ramowej Teorii Systemów w poradnictwie zawodowym w akademickich biurach karier. (2017). Wykorzystanie metod coachingowych na podstawie Ramowej Teorii Systemów w poradnictwie zawodowym w akademickich biurach karier. Coaching Review, 1/2017(9), 79–95. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.49 (Original work published 2017)

MLA style

Grzesik, Magdalena and Rutkowska, Dorota. “Wykorzystanie Metod Coachingowych Na Podstawie Ramowej Teorii Systemów W Poradnictwie Zawodowym W Akademickich Biurach Karier”. 2017. Coaching Review, vol. 1/2017, no. 9, 2017, pp. 79–95.

Chicago style

Grzesik, Magdalena and Rutkowska, Dorota. “Wykorzystanie Metod Coachingowych Na Podstawie Ramowej Teorii Systemów W Poradnictwie Zawodowym W Akademickich Biurach Karier”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2017, no. 9 (2017): 79–95. doi:10.7206/cr.2081-7029.49.