en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2023 
Tom 15 
Numer 4

Noclegi pracowników delegowanych finansowane przez pracodawcę a przychód ze stosunku pracy. Glosa aprobująca do wyroku NSA z 1 sierpnia 2023 r., II FSK 270/21, LEX nr 3612004

Robert Zieliński
Akademia Leona Koźmińskiego

Mateusz Zawadka
Akademia Leona Koźmińskiego

12/2023 15 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.652

Abstrakt

Szeroka definicja przychodu ze stosunku pracy w art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera wiele pojęć niedookreślonych, stawiając nieustannie wyzwanie w zakresie kwalifikacji poszczególnych świadczeń jako przychodu pracownika przed praktyką interpretacyjną organów podatkowych oraz orzeczniczą sądów administracyjnych. Szczególne miejsce w tym zakresie zajmują nieodpłatne świadczenia, do których zalicza się m.in. świadczenia w postaci zapewnienia noclegów, wyżywienia czy transportu pracownikom delegowanym do pracy za granicą. Dotychczasowa linia orzecznicza NSA nakazywała uwzględnianie takich świadczeń jako przychodu pracownika delegowanego ze stosunku pracy. Tymczasem glosowane orzeczenie NSA stanowi przełom w spojrzeniu na tę kwestię, odwołując się do obowiązków pracodawcy delegującego wynikających z przepisów dyrektywy 96/71/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 zmieniającej dyrektywę 96/71/WE – dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zieliński, Robert & Zawadka, Mateusz (2023). Noclegi pracowników delegowanych finansowane przez pracodawcę a przychód ze stosunku pracy. Glosa aprobująca do wyroku NSA z 1 sierpnia 2023 r., II FSK 270/21, LEX nr 3612004. (2023). Noclegi pracowników delegowanych finansowane przez pracodawcę a przychód ze stosunku pracy. Glosa aprobująca do wyroku NSA z 1 sierpnia 2023 r., II FSK 270/21, LEX nr 3612004. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(4), 283–294. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.652 (Original work published 12/2023n.e.)

MLA style

Zieliński, Robert and Zawadka, Mateusz. „Noclegi Pracowników Delegowanych finansowane Przez Pracodawcę A Przychód Ze Stosunku Pracy. Glosa Aprobująca Do Wyroku Nsa Z 1 Sierpnia 2023 R., Ii Fsk 270/21, Lex Nr 3612004”. 12/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 4, 2023, ss. 283–294.

Chicago style

Zieliński, Robert and Zawadka, Mateusz. „Noclegi Pracowników Delegowanych finansowane Przez Pracodawcę A Przychód Ze Stosunku Pracy. Glosa Aprobująca Do Wyroku Nsa Z 1 Sierpnia 2023 R., Ii Fsk 270/21, Lex Nr 3612004”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 4 (2023): 283–294. doi:10.7206/kp.2080-1084.652.