en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2017 
Volume 9 
Issue 4

Studium przypadku OPAL: wybrane aspekty decyzji zwalniającej infrastrukturę ze stosowania zasad trzeciego pakietu energetycznego, na przykładzie gazociągu OPAL

Jakub Faszcza
Akademia Leona Koźmińskiego

2017 9 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.165

Abstract

Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba weryfikacji wybranych elementów decyzji zwalniającej gazociąg OPAL ze stosowania zasad Dyrektywy gazowej. W tym celu przedstawione zostały uwarunkowania historyczne w kontekście problemów proceduralnych związanych z decyzją zwalniającą gazociąg OPAL. Niemniej jednak główna część artykułu dotyczy szczegółowej analizy wybranych kryteriów, o których mowa w art. 36 Dyrektywy gazowej. Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem zwolnieniu może podlegać istotna nowa infrastruktura gazowa, tj. połączenia wzajemne, instalacje LNG i instalacje magazynowe, na wniosek mogą zostać zwolnione na czas określony ze stosowania przepisów Dyrektywy gazowej. Wybrane kryteria z art. 36 Dyrektywy gazowej, o których mowa to: (i) zwiększenie konkurencji w dostawach gazu; (ii) brak szkodliwego wpływu zwolnienia na konkurencję i skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego gazu ziemnego lub na skuteczne funkcjonowanie systemu podlegającego regulacji, do którego podłączona jest dana infrastruktura; (iii) zwiększanie bezpieczeństwa dostaw gazu; oraz (iv) poziom ryzyka związanego z inwestycją musi być taki, że inwestycja nie miałaby miejsca bez udzielenia zwolnienia. Analiza jest dokonywana w kontekście dotychczasowych decyzji wydanych przez Komisję Europejską.

