en pl
en pl

Decyzje

Show issue
Year 2014-04-10 
Issue 2

Is there a general risk propensity in an individual?

Tadeusz Tyszka
Centrum Badań Decyzyjnych i Psychologii Ekonomicznej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

Artur Domurat
Pracownia Psychologii Decyzji, Katedra Psychologii Poznawczej, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

2014-04-10 (2) Decyzje

Abstract

W teorii decyzji zakłada się indywidualny stosunek decydenta do ryzyka. Chciałoby się zatem umieć określać (mierzyć) ten stosunek. Jednakże pomiar stosunku jednostki do ryzyka, dokonywany za pomocą różnych technik, okazuje się niezgodny. Pojawia się dalsze pytanie, czy stosunek do ryzyka u tej samej osoby jest taki sam, czy różny w rozmaitych sferach życia. Prezentowane badanie pokazuje, że stosunek ten jest zróżnicowany. Okazało się także, że skłonność do ryzyka, w zależności od dziedziny, różni takie grupy społeczno-demograficzne jak: grupy dochodowe, narodowe czy mężczyzn i kobiety.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Tyszka, Tadeusz & Domurat, Artur (2004). Tyszka, T. , & Domurat, A. . (2004). Is there a general risk propensity in an individual?. Decyzje, (2), 85 104. Retrieved de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/217 (Original work published 2014-04-10)

MLA style

Tyszka, Tadeusz and Domurat, Artur. Tyszka, T. , and A. Domurat. “Is There A General Risk Propensity In An Individual?”. 2014-04-10. Decyzje, no. 2, 2004, p. 85 104.

Chicago style

Tyszka, Tadeusz and Domurat, Artur. Tyszka, Tadeusz , and Artur Domurat. “Is There A General Risk Propensity In An Individual?”. Decyzje, Decyzje, no. 2 (2004): 85 104. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/217.