en pl
en pl

Central European Management Journal

Show issue
Year 2017 
Volume 25 
Issue 4

Identity and Diversity: What Shaped Polish NarrativesUnder Communism and Capitalism

Witold Morawski
Kozminski University

2017 25 (4) Central European Management Journal

DOI 10.7206/jmba.ce.2450-7814.215

Abstract

I shall refer to concepts of identity and difference on the border between culture and society not only to better understand and explain waves of social anger experienced by individuals or communities but also to reflect on ways in which to address the challenges that emerge within the social environment. One is angry when struggling with fnancial insecurity due to unemployment or low income; economists analyse this phenomenon. Another one is angry because of the mediocrity of those in power; political scientists explore this matter. The media, whose task is to bring the above to public attention, also become instruments that shape events and they aspire or even engage in exercising power. Thus, I shift the focus to society and its culture as sources of anger and, at the same time, areas where we may appease anger (Mishra, 2017; Sloterdijk, 2011). People often tap into the power of identity and difference as a resource. I do not assume that culture prevails, but society needs to take it into account if it is to understand itself and change any distressing aspects of reality.

References

 1. Ash, T.G. (2017). Europa straciła siłę przyciągania (rozmowa Pawła Szaniawskiego). Rzeczpospolita, 22 June. [Google Scholar]
 2. Berger, P. (1995). Zaproszenie do socjologii. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 3. Billington, J.H. (2004). Russia in Search for Itself. Washington-Baltimore: Woodrow Wilson Center Press and The Johns Hopkins University. [Google Scholar]
 4. Calhoun, C. (2007). Nations Matter. Culture, History, and the Cosmopolitan Dream. London and New York: Routledge. [Google Scholar]
 5. Castells, M. (2013). Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 6. CBOS (2016a). Świadomość historyczna Polaków. Komunikat z badań nr 68/2016. [Google Scholar]
 7. CBOS (2016b). Postrzeganie globalizacji gospodarki. Komunikat z badań nr 167/2016. [Google Scholar]
 8. Chrześcijański kształt patriotyzmu (14 March 2017). EkAi: Analizy. Opinie. Komentarze. [Google Scholar]
 9. Eliot, T.S. (2007). W moim początku jest mój kres. Warszawa: Świat Książki. [Google Scholar]
 10. Fitzpatrick, Sh. (2017). What’s Left?, London Review of Books, 30 March. [Google Scholar]
 11. Geertz, C. (2005). Interpretacje kultur. Wybrane eseje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 12. Girard, R. (2006). Początki kultury. Kraków: Znak. [Google Scholar]
 13. A golden opportunity. The second Jagiellonian age. Special Report Poland. The Economist, 28 June: 1–10. [Google Scholar]
 14. Gombrowicz, W. (1986). Dzieła, t. 3. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Google Scholar]
 15. Himmelfarb, G. (2007). Jeden naród – dwie kultury. Warszawa: WAiP. [Google Scholar]
 16. Ignatieff, M. (2017). Which Way Are We Going? New York Review of Books, April 6–April19. [Google Scholar]
 17. Jedlicki, J. (1988). Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 18. Jones, E. (2003). The European Miracle. Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 19. Judt, T. (2012). Wielkie złudzenie. Esej o Europie. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. [Google Scholar]
 20. Kamiński, A.Z. (2014). Dezercja elit. Konsolidacja elit w postkomunistycznej Polsce. Warszawa: ISP PAN. [Google Scholar]
 21. Kamiński, Ł. (2016). Rok 1956: stracona szansa. Tygodnik Powszechny, 30 October. [Google Scholar]
 22. Kapuściński, R. (1980). Notatki z Wybrzeża. Kultura, 19 September. [Google Scholar]
 23. Kerr, C. et al. (1973). Industrialism and Industrial Man. Problems of Labour and Management in Economic Growth. Harmondsworth: Penguin. [Google Scholar]
 24. Klein, N. (2007). The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism. Toronto: Alfred Knopf of Canada. [Google Scholar]
 25. Kochanowicz, J. (2010). Polska w epoce nowoczesnego wzrostu gospodarczego. In: W. Morawski (ed.), Modernizacja Polski. Struktury. Agencje. Instytucje. Warszawa: WAiP. [Google Scholar]
 26. Kotkin, S. (1995). Magnetic Mountain: Stalinism as Civilisation. Berkeley: University of California. [Google Scholar]
 27. Krasnodębski, Z. (2003). Demokracja na peryferii. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. [Google Scholar]
 28. Kuper, A. (2005). Kultura. Model antropologiczny, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 29. Legutko, R. (2008). Esej o duszy polskiej. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej. [Google Scholar]
 30. Lubbe, A. (2010). Transformacja, modernizacja, czy po prostu normalizacja? Wybory modelu gospodarki polskiej po 1989 roku. In: W. Morawski (ed.), Modernizacja Polski. Struktury. Agencje. Instytucje. Warszawa: WAiP [Google Scholar]
 31. Miłosz, Cz. (2006). Rozmowy polskie 1979–1988. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Google Scholar]
 32. Miłosz, Cz. (2013). Rozmowy zagraniczne. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Google Scholar]
 33. Mishra, P. (2017). Age of Anger. A History of the Present. Farrar, Straus and Giroux. [Google Scholar]
