en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 2022 
Tom 14 
Numer 3

Public Prosecution Service in Slovakia and in the Czech Republic: Common Roots, Different Paths (A Comparative Legal Analysis)

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.546

Abstrakt

Prokuratura jako instytucja prawna zajmuje niezastąpione miejsce w systemie organów państwowych. Co do zasady prokuratury reprezentują interes publiczny w postępowaniu sądowym, w którym mają pełny status procesowy strony. Jednak lata autorytarnych reżimów, czy to nazizmu, czy komunizmu, przekształciły niezależne organy prokuratury istniejące na terenie Słowacji i Czech w organy chroniące przede wszystkim reżim i prześladujące wszystkie osoby nieprzestrzegające zasad tego reżimu. Dopiero po upadku komunizmu w 1989 r. nastąpiła zmiana, a mianowicie powrót do pierwotnej misji prokuratury – samodzielnej ochrony prawa w państwie. Jednak po podziale federacji czechosłowackiej w 1993 r. wielość opinii na temat charakteru prokuratury zaowocowały powstaniem dwóch stosunkowo różnych modeli prokuratury – modelu prokuratúra na Słowacji oraz modelu
státní zastupitelství w Republice Czeskiej. Z tego powodu autor niniejszego opracowania
zajmuje się konstytucyjnym statusem prokuratury w Czechach i na Słowacji. Analizuje on prokuraturę jako instytucję konstytucyjną w zakresie ogólnym, a następnie przy pomocy analizy porównawczej skupia się na regulacji konstytucyjnej słowackiej i czeskiej prokuratury. Końcowe części tekstu zawierają krótką ocenę aktualnego stanu prawnego oraz kilka możliwych rozważań de constitutione ferenda.