References

 1. Elżanowski F., Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawachz zakresu regulacji energetyki, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 2. Johnes Ch. (red.), The EU Energy Law. Volume I: The Internal Energy Market, wyd. 14,Deventer 2016. [Google Scholar]
 3. Łoskot-Strachota A., Gazociąg OPAL: kontrowersje dotyczące zasad wykorzystywania i kwestia bezpieczeństwa dostaw, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2017-01-17/gazociag-opal-kontrowersjedotyczace-zasad-wykorzystywania-i (dostęp 20.05.2017). [Google Scholar]
 4. Muras Z., Swora M., Dobrowolski A., Elżanowski F., Falecki A., Gawin R., Kloc K., Kędzia J., Mordwa M., Ratajczak A., Smagieł K., Szostakowska M., Trypens R., Wesołowski M., Woszczyk M., Zawiska M., Zimmer J., Art. 3. [w:] Prawo energetyczne. Tom I. Komentarz do art. 1–11s, wyd. 2, System Informacji Prawnej LEX, 2016. [Google Scholar]
 5. Nowak B., Wewnętrzny Rynek Energii w Unii europejskiej, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 6. Riley A., The Opal Pipeline Exemption, The Institute for Statecraft, http://www.statecraft. [Google Scholar]
 7. org.uk/research/opal-pipeline-exemption-implications-questionable-decision(dostęp 20.05.2017). [Google Scholar]
 8. Roggenkamp M.M., Redgwell C., Ronne A., Guayo I. (red.), Energy Law in Europe National,EU and Internal Regulation, wyd. 3, Oxford 2016. [Google Scholar]
 9. Swora M., Art. 4(i), [w:] Z. Muras, M. Swora (red.), Prawo energetyczne. Tom I. Komentarzdo art. 1–11s, wyd. 2, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 10. Szafrański A., Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 11. Szydło M., Regulatory Exemptions for New Gas Infrastructure. A Key Challenge for EuropeanEnergy Policy, „European Energy and Environmental Law Review” 2009, 18(5). [Google Scholar]
 12. Yafimava K., The OPAL Exemption Decision: past, present, and future, Oxford 2017. [Google Scholar]
 13. Yearly report on the operation of the Czech gas system for 2015 – http://www.eru.cz/docu ments/10540/462888/Annual_report_gas_2015.pdf/3b6c6667-4178-4454-9dcc-343336 9d844b [Google Scholar]
 14. Zajdler R., Art. 36., [w:] Komentarz do dyrektywy 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, System Informacji Prawnej LEX, 2011. [Google Scholar]
 15. Elżanowski F., Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawachz zakresu regulacji energetyki, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 16. Johnes Ch. (red.), The EU Energy Law. Volume I: The Internal Energy Market, wyd. 14,Deventer 2016. [Google Scholar]
 17. Łoskot-Strachota A., Gazociąg OPAL: kontrowersje dotyczące zasad wykorzystywania i kwestia bezpieczeństwa dostaw, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2017-01-17/gazociag-opal-kontrowersjedotyczace-zasad-wykorzystywania-i (dostęp 20.05.2017). [Google Scholar]
 18. Muras Z., Swora M., Dobrowolski A., Elżanowski F., Falecki A., Gawin R., Kloc K., Kędzia J., Mordwa M., Ratajczak A., Smagieł K., Szostakowska M., Trypens R., Wesołowski M., Woszczyk M., Zawiska M., Zimmer J., Art. 3. [w:] Prawo energetyczne. Tom I. Komentarz do art. 1–11s, wyd. 2, System Informacji Prawnej LEX, 2016. [Google Scholar]
 19. Nowak B., Wewnętrzny Rynek Energii w Unii europejskiej, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 20. Riley A., The Opal Pipeline Exemption, The Institute for Statecraft, http://www.statecraft. [Google Scholar]
 21. org.uk/research/opal-pipeline-exemption-implications-questionable-decision(dostęp 20.05.2017). [Google Scholar]
 22. Roggenkamp M.M., Redgwell C., Ronne A., Guayo I. (red.), Energy Law in Europe National,EU and Internal Regulation, wyd. 3, Oxford 2016. [Google Scholar]
 23. Swora M., Art. 4(i), [w:] Z. Muras, M. Swora (red.), Prawo energetyczne. Tom I. Komentarzdo art. 1–11s, wyd. 2, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 24. Szafrański A., Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 25. Szydło M., Regulatory Exemptions for New Gas Infrastructure. A Key Challenge for EuropeanEnergy Policy, „European Energy and Environmental Law Review” 2009, 18(5). [Google Scholar]
 26. Yafimava K., The OPAL Exemption Decision: past, present, and future, Oxford 2017. [Google Scholar]
 27. Yearly report on the operation of the Czech gas system for 2015 – http://www.eru.cz/docu ments/10540/462888/Annual_report_gas_2015.pdf/3b6c6667-4178-4454-9dcc-343336 9d844b [Google Scholar]
 28. Zajdler R., Art. 36., [w:] Komentarz do dyrektywy 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, System Informacji Prawnej LEX, 2011. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Faszcza, Jakub (2017). Faszcza, J. . (2017). Studium przypadku OPAL: wybrane aspekty decyzji zwalniającej infrastrukturę ze stosowania zasad trzeciego pakietu energetycznego, na przykładzie gazociągu OPAL. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(4), 56-77. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.165 (Original work published 2017)

MLA style

Faszcza, Jakub. Faszcza, J. . “Studium Przypadku Opal: Wybrane Aspekty Decyzji Zwalniającej Infrastrukturę Ze Stosowania Zasad Trzeciego Pakietu Energetycznego, Na Przykładzie Gazociągu Opal”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 9, no. 4, 2017, pp. 56-77.

Chicago style

Faszcza, Jakub. Faszcza, Jakub . “Studium Przypadku Opal: Wybrane Aspekty Decyzji Zwalniającej Infrastrukturę Ze Stosowania Zasad Trzeciego Pakietu Energetycznego, Na Przykładzie Gazociągu Opal”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, no. 4 (2017): 56-77. doi:10.7206/kp.2080-1084.165.