en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2022 
Tom 14 
Numer 4

Czy powrót ustawowego bezprawia?

Tomasz Pietrzykowski
Uniwersytet Śląski

12/2022 14 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.555

Abstrakt

Stan kryzysu konstytucyjnego sprzyja ujawnianiu się w praktyce prawniczej problemów o charakterze filozoficznoprawnym, które na co dzień wydawać mogą się abstrakcyjne i akademickie. Jednym z takich problemów jest kwestia materialnych (treściowych) kryteriów obowiązywania prawa i związanego z nim pytania, czy normy prawne rzeczywiście mogą mieć „dowolną” treść. Staje się ono bardzo aktualne w obliczu inicjatyw legislacyjnych mających uchylać odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za niektóre przestępstwa. Tego rodzaju regulacje zasługują na dyskusję uwzględniającą podnoszone w teorii prawa koncepcje roszczenia do normatywnej słuszności (sprawiedliwości, poprawności) jako koniecznej cechy każdego aktu stanowienia lub stosowania prawa. Można argumentować, że nawet słabsze rozumienie takiego roszczenia, odwołujące się do słuszności zrelatywizowanej do moralności publicznej odzwierciedlonej w wartościach i zasadach obecnych w samym prawie pozytywnym, wystarcza, aby skutecznie kwestionować ewentualne domniemanie obowiązywania tego rodzaju przepisów bezkarnościowych nawet w razie, gdyby zostały one formalnie prawidłowo ustanowione.

Powiązania

 1. Alexy R., O pojęciu i naturze prawa, Wykład im. Leona Petrażyckiego, Wydział Prawa i Administracji UW, 19 maja 2006, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 2. Alexy R., Begriff und Geltung des Rechts, Freiburg–München 1992. [Google Scholar]
 3. Alexy R., On the Necessary Relations Between Law and Morality, „Ratio Juris” 1989, 2. [Google Scholar]
 4. Austin J., The Province of Jurisprudence Determined [1832], wyd. Wilfrid E. Rumble, Cambridge University Press 1998. [Google Scholar]
 5. Bidziński M., Ekspertyza w przedmiocie: legalności zakupu i wykorzystywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu „Pegasus”, Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Senatu RP, OE–381, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 6. Bix B., A Critique of Alexy’s Claim to Correctness, „Ratio Juris” 2020, 33. [Google Scholar]
 7. Bulygin E., Alexy’s Thesis on the Necessary Connection between Law and Morality, „Ratio Juris” 2000, 13. [Google Scholar]
 8. Dyzenhaus D., Judging the Judges, Judging Ourselves. Truth, Reconciliation and the Apartheid Legal System, Oxford 1998. [Google Scholar]
 9. Dyzenhaus D., Hard Cases in Wicked Legal Systems. South African Law in the Perspective of Legal Philosophy, Oxford 1991. [Google Scholar]
 10. Grabowski A., Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa, Kraków 2009. [Google Scholar]
 11. Hayek F.A., Konstytucja wolności, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 12. Kelsen H., Reine Rechtslehre, 2 Aufl., Wien 1960. [Google Scholar]
 13. Lachowski J., Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 14. Leszczyński J., Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym, Kraków 2010. [Google Scholar]
 15. MacCormick N., Institutions of Law, Oxford 2007. [Google Scholar]
 16. Pauer-Struder H., Justifying Injustice. Legal Theory in Nazi Germany, Cambridge–New York 2020. [Google Scholar]
 17. Pietrzykowski T., Polski kryzys konstytucyjny oczami pozytywisty prawniczego, „Państwo i Prawo” 2022, 3. [Google Scholar]
 18. Pietrzykowski T., Moralność publiczna i konstytucyjne podstawy ochrony zwierząt, „Studia Prawnicze” 2019, 1. [Google Scholar]
 19. Pietrzykowski T., Naturalizm i granice nauk prawnych. Esej z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 20. Pietrzykowski T., Ujarzmianie Lewiatana. Szkice o idei rządów prawa, Katowice 2014. [Google Scholar]
 21. Postema G., Law’s Ethos. Reflections on a Public Practice of Illegality, „Boston University Law Review” 2010, 90. [Google Scholar]
 22. Quimbayo Duarte M., Law’s Claim to Correctness, Baden-Baden 2020. [Google Scholar]
 23. Sadurski W., Polski kryzys konstytucyjny, Łódź 2020. [Google Scholar]
 24. Skwarka B., Kontrola przygotowania wyborów korespondencyjnych Prezydenta RP, „Kontrola Państwowa” 2021, 5. [Google Scholar]
 25. Zajadło J., Formuła Radbrucha: filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury, Gdańsk 2001. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pietrzykowski, Tomasz (2022). Czy powrót ustawowego bezprawia? . (2022). Czy powrót ustawowego bezprawia? . Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(4), 29–44. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.555 (Original work published 12/2022n.e.)

MLA style

Pietrzykowski, Tomasz. „Czy Powrót Ustawowego Bezprawia? ”. 12/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 4, 2022, ss. 29–44.

Chicago style

Pietrzykowski, Tomasz. „Czy Powrót Ustawowego Bezprawia? ”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 4 (2022): 29–44. doi:10.7206/kp.2080-1084.555.