en pl
en pl

Decyzje

Show issue
Year 2017 
Issue 27

Framing, czyli efekt sformułowania

Piotr Zielonka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2017 (27) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.85

Abstract

Niewielka różnica w sformułowaniu komunikatu może prowadzić do odmiennego zachowania jego odbiorcy. Zjawisko to nosi nazwę efektu sformułowania lub ramowania (ang. framing). W artykule opisano trzy rodzaje framingu: efekt sformułowania decyzji ryzykownych (ang. risky choice framing effect), efekt sformułowania cechy (ang. attribute framing effect) oraz efekt sformułowania celu (ang. goal framing). Pokazano, że zjawiskiem odpowiedzialnym za powstawanie efektu sformułowania jest, powszechnie występująca u ludzi, silna awersja do strat. Omówiono przykłady znaczenia zjawiska framingu w różnych obszarach gospodarczych, takich jak: kształtowanie cen, polityka podatkowa czy negocjowanie.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Zielonka, Piotr (2017). Zielonka, P. . (2017). Framing, czyli efekt sformułowania. Decyzje, (27), 41-68. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.85 (Original work published 2017)

MLA style

Zielonka, Piotr. Zielonka, P. . “ Framing, Czyli Efekt Sformułowania”. 2017. Decyzje, no. 27, 2017, pp. 41-68.

Chicago style

Zielonka, Piotr. Zielonka, Piotr . “ Framing, Czyli Efekt Sformułowania”. Decyzje, Decyzje, no. 27 (2017): 41-68. doi:10.7206/DEC.1733-0092.85.