en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Tom 14 
Numer 4

‘Improve the Law’ as a Judicial Duty on the Borderlines of Free Speech: Judges as Responsible Epistemic Agents

Gülriz Uygur
Ankara University Law School

Fatma Gürgey
MEF University Law School, Istanbul

14 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.556

Abstrakt

Artykuł omawia sędziowski obowiązek ulepszania prawa na gruncie epistemologii. W tekście pada stwierdzenie, że jeśli chodzi o ów obowiązek, z epistemicznego punktu widzenia jest miejsce dla wolności słowa. Sędziowie, jak inni ludzie, są odpowiedzialni epistemologicznie, co stanowi wymóg zachowania sprawczości epistemicznej. Odpowiedzialność sędziów, która różni się od odpowiedzialności innych osób, wiąże się z obowiązkiem ulepszania prawa, czego wymaga ich praca, a także idea praworządności oraz zasady etyki zawodowej sędziów. Udoskonalanie prawa oznacza również udoskonalanie wymiaru sprawiedliwości. W celu uzyskania poprawy ważne są sposoby interpretacji i uzasadniania przepisów prawnych. W momencie stosowania prawa sędziowie mogą je uznać za niejasne albo mogą się natknąć na konflikty niektórych norm. W takich przypadkach powinni te konflikty rozwiązywać, aby prawo było nadal „legalnie w dobrej kondycji”, co powinno spełniać wymagania epistomologiczne. Na gruncie epistemicznym sędziowska wolność słowa nie powinna być ograniczona przy wypełnianiu tego obowiązku.

Powiązania

 1. Cerovac I., John Stuart Mill and Epistemic Democracy, Lanham, MD 2022. [Google Scholar]
 2. Dyzenhaus D., The Very Idea of a Judge, “University of Toronto Law Journal” 2010, 60(1), pp. 61–80. [Google Scholar]
 3. Dworkin R., Taking Rights Seriously, Harvard University Press 1978. [Google Scholar]
 4. Eckert L.M., Free Speech Law and the Pornography Debate: A Gender-Based Approach to Regulating Inegalitarian Pornography, London 2020. [Google Scholar]
 5. Feteris E.T., Fundamentals of Legal Argumentation: A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions, 2nd ed., Springer 2017. [Google Scholar]
 6. Glass A., The Vice of Judicial Activism, [in:] T. Campbell, J. Goldsworthy (eds.), Judicial Power, Democracy and Legal Positivism, Routledge 2016, pp. 355–370. [Google Scholar]
 7. Hart H.L.A., The Concept of Law, Oxford 1994. [Google Scholar]
 8. Karpati A., Dorner H., Developing Epistemic Agencies of Teacher Trainnes: Using the Mentored Innovation Model, A. Moen, A.I. Mørch, S. Paavola (eds.), Collaborative Knowledge Creation: [Google Scholar]
 9. Practices, Tools, Concepts, Rotterdam 2012. [Google Scholar]
 10. Kuçuradi İ., Etik, Ankara 1999. [Google Scholar]
 11. Kuçuradi İ., Ahlak, etik ve etikler, Ankara 2019. [Google Scholar]
 12. MacCormick N., H.L.A. Hart, Stanford University Press 2008. [Google Scholar]
 13. Medina J., The Epistemology of Resistance: Gender and Racial Oppression, Epistemic Injustice, and Resistant Imaginations, Oxford 2013. [Google Scholar]
 14. Mill J.S., On Liberty and Other Writings, ed. S. Collini, Cambridge 1989 [Google Scholar]
 15. Smith L., The Right to Press Freedom of Expression vs the Rights of Marginalised Groups: An Answer Grounded in Personhood Rights, [in:] M. Garcia-Godinez, R. Mellin, R. Tuomela (eds.), [Google Scholar]
 16. Social Ontology, Normativity and Law, Berlin 2020. [Google Scholar]
 17. Soper E.P., Legal Theory and the Obligation of a Judge: The Hart/Dworkin Dispute, “Michigan Law Review” 1977, 75(3), pp. 473–519. [Google Scholar]
 18. Uygur G., The Job of the Judge in the Crisis Times (in the Context of Silenced Groups), [in:] R. Hauser, M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski (eds.), The Common European Constitutional Culture, Frankfurt 2016. [Google Scholar]
 19. Young I.M., Responsibility for Justice, Oxford 2011. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Uygur, Gülriz & Gürgey, Fatma İrem Çaglar (2022). ‘Improve the Law’ as a Judicial Duty on the Borderlines of Free Speech: Judges as Responsible Epistemic Agents . (2022). ‘Improve the Law’ as a Judicial Duty on the Borderlines of Free Speech: Judges as Responsible Epistemic Agents . Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(4). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.556

MLA style

Uygur, Gülriz and Gürgey, Fatma İrem Çaglar. „‘Improve The Law’ As A Judicial Duty On The Borderlines Of Free Speech: Judges As Responsible Epistemic Agents ”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 4, 2022.

Chicago style

Uygur, Gülriz and Gürgey, Fatma İrem Çaglar. „‘Improve The Law’ As A Judicial Duty On The Borderlines Of Free Speech: Judges As Responsible Epistemic Agents ”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 4 (2022). doi:10.7206/kp.2080-1084.556.