 34. Modzelewski, K. (2017). Kaczyński buduje państwo policyjne. Przegląd, 9–15.01 (interview by Robert Walenciak). [Google Scholar]
 35. Moisi, D. (2009). The Geopolitics of Emotion. How Cultures of Fear, Humiliation and Hope Are Reshaping the World. New York: Knopf. [Google Scholar]
 36. Morawski, W. (2010). Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 37. Morawski, W. (2014). „Path Dependence”: How Geopolitics Shape Divisions in Poland after the Fall of Communism. Polish Sociological Review, 4(188). [Google Scholar]
 38. North, D.C., Wallis, J. and Weingast, B.R. (2009). Violence and Social Orders. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 39. North, D.C. (2014). Zrozumieć przemiany gospodarcze. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 40. Norwid, C.K. (1999). Pieśń od ziemi naszej. In: M. Wawrzkiewicz i K. Gąsiorowski (eds.), Od Kochanowskiego do Szymborskiej. Warszawa: KiW. [Google Scholar]
 41. Pawełczyńska, A. (2004). Głowa hydry. PO przewrotności współczesnego zła. Warszawa: Wydawnictwo Test. [Google Scholar]
 42. Pełczyński, Z. (2007). Polska droga od komunizmu. Refleksje nad historią i polityką 1956–2006. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 43. Pinker, S. (2015). Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury. Poznań: Zysk i S-ka. [Google Scholar]
 44. Prusak, J. (2017). Biskupi: krzyż to nie bagnet. Tygodnik Powszechny, 14 May. [Google Scholar]
 45. Przybysz, K. (2017). Krajobrazy poniewierki. Zachowania społeczeństwa polskiego wobec exodusu ludności Warszawy. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. [Google Scholar]
 46. Rilke, R.M. (2006). Osamotniony na szczytach serca. Warszawa: Świat Książki (wiersz „Przeczucie”). [Google Scholar]
 47. Różewicz, T. (1999). Oblicze ojczyzny. In: M. Wawrzkiewicz i K. Gąsiorowski (red.), Od Kochanowskiego do Szymborskiej. Warszawa: KiW. [Google Scholar]
 48. Sadurski, W. (2016). Kaczyński nas uprzedził. Gazeta Wyborcza, 24 August. [Google Scholar]
 49. Selznick, Ph. (1960). The Organisational Weapon. New York: Free Press. [Google Scholar]
 50. Skarga, B. (1997). Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne. Kraków: Znak. [Google Scholar]
 51. Slaughter, A.-M. (2017). The Chessboard and the Web: Strategies of Connection in a Networked World. Yale University Press. [Google Scholar]
 52. Sloterdijk, P. (2011). Gniew i czas. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 53. Sowa, J. (2011). Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas. [Google Scholar]
 54. Stevenson, N. (2006). Identity. In: B.S. Turner (ed.), The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 55. Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Znak. [Google Scholar]
 56. Szymborska, W. (2014). Chwila. Kraków: Znak. [Google Scholar]
 57. Taylor, Ch. (2010). Nowoczesne imaginaria społeczne. Kraków: Znak. [Google Scholar]
 58. Tischner, J. (1993). Nieszczęsny dar wolności. Kraków: Znak. [Google Scholar]
 59. Tischner, J. (1998). W krainie schorowanej wyobraźni. Kraków: Znak. [Google Scholar]
 60. Topolski, J. (2015). Historia Polski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. [Google Scholar]
 61. Toynbee, A. (1947). A Study of History: Abridgment of Volumes I to VI. Oxford University Press. [Google Scholar]
 62. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego (2003). ed. Stanisław Dubisz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 63. Urbankowski, B. (2015). Adam Mickiewicz. Tajemnice wiary, miłości i śmierci. Poznań: Zyska i S-ka. [Google Scholar]
 64. Walicki, A. (1996). Fałszywe podziały (interview by Marian Turski), „Polityka”, 20 January. [Google Scholar]
 65. Walicki, A. (2016). Zapisane w dzienniku. Zdanie, 3–4(170-171). [Google Scholar]
 66. Wenzel, M. (2010). Doświadczenia z okresu stanu wojennego i podziemnej „Solidarności”. In: M. Grabowska (ed.), Solidarność” – doświadczenie, pamięć i dziedzictwo. CBOS Opinie i diagnozy, nr 16. [Google Scholar]
 67. Wiśniewski, L. (2017). Polska, dom zamknięty. Tygodnik Powszechny, 22–28 May. [Google Scholar]
 68. Wolff, L. (1994). Inventing Eastern Europe. The Map of Civilisation on the Mind of Enlightenment. Stanford, California: Stanford University Press. [Google Scholar]
 69. Zamoyski, A. (2009). Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego narodu 966–2008. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Google Scholar]
 70. Zaremba, M. (2002). Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Kraków: Wydawnictwo Znak i ISP PAN. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Morawski, Witold (2017). Morawski, W. . (2017). Identity and Diversity: What Shaped Polish NarrativesUnder Communism and Capitalism. Central European Management Journal, 25(4), 209-243. https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.215 (Original work published 2017)

MLA style

Morawski, Witold. Morawski, W. . “Identity And Diversity: What Shaped Polish Narrativesunder Communism And Capitalism”. 2017. Central European Management Journal, vol. 25, no. 4, 2017, pp. 209-243.

Chicago style

Morawski, Witold. Morawski, Witold . “Identity And Diversity: What Shaped Polish Narrativesunder Communism And Capitalism”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 25, no. 4 (2017): 209-243. doi:10.7206/jmba.ce.2450-7814.215.