Powiązania

 1. Alman T., Possibilities of the Public to Influence Decision-Making of Local Self-Government Bodies, “Political Science Forum” 2020, 9(2). [Google Scholar]
 2. Belov S., Partlett W., Troitskaya A., Socialist Constitutional Legacies, “Russian Law Journal” 2021, 2. [Google Scholar]
 3. Beneč Š., Ústavné postavenie prokuratúry, “Právny obzor” 1995, 5. [Google Scholar]
 4. Bröstl A. et al., Ústavné právo SR, Plzeň 2010. [Google Scholar]
 5. Čentéš J., Prokuratúra v Slovenskej republike – ústavné limity a pôsobnosť v trestnej oblasti, “Státní zastupitelství” 2008, 11–12. [Google Scholar]
 6. Čentéš J., Beleš A., Regulation of Agent as a Tool for Combating Organized Crime, “Journal of Security and Sustainability Issues” 2018, 2. [Google Scholar]
 7. Čentéš J., Krajčovič M., Consideration of the Effectiveness of Flat-Rate Compensation for Damage in Insolvency Proceedings, “Entrepreneurship and Sustainability Issues” 2019, 2. [Google Scholar]
 8. Čič M., Komentár k Ústave Slovenskej republiky, Bratislava 2013. [Google Scholar]
 9. Deset M., Klimek L., What Do We Need to Resolve After Establishing the European Public Prosecutor’s Office in the Slovak Republic?, “Slovak Journal of Political Sciences” 2021, 1. [Google Scholar]
 10. Drgonec J., Ústava Slovenskej republiky – Komentár, Šamorín 2012. [Google Scholar]
 11. Fenyk J., Veřejná žaloba. Díl první: Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby, Praha [Google Scholar]
 12. Fenyk J., Nezávislý státní zástupce?, “Trestní právo” 1996, 9. [Google Scholar]
 13. Funta R., Základné práva v EÚ. Európa a Európske Právo, Bratislava 2016. [Google Scholar]
 14. Gábriš T., The Legacy of Socialist Constitutionalism in Slovakia: The Right of the Slovak Nation [Google Scholar]
 15. to Self-Determination, “Russian Law Journal” 2021, 2. [Google Scholar]
 16. Henderson J., Socialist Constitutional Legacies in Regional Constitutions and Charters in Russia, “Russian Law Journal” 2021, 2. [Google Scholar]
 17. Ikrényi P., Jakubcová L., Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – Komentár, Bratislava 2020. [Google Scholar]
 18. Ivor J. et al., Trestné právo procesné, Bratislava 2010. [Google Scholar]
 19. Kantorová M., Vývoj právnej úpravy trestných činov korupcie v Slovenskej republike. Metamorfózy práva ve střední Evropě, Plzeň 2018. [Google Scholar]
 20. Klíma K. et al., Komentář k Ústavě a Listině, Plzeň 2005. [Google Scholar]
 21. Mihálik J., Šramel B., Constitutional and Legal Foundations for Local Self-Government Law-Making: Does the Slovak Republic Need More Precise Legal Regulation?, “Lex Localis” 2019, 3. [Google Scholar]
 22. Mihálik J., Šramel B., Supervision of Public Prosecution Service Over Public Administration: The Case Study of Slovakia, “Public Policy and Administration” 2018, 2. [Google Scholar]
 23. Prusák J., Teória práva, Bratislava 1999. [Google Scholar]
 24. Šabata K., Prokuratura nebo státní zastupitelství? (stručné srovnání státního zastupitelství v České republice a prokuratury ve Slovenské republice), “Státní zastupitelství” 2008, 11–12. [Google Scholar]
 25. Schelle K. et al., Státní zastupitelství, Praha 2002. [Google Scholar]
 26. Šramel B., Moderné trendy v oblasti organizácie verejnej žaloby: Nezávislosť, “Justičná revue” 2012, 11. [Google Scholar]
 27. Šramel B., Netrestná pôsobnosť prokuratúry SR – nutnosť alebo prežitok?, “Justičná revue” 2012, 9. [Google Scholar]
 28. Šramel B., Horváth P., Machyniak J., Peculiarities of Prosecution and Indictment of the President of the Slovak Republic: Is Current Legal regulation Really Sufficient?, “Social Sciences: Open Access Journal” 2019, 3. [Google Scholar]
 29. Šramel B., Machyniak J., Guťan D., Slovak Criminal Justice and the Philosophy of Its Privatization: An Appropriate Solution of Problems of Slovak Justice in the 21st Century?, “Social Sciences: Open Access Journal” 2020, 2. [Google Scholar]
 30. Stolitnii A., The Adversarial System in the Criminal Process of Ukraine: Technical and Legal Aspects, “Russian Law Journal” 2019, 1. [Google Scholar]
 31. Svák J., Organizácia a činnosť orgánov ochrany práva, Bratislava 1995. [Google Scholar]
 32. Svák J., Cibulka Ľ., Ústavné právo Slovenskej republiky. Osobitná časť, Bratislava 2009. [Google Scholar]
 33. Tomeš M., Ústavní postavení státního zastupitelství – zamyšlení nad základními principy jeho činnosti, “Státní zastupitelství” 2008, 11–12. [Google Scholar]
 34. Zoulík F., Poznámky k postavení prokuratury, “Právní praxe” 1993, 3. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Šramel, Bystrík (2022). Public Prosecution Service in Slovakia and in the Czech Republic: Common Roots, Different Paths (A Comparative Legal Analysis). (2022). Public Prosecution Service in Slovakia and in the Czech Republic: Common Roots, Different Paths (A Comparative Legal Analysis). Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 149–167. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.546 (Original work published 2022)

MLA style

Šramel, Bystrík. „Public Prosecution Service In Slovakia And In The Czech Republic: Common Roots, Different Paths (A Comparative Legal Analysis)”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 3, 2022, ss. 149–167.

Chicago style

Šramel, Bystrík. „Public Prosecution Service In Slovakia And In The Czech Republic: Common Roots, Different Paths (A Comparative Legal Analysis)”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 3 (2022): 149–167. doi:10.7206/kp.2080-1084.546.