en pl
en pl

Decyzje

Show issue
Year 2014-04-10 
Issue 2

When does the simple majority method ensure transitivity of social preferences?

Marta Kuc
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

2014-04-10 (2) Decyzje

Abstract

Zasada zwykłej większości jest najczęściej stosowaną metodą podejmowania decyzji społecznych na podstawie indywidualnych preferencji. Już w XVIII wieku markiz de Condorcet wykazał, że metoda ta może wyznaczać nieprzechodnią preferencję społeczną, nawet gdy preferencje wyborców są przechodnie. Zakres stosowalności metody zwykłej większości jest więc ograniczony. W teorii wyboru społecznego wiele zainteresowania poświęcono analizom tego problemu - formułowane są różne warunki konieczne, które określają, w jakich sytuacjach zachodzi nieprzechodniość preferencji społecznej albo wystarczające, które gwarantują jej przechodniość. Nie zaproponowano jednak dotąd warunku, który byłby jednocześnie konieczny i wystarczający - jednoznacznie definiowałby zakres stosowalności metody zwykłej większości. W niniejszym artykule zostały przedstawione najbardziej znane, klasyczne warunki, sformułowane w latach sześćdziesiątych. Zaprezentowany jest tu również nowy sposób analizy problemu nieprzechodniości metody zwykłej większości. W wyniku przeprowadzonych analiz okazało się, że alternatywa klasycznych warunków jest warunkiem jednocześnie koniecznym i wystarczającym - określa dokładnie, kiedy można stosować metodę zwykłej większości, nie ma więc potrzeby formułowania kolejnych warunków.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kuc, Marta (2004). Kuc, M. . (2004). When does the simple majority method ensure transitivity of social preferences?. Decyzje, (2), 5 34. Retrieved de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/214 (Original work published 2014-04-10)

MLA style

Kuc, Marta. Kuc, M. . “When Does The Simple Majority Method Ensure Transitivity Of Social Preferences?”. 2014-04-10. Decyzje, no. 2, 2004, p. 5 34.

Chicago style

Kuc, Marta. Kuc, Marta . “When Does The Simple Majority Method Ensure Transitivity Of Social Preferences?”. Decyzje, Decyzje, no. 2 (2004): 5 34. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/214.