en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2022 
Tom 14 
Numer 4

Ciągłość i zmiana – nowy monarcha Zjednoczonego Królestwa: ustrojowe i polityczne implikacje przekształceń

Krzysztof Łokucijewski
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

12/2022 14 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.554

Abstrakt

Wrzesień 2022 r. w Zjednoczonym Królestwie przyniósł nie tylko – planowaną od miesięcy – zmianę szefa rządu, ale również – raczej nieoczekiwaną – zmianę osoby monarchy. Artykuł stanowi próbę opisu i oceny znaczenia drugiego z tych wydarzeń. Trwające ponad 70 lat panowanie Elżbiety II pozostawiło trwały ślad nie tylko w świadomości i życiu codziennym Brytyjczyków, ale także w sposobie funkcjonowania monarchii jako doniosłej instytucji ustrojowej. Przedstawione zostały uwarunkowania polityczno-prawne pozycji monarchy oraz kontekst międzynarodowy, w ramach brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Omówione zostały pokrótce również pewne szczególne wyzwania dla jedności i stabilności Zjednoczonego
Królestwa związane z narastaniem tendencji odśrodkowych w postaci dążeń niepodległościowych w Szkocji oraz na tle napiętej sytuacji w Irlandii Północnej.

Powiązania

 1. Balmer J., How Queen Elizabeth II made the British monarchy into a global brand, „The Conversation”, https://theconversation.com/how-queen-elizabeth-ii-made-the-british-monarchy-into-a-global-brand-190394 (dostęp: 27.09.2022). [Google Scholar]
 2. Clear S., Prince of Wales: why William inheriting the title from Charles has sparked a debate, „The Conversation”, https://theconversation.com/prince-of-wales-why-william-inheriting-the-title-from-charles-has-sparked-a-debate-190577 (dostęp: 27.09.2022). [Google Scholar]
 3. Clear S., What to expect from the reign of Charles III, „The Conversation”, https://theconversation.com/what-to-expect-from-the-reign-of-king-charles-iii-190382 (dostęp: 27.09.2022). [Google Scholar]
 4. Curtice J., King Charles inherits crown with suport for monarchy at record low – but future not set in stone, „The Conversation”, https://theconversation.com/king-charles-inherits-crown-with-support-for-monarchy-at-record-low-but-future-not-set-in-stone-190448 (dostęp: 27.09.2022). [Google Scholar]
 5. Curtis J., Northern Ireland Protocol: implementation, grace periods and EU–UK discussions (2021–22), House of Commons Library, https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9333/CBP-9333.pdf (dostęp: 27.09.2022). [Google Scholar]
 6. Hazell R., Queen Elizabeth II: why Charles is already king and other key constitutional questions answered, „The Conversation”, https://theconversation.com/queen-elizabeth-ii-why-charles-is-already-king-and-other-key-constitutional-questions-answered-190295 (dostęp: 27.09.2022). [Google Scholar]
 7. Hazell R., Morris B., Demise of the Crown: what happens next?, The Constitution Unit, https://constitution-unit.com/2022/09/09/demise-of-the-crown-what-happens-next/#more-13233 (dostęp: 27.09.2022). [Google Scholar]
 8. Loughlin J., The British Monarchy and Ireland: 1800 to the present, Cambridge 2007. [Google Scholar]
 9. Pułło A., Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 10. Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 11. Torrance D., Scottish independence referendum: role of the Supreme Court, House of Commons Library, https://commonslibrary.parliament.uk/scottish-independence-referen-dum-role-of-the-supreme-court/ (dostęp: 27.09.2022). [Google Scholar]
 12. Torrance D., The Accession of King Charles III, House of Commons Library, https://research-briefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9621/CBP-9621.pdf (dostęp: 27.09.2022). [Google Scholar]
 13. Torrance D., The Crown and the constitution, House of Commons Library, https://research-briefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8885/CBP-8885.pdf (dostęp: 27.09.2022). [Google Scholar]
 14. Torrance D. et al., Northern Ireland: key issues, House of Commons Library, https://research-briefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9416/CBP-9416.pdf (dostęp: 27.09.2022). [Google Scholar]
 15. Ustawy ustrojowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ze wstępem P. Sarneckiego, Warszawa 2010. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Łokucijewski, Krzysztof (2022). Ciągłość i zmiana – nowy monarcha Zjednoczonego Królestwa: ustrojowe i polityczne implikacje przekształceń . (2022). Ciągłość i zmiana – nowy monarcha Zjednoczonego Królestwa: ustrojowe i polityczne implikacje przekształceń . Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(4), 29-44. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.554 (Original work published 12/2022n.e.)

MLA style

Łokucijewski, Krzysztof. „Ciągłość I Zmiana – Nowy Monarcha Zjednoczonego Królestwa: Ustrojowe I Polityczne Implikacje Przekształceń ”. 12/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 4, 2022, ss. 29-44.

Chicago style

Łokucijewski, Krzysztof. „Ciągłość I Zmiana – Nowy Monarcha Zjednoczonego Królestwa: Ustrojowe I Polityczne Implikacje Przekształceń ”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 4 (2022): 29-44. doi:10.7206/kp.2080-1084.554.