en pl
en pl

Decyzje

Show issue
Year 2014-04-10 
Issue 3

The disposition effect versus prospect theory

Piotr Zielonka
Katedra Fizyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2014-04-10 (3) Decyzje

Abstract

Efekt dyspozycji polega na skłonności inwestorów do zbyt szybkiego sprzedawania akcji, których ceny zwyżkują, oraz do zbyt długiego przetrzymywania akcji zniżkujących. Artykuł objaśnia efekt dyspozycji w oparciu o teorię perspektywy Kahnemana i Tversky’ego. Zamiast klasycznego przedstawienia efektu dyspozycji w funkcji czasu, przeprowadzono analizę prawdopodobieństw przypisywanych przez inwestorów oczekiwanym zyskom (stratom), a następnie wyznaczono wartości graniczne tych prawdopodobieństw powyżej, których efekt dyspozycji nie występuje.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Zielonka, Piotr (2005). Zielonka, P. . (2005). The disposition effect versus prospect theory. Decyzje, (3), 55 77. Retrieved de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/211 (Original work published 2014-04-10)

MLA style

Zielonka, Piotr. Zielonka, P. . “The Disposition Effect Versus Prospect Theory”. 2014-04-10. Decyzje, no. 3, 2005, p. 55 77.

Chicago style

Zielonka, Piotr. Zielonka, Piotr . “The Disposition Effect Versus Prospect Theory”. Decyzje, Decyzje, no. 3 (2005): 55 77. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/211.