en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2023 
Tom 15 
Numer 1

Instytucja ciszy legislacyjnej w polskim prawie wyborczym

Agata Pyrzyńska
Uniwersytet Szczeciński

3/2023 15 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.579

Abstrakt

Problematyka stanowienia prawa jest zagadnieniem kluczowym w demokratycznym państwie prawnym. Szczególnie interesująca wydaje się kwestia stanowienia prawa wyborczego, które narażone jest na zjawisko instrumentalizacji. Celem niniejszego artykułu jest analiza instytucji ciszy legislacyjnej w polskim prawie wyborczym i próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy stosowanie tego rozwiązania przez ustawodawcę w praktyce może być skutecznym narzędziem ograniczającym polityczne oddziaływanie na kształt regulacji z zakresu prawa wyborczego. Analiza ma także służyć ustaleniu, czy tytułowa instytucja może przyczynić się do umocnienia demokratycznego charakteru polskiego prawa wyborczego. W celu znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania konieczne było dokonanie szczegółowej analizy tego rozwiązania przede wszystkim w oparciu o orzecznictwo TK oraz standardy prawnomiędzynarodowe określone w dokumentach Komisji Weneckiej. W pracy wykorzystano metodę formalnoprawną oraz dokonano przeglądu literatury przedmiotu i orzecznictwa.

Powiązania

 1. Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 2. Brzozowski W., Krzywoń A., Dylematy polskiego prawa wyborczego po reformie 2011 r., „Przegląd Legislacyjny” 2012, 2. [Google Scholar]
 3. Chybalski P., Problem tzw. ciszy legislacyjnej w prawie wyborczym w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] M. Granat (red.), Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 4. Czaplicki K.W., O potrzebie stabilności prawa wyborczego. Wybrane problemy, Toruń 2009. [Google Scholar]
 5. Garlicki L., Stabilność prawa wyborczego, [w:] W. Hermeliński, B. Tokaj (red.), 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce (1991–2016), Warszawa 2016. [Google Scholar]
 6. Jakubowski P., Cisza legislacyjna – zasada prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2015, 4. [Google Scholar]
 7. Kozłowski K., Zakaz wprowadzania „istotnych zmian” w prawie wyborczym w okresie poprzedzającym wybory – rozważania na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Legislacyjny” 2019, 2. [Google Scholar]
 8. Kryszeń G., Uczciwość wyborów jako zasada prawa wyborczego, „Studia Wyborcze” 2016, 21. [Google Scholar]
 9. Majchrowski J., Instrumentalizacja prawa wyborczego w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1994, 4. [Google Scholar]
 10. Masternak-Kubiak M., Glosa do wyroku TK z 3 listopada 2006 r., sygn. akt K 31/06, „Przegląd Sejmowy” 2007, 2. [Google Scholar]
 11. Skotnicki K., Glosa do wyroku TK z dnia 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11), „Przegląd Sejmowy” 2012, 1. [Google Scholar]
 12. Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/istotny;2466989.html (dostęp: 25.09.2022). [Google Scholar]
 13. Witkowski Z., Siedem grzechów głównych polskiej klasy politycznej wobec wyborców, wyborów i prawa wyborczego, Toruń 2015. [Google Scholar]
 14. Zagozdon M., Spoczynek prawa wyborczego, [w:] M. Zubik, J. Podkowik (red.), Aktualne wyzwania prawa wyborczego, Warszawa 2021. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pyrzyńska, Agata (2023). Instytucja ciszy legislacyjnej w polskim prawie wyborczym. (2023). Instytucja ciszy legislacyjnej w polskim prawie wyborczym. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(1), 214-233. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.579 (Original work published 3/2023n.e.)

MLA style

Pyrzyńska, Agata. „Instytucja Ciszy Legislacyjnej W Polskim Prawie Wyborczym”. 3/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 1, 2023, ss. 214-233.

Chicago style

Pyrzyńska, Agata. „Instytucja Ciszy Legislacyjnej W Polskim Prawie Wyborczym”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 1 (2023): 214-233. doi:10.7206/kp.2080-1084.579.