en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 2

Niedokończony projekt, czyli sporu o reformę szkolnictwa wyższego ciąg dalszy

Wojciech Cyrul
Uniwersytet Jagiellońsk

Jerzy Stelmach
Uniwersytet Jagiellońsk

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.190

Abstract

Niniejszy tekst jest głosem w dyskusji nad reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Na wybranych przykładach pokazuje on, że planowane zmiany opierają się na kilku fundamentalnych mitach odpowiadających za nieefektywność wcześniejszych prób naprawy uniwersytetu. Jednocześnie stara się pokazać, dlaczego należy odrzucić przekonanie, że reformę szkolnictwa wyższego można przeprowadzić szybko, bez wielkich nakładów finansowych, i że rezultaty wprowadzanych zmian mogą być natychmiastowe. W tekście prowadzona jest także krytyka poglądu zakładającego, że pożądane zmiany można osiągnąć wyłącznie poprzez reformę prawa i że da się wprost zastosować w warunkach polskich rozwiązania działające w innych państwach. Prowadzone rozważania przeciwstawiają się stanowisku, zgodnie z którym istnieją jakieś idealne modele kształcenia i prowadzenia badań, których wdrożenie umożliwia „wyhodowanie” idealnego uczonego. Argumentując, że kształcenie i sukces naukowy zawsze będą wypadkową wielu zmiennych, krytycznej analizie poddano również wybrane rozwiązania wprowadzane w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Cyrul, Wojciech & Stelmach, Jerzy (2018). Niedokończony projekt, czyli sporu o reformę szkolnictwa wyższego ciąg dalszy. (2018). Niedokończony projekt, czyli sporu o reformę szkolnictwa wyższego ciąg dalszy. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 69-82. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.190 (Original work published 2018)

MLA style

Cyrul, Wojciech and Stelmach, Jerzy. “Niedokończony Projekt, Czyli Sporu O Reformę Szkolnictwa Wyższego Ciąg Dalszy”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 2, 2018, pp. 69-82.

Chicago style

Cyrul, Wojciech and Stelmach, Jerzy. “Niedokończony Projekt, Czyli Sporu O Reformę Szkolnictwa Wyższego Ciąg Dalszy”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 2 (2018): 69-82. doi:10.7206/kp.2080-1084.190.