en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 2

What is a law academy’s alumnus to be like? On the prospects of developing a legal education around the constitution

Andrzej Bator
Uniwersytet Wrocławski

Przemysław Kaczmarek
Uniwersytet Wrocławski

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.189

Abstract

This article has originated from observations of the current Polish political and legal disputes over the Constitution. In pursuing the reasons for the different lines of the argumentation presented, we have brought the issue of education in constitutional law to attention. We have covered the issue in two stages. The first stage involves a discussion of education models as expounded in social theory. Our starting point was the structural-functional model and its criticism along the lines of conflict, interpretative, and critical theories. This is followed by a presentation of the evolution of administrative-law institutions in the light of the conflict between the expected openness to ethical and political dimensions and the claims for integrity and coherence. To this end, we followed the proposals of Nonet and Selznick. The second stage includes a review of three conceptions of the constitution and constitutionalism. The views of Kelsen, Schmitt as well as the American judicial review doctrine served as model examples. These proposals can be presented as the cornerstones of three visions of constitutional-law education. We did not content ourselves with presenting a set of models of education and covering a reconstruction of the vision of constitutional education. We have also attempted to demonstrate, bearing in mind the nature of the Polish debate over the Constitution, that the judicial review doctrine opens up a promising sphere for a revaluation of both the theory and practice of constitutional law.

