en pl
en pl

Central European Management Journal

Show issue
Year 2012 
Volume 20 
Issue 2

The role of family in shaping a civil society

Jan Nikołajew
Uniwersytet Szczeciński

Grażyna Leśniewska
Uniwersytet Szczeciński

2012 20 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.10

Abstract

Cel: celem artykułu jest wskazanie istotnej roli rodziny w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie postaw obywatelskich młodego pokolenia.

Metodologia: w artykule przedstawiono wyniki dyskusji, jaka miała miejsce podczas konferencji "Czas na rozwój. Człowiek i biznes w społeczeństwie obywatelskim". Przedmiotem tej dyskusji była rola rodziny w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz wartości i postaw obywatelskich. Posłużono się również sondażem diagnostycznym nt. "Czy jesteśmy społeczeństwem obywatelskim", przeprowadzonym wśród 441 respondentów.

Wnioski: rodzina jest strukturą społeczną, którą należy szczególnie chronić i wspierać,
zwłaszcza gdy jej funkcjonowanie ulega zmianie. Polska rodzina znajduje się obecnie w specyficznej sytuacji. Z jednej strony zaobserwować można odchodzenie od wartości o charakterze tradycyjnym, z drugiej – podejmowanie prób odnalezienia się w nowoczesnym społeczeństwie. Poziom kultury, zainteresowań rodziców wpływa bezpośrednio na wartości dzieci, ich postawy i zachowanie. Na przestrzeni wieków znacznie zmienił się model rodziny. Podstawowe zmiany zachodzące w jej strukturze można przypisać przeobrażeniom dokonującym się we współczesnym społeczeństwie. Dzisiejsza rodzina ma ograniczoną funkcję kontrolną. Współczesne warunki życia, szczególnie miejskiego i wielkomiejskiego, nie
sprzyjają zastosowaniu przez rodzinę kontroli nad swoimi dziećmi. Przyczynia się to do anonimowości jednostki, wydłużenia czasu przebywania poza domem.

Oryginalność: podjęty temat jest bardzo istotny w kontekście toczącej się dyskusji medialnej nad definicją rodziny, jej rolą i wsparciem społecznym. Przedstawiona analiza problemu
jest jedynie próbą zasygnalizowania roli rodziny w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego oraz zwrócenia uwagi na znaczenie kapitału społecznego wyznaczającego specyfikę i
potencjał tej kategorii społecznej. Społeczeństwo obywatelskie powinno mieć swój początek już w rodzinie.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Nikołajew, Jan & Leśniewska, Grażyna (2012). Nikołajew, J. , & Leśniewska, G. . (2012). The role of family in shaping a civil society. Central European Management Journal, 20(2), 123-135. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.10 (Original work published 2012)

MLA style

Nikołajew, Jan and Leśniewska, Grażyna. Nikołajew, J. , and G. Leśniewska. “The Role Of Family In Shaping A Civil Society”. 2012. Central European Management Journal, vol. 20, no. 2, 2012, pp. 123-135.

Chicago style

Nikołajew, Jan and Leśniewska, Grażyna. Nikołajew, Jan , and Grażyna Leśniewska. “The Role Of Family In Shaping A Civil Society”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, no. 2 (2012): 123-135. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.10.