en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 03/2024 
Tom 16 
Numer 1

Status prawnofinansowy Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Michalina Duda-Hyz
Uniwersytet Opolski

03/2024 16 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.656

Abstrakt

Celem artykułu była analiza statusu prawnego i finansowego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czyli urzędu realizującego zadania wynikające z konstytucyjnie określonej roli Prezydenta RP jako najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych oraz strażnika suwerenności i bezpieczeństwa państwa. Przedstawiono również i prze­analizowano genezę BBN, a także jego status prawny i finansowy. Realizacja celów badawczych pozwoliła na sformułowanie wniosku, że brak wyodrębnienia finan­sowego Biura stwarza poważne problemy w prowadzeniu gospodarki finansowej, a także skłoniła do sformułowania propozycji modyfikacji statusu finansowego instytucji.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Duda-Hyz, Michalina (2024). Status prawnofinansowy Biura Bezpieczeństwa Narodowego. (2024). Status prawnofinansowy Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 16(1), 15-33. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.656 (Original work published 03/2024n.e.)

MLA style

Duda-Hyz, Michalina. „Status Prawnofinansowy Biura Bezpieczeństwa Narodowego”. 03/2024n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 16, nr 1, 2024, ss. 15-33.

Chicago style

Duda-Hyz, Michalina. „Status Prawnofinansowy Biura Bezpieczeństwa Narodowego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 16, nr 1 (2024): 15-33. doi:10.7206/kp.2080-1084.656.