en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 9/2023 
Tom 15 
Numer 3

Czy pracownik ma obowiązek dzielenia się wiedzą?

Sebastian Kwiecień
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

9/2023 15 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.625

Abstrakt

W obecnych czasach dostęp do informacji jest praktycznie nieograniczony, wiedza uległa swoistej demokratyzacji, jest dostępna praktycznie dla wszystkich, którzy czują potrzebę jej pozyskania. Pracownik może w szybkim tempie pozyskać potrzebną informację i ewentualnie ją wykorzystać. Wobec tego czy dzielenie się wiedzą może być dalej atrakcyjnym sposobem przepływu wiedzy w przedsię-biorstwie? Niewątpliwie tak, wszystko zależy od tego, w jaki sposób pracodawca zarządza tą wiedzą, stymuluje i zachęca pracowników do dzielenia się wiedzą.
Niezależnie od mechanizmów, które zastosuje pracodawca, pracownik nie ma jednak obowiązku dzielenia się wiedzą, jeżeli to wykracza poza zakres pracy, na którą strony umówiły się w treści umowy o pracę. Tym samym pracownik nie może ponosić odpowiedzialności tak porządkowej jak materialnej, jeżeli wiedzą się nie dzieli z innymi pracownikami.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kwiecień, Sebastian (2023). Czy pracownik ma obowiązek dzielenia się wiedzą?. (2023). Czy pracownik ma obowiązek dzielenia się wiedzą?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(3), 147–159. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.625 (Original work published 9/2023n.e.)

MLA style

Kwiecień, Sebastian. „Czy Pracownik Ma Obowiązek Dzielenia Się Wiedzą?”. 9/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 3, 2023, ss. 147–159.

Chicago style

Kwiecień, Sebastian. „Czy Pracownik Ma Obowiązek Dzielenia Się Wiedzą?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 3 (2023): 147–159. doi:10.7206/kp.2080-1084.625.