References

 1. Alexy R., A Theory of Constitutional Rights, Oxford 2002. [Google Scholar]
 2. Amar A.R., American Constitutionalism – Written, Unwritten and Living, „Harvard Law Review” 2013, 126. [Google Scholar]
 3. Baert P., Carreira da Silva F., Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, Kraków 2013. [Google Scholar]
 4. Bourdieu P., Passeron J.D., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 5. Feinberg W., Soltis J.F., Szkoła i społeczeństwo, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 6. Garlicki L., Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: konstytucja – polityka – prawa obywatelskie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1982. [Google Scholar]
 7. Giddens A., Sutton P.W. (współpraca), Socjologia, wydanie nowe, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 8. Gromski W., Autonomia i instrumentalny charakter prawa, Wrocław 2000. [Google Scholar]
 9. Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Zakamycze 2006. [Google Scholar]
 10. Kaczmarek P., Tożsamość prawnika jako wykonawcy roli zawodowej, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 11. Kaczorowski P., Carl Schmitt, jego nauka o konstytucji i kwestie suwerena-ustrojodawcy, „Teologia Polityczna Co Tydzień” 2016, 9, https://www.teologiapolityczna.pl/Kelsen H., Haupteprobleme der Staatsrechtslehre: entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, Aalen 1984. [Google Scholar]
 12. Kelsen H., Istota i rozwój sądownictwa konstytucyjnego, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 13. Kelsen H., Reine Rechtslehre, 1934, przedruk: Tübingen 2008. [Google Scholar]
 14. Koczanowicz L., Antagonizm, agonizm i radykalna demokracja. Koncepcja polityki Chantal Mouffe, [w:] Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 15. Korycka-Zirk M., Filozoficznoprawny wymiar kontroli konstytucyjności, Toruń 2017. [Google Scholar]
 16. Kosieradzka E., Odrębności procesu interpretacyjnego publicznego prawa gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem fazy walidacyjnej), [w:] L. Leszczyński (red.), Wykładnia prawa. Odrębności w wybranych gałęziach prawa, Lublin 2006. [Google Scholar]
 17. Kustra A., Kelsenowski model kontroli konstytucyjności prawa a integracja europejska. Studium wpływu, Toruń 2015. [Google Scholar]
 18. Kustra E., Rozwojowy model tworzenia prawa, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1996, z. 307. [Google Scholar]
 19. Kwieciński Z., Dynamika funkcjonowania szkoły. Studium empiryczne z socjologii, Toruń 1995. [Google Scholar]
 20. Longchamps F., O używaniu pojęć w naukach prawnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawo VII, Wrocław 1960. [Google Scholar]
 21. Łętowska E., Promieniowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na poszczególne gałęzie prawa, [w:] M. Zubik (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 22. McLaren P., Życie po szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej, Wrocław 2015. [Google Scholar]
 23. Meighan R. (L. Barton i S. Walker), Socjologia edukacji, Toruń 1993, cz. IV. [Google Scholar]
 24. Mikiewicz P., Oblicza socjologii edukacji – w stronę syntetycznego modelu analiz, „Edukacja” 2017, 3. [Google Scholar]
 25. Mikiewicz P., Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojęcia, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 26. Mouffe Ch., Paradoks demokracji, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 27. Neyman E., Wywiad z profesorem Pierre’em Bourdieu, [w:] P. Bourdieu, J.D. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 28. Nonet P., Selznick P., Law and Society in Transition. Toward Responsive Law, New York–Hagerstown–San Francisco–London 1978. [Google Scholar]
 29. Peretiatkowicz A., Teoria prawa i państwa H. Kelsena, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1937, 17(4). [Google Scholar]
 30. Rozmaryn S., Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Warszawa 1961. [Google Scholar]
 31. Schmitt C., Nauka o konstytucji, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 32. Schmitt C., Pojęcie polityczności, [w:] C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Warszawa–Kraków 2000. [Google Scholar]
 33. Selznick P., The Jurisprudence of Communitarian Liberalism, [w:] P. van Seters (red.), Communitarianism in Law and Society, Oxford 2006. [Google Scholar]
 34. Selznick P., The Moral Commonwealth: Social Theory and the Promise of Community, Berkeley–Los Angeles–London 1992. [Google Scholar]
 35. Srokosz J., Komunitariańska wizja prawa responsywnego a koncepcja państwa prawa, [w:] M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Białystok 2015. [Google Scholar]
 36. Stawecki T., Koncepcja autonomicznej wykładni pojęć konstytucyjnych: od praktyki do teorii, [w:] T. Stawecki, J. Winczorek (red.), Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 37. Sulikowski A., Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesności, Wrocław 2008. [Google Scholar]
 38. Święcicki Ł., Carl Schmitt i Leo Strauss. Krytyka pozytywizmu prawniczego w niemieckiej myśli politycznej, Radzymin 2016. [Google Scholar]
 39. Tomza A., Spór o poprawną interpretację Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Od pasywizmu do aktywizmu sądowego, „Jurysprudencja” 2016, 7. [Google Scholar]
 40. Trzciński J., Konstytucja PRL a konstytucjonalizm socjalistyczny, [w:] K. Działocha (red.), Konstytucja PRL po 30 latach jej obowiązywania, Wrocław 1985. [Google Scholar]
 41. Trzciński J., Znaczenie autonomicznej wykładni konstytucji na przykładzie orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] M. Smolak (red.), Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 42. Wronkowska S., O niektórych osobliwościach konstytucji i jej interpretacji, [w:] M. Smolak (red.), Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 43. Wróblewski J., Krytyka normatywistycznej teorii prawa i państwa Hansa Kelsena, Warszawa 1955. [Google Scholar]
 44. Zalewska M., Czy pragmatyka jest u Kelsena możliwa?, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2013, 2(2). [Google Scholar]
 45. Zalewska M., Problem zarachowania w normatywizmie Hansa Kelsena, „Jurysprudencja” 2014, 1. [Google Scholar]
 46. Zapała J., Korporacje prawnicze jako agenda socjalizacji. Rozważania na przykładzie samorządu notarialnego, [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 47. Zemło M., Nowa socjologia edukacji, Białystok 1996. [Google Scholar]
 48. Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. 1, Warszawa 2001. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Bator, Andrzej & Kaczmarek, Przemysław (2018). What is a law academy’s alumnus to be like? On the prospects of developing a legal education around the constitution. (2018). What is a law academy’s alumnus to be like? On the prospects of developing a legal education around the constitution. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 41-68. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.189 (Original work published 2018)

MLA style

Bator, Andrzej and Kaczmarek, Przemysław. “What Is A Law Academy’S Alumnus To Be Like? On The Prospects Of Developing A Legal Education Around The Constitution”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 2, 2018, pp. 41-68.

Chicago style

Bator, Andrzej and Kaczmarek, Przemysław. “What Is A Law Academy’S Alumnus To Be Like? On The Prospects Of Developing A Legal Education Around The Constitution”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 2 (2018): 41-68. doi:10.7206/kp.2080-1084.189.