en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2023 
Tom 15 
Numer 1

Pogłębianie zjawiska medycyny defensywnej jako odpowiedź na bezpieczeństwo prawne lekarzy. Refleksje po lekturze recenzji Wojciecha Lisa

Justyna Węglińska
Centrum Badań Polityki Europejskiej, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

3/2023 15 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.586

Abstrakt

W tomie 14, numerze 4/2022 czasopisma „Krytyka Prawa” została opublikowana recenzja monografii pt. Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny autorstwa dr. hab. Wojciecha Lisa, prof. KUL. Niniejszy artykuł stanowi odpowiedź autorki monografii na ww. recenzję zawierającą refleksje nad uwagami recenzenta oraz doprecyzowanie nieścisłości recenzji w niezbędnym zakresie.

Powiązania

  1. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2017. [Google Scholar]
  2. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/instytucja-prawna;4008535.html (dostęp: 19.02.2023). [Google Scholar]
  3. Jachimowicz-Jankowska P., Justyna Węglińska, Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ss. 216, ISBN 978-83-8291-056-8, „Studia Prawa Publicznego” 2022, 2(38). [Google Scholar]
  4. Konopka K., Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności za błąd medyczny, Justyna Węglińska, „Przedsiębiorstwo Przyszłości. Kwartalnik Uczelni Techniczno- [Google Scholar]
  5. -Handlowej im. Heleny Chodkowskiej” 2022, 4(53). [Google Scholar]
  6. Lis W., Recenzja: Justyna Węglińska, Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności za błąd medyczny, „Krytyka Prawa” 2022, 4. [Google Scholar]
  7. Potrzeszcz J., Podmiot bierny a podmiot czynny bezpieczeństwa prawnego, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2015, 8. [Google Scholar]
  8. Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin 2013. [Google Scholar]
  9. Węglińska J., Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny, Warszawa 2022. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Węglińska, Justyna (2023). Pogłębianie zjawiska medycyny defensywnej jako odpowiedź na bezpieczeństwo prawne lekarzy. Refleksje po lekturze recenzji Wojciecha Lisa. (2023). Pogłębianie zjawiska medycyny defensywnej jako odpowiedź na bezpieczeństwo prawne lekarzy. Refleksje po lekturze recenzji Wojciecha Lisa. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(1), 339–347. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.586 (Original work published 3/2023n.e.)

MLA style

Węglińska, Justyna. „Pogłębianie Zjawiska Medycyny Defensywnej Jako Odpowiedź Na Bezpieczeństwo Prawne Lekarzy. Refleksje Po Lekturze Recenzji Wojciecha Lisa”. 3/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 1, 2023, ss. 339–347.

Chicago style

Węglińska, Justyna. „Pogłębianie Zjawiska Medycyny Defensywnej Jako Odpowiedź Na Bezpieczeństwo Prawne Lekarzy. Refleksje Po Lekturze Recenzji Wojciecha Lisa”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 1 (2023): 339–347. doi:10.7206/kp.2080-1084.586.