en pl
en pl

Central European Management Journal

Show issue
Year 2012 
Volume 20 
Issue 2

The role of the Internet in the building process of a civil society

Marcin Gryczka
Uniwersytet Szczeciński

2012 20 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.9

Abstract

Cel: celem artykułu jest przeanalizowanie roli globalnej Sieci jako medium umożliwiającego nie tylko wymianę informacji, lecz również zamieszczanie własnych treści i wyrażanie poglądów na forum publicznym.

Metodologia: na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych podczas konferencji oraz analizy porównawczej wybranych danych można stwierdzić, że sieci teleinformatyczne
coraz wyraźniej wpływają na różne aspekty życia publicznego, w tym – na proces budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Ograniczenia badawcze/wnioski: mimo pewnego ograniczenia, jakim była niewielka grupa ankietowanych osób, wyniki badań wskazują, że rosnąca dostępność Internetu oraz rozwijane kompetencje cyfrowe mogą i powinny przełożyć się na wzrost poziomu debaty publicznej (chociaż jak na razie głównym medium przekazu politycznego i społecznego
w Polsce pozostaje telewizja). Co więcej, pełne i świadome uczestnictwo w nowoczesnych
formach życia społeczno-kulturalnego będzie coraz trudniejsze bez rozwiniętych umiejętności cyfrowych, dlatego przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu leży w interesie całego społeczeństwa. Środkiem do realizacji tego celu powinny być przede wszystkim zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjne, przy czym wśród ich głównych inicjatorów należy wymienić rodzinę, instytucje edukacyjne różnego szczebla oraz podmioty publiczne.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Gryczka, Marcin (2012). Gryczka, M. . (2012). The role of the Internet in the building process of a civil society. Central European Management Journal, 20(2), 107-122. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.9 (Original work published 2012)

MLA style

Gryczka, Marcin. Gryczka, M. . “The Role Of The Internet In The Building Process Of A Civil Society”. 2012. Central European Management Journal, vol. 20, no. 2, 2012, pp. 107-122.

Chicago style

Gryczka, Marcin. Gryczka, Marcin . “The Role Of The Internet In The Building Process Of A Civil Society”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, no. 2 (2012): 107-122. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.9.