en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 2022 
Tom 14 
Numer 3

Determinanty publicznoprawnej ingerencji w prawo własności w celu wykonania remontu, konserwacji lub usunięcia awarii urządzeń przesyłowych

Małgorzata Pracka
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.543

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiona zostanie polska instytucja administracyjnego wejścia na teren w celu wykonania remontu, konserwacji lub usunięcia awarii urządzeń przesyłowych. Uprawnia ona do publicznoprawnej ingerencji w konstytucyjnie chronione prawo własności, przy założeniu że spełnione zostały determinanty jej zastosowania. Celem przeprowadzonej analizy jest wskazanie, że wywłaszczeniowy charakter tej regulacji, będącej specyficzną formą wywłaszczenia, nakazuje ścisłą wykładnię przesłanek prowadzących do ograniczenia prawa własności w celach związanych z działalnością przesyłową. Podjęta zostanie próba wykazania, iż ograniczenie prawa własności dokonywane na podstawie wydawanej w tym zakresie decyzji administracyjnej spełnia standardy wywłaszczenia obowiązujące w polskim porządku prawnym. Przedstawione zagadnienia mają nie tylko znaczenie stricte teoretyczne, ale posłużą także do stosowania przepisów prawa zarówno przez organy administracji publicznej, jak i przedsiębiorców przesyłowych ubiegających się o wydanie zezwolenia.

Powiązania

  1. Balwicka-Szczyrba M., Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych – właścicieli urządzeń przesyłowych, Warszawa 2015. [Google Scholar]
  2. Bończak-Kucharczyk E., Komentarz do art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami, [w:] E. Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2022, LEX/el. [Google Scholar]
  3. Matusik G., Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu, Warszawa 2011. [Google Scholar]
  4. Mzyk E., [w:] G. Bieniek (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
  5. Pawłowski S., Modyfikacje klasycznej koncepcji wywłaszczenia a gwarancje praw jednostki, Poznań 2018. [Google Scholar]
  6. Pracka M., Przesłanki uzyskania publicznoprawnego tytułu do korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, „Nieruchomości@” 2021, wydanie specjalne. [Google Scholar]
  7. Szalewska M., Wywłaszczenie nieruchomości, Warszawa 2005. [Google Scholar]
  8. Wojciechowski P., [w:] P. Czechowski (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2015, LEX/el. 2022. [Google Scholar]
  9. Wolanin M., [w:] J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2021. [Google Scholar]
  10. Woś T., Wywłaszczanie nieruchomości i ich zwrot, Warszawa 2010. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pracka, Małgorzata (2022). Determinanty publicznoprawnej ingerencji w prawo własności w celu wykonania remontu, konserwacji lub usunięcia awarii urządzeń przesyłowych. (2022). Determinanty publicznoprawnej ingerencji w prawo własności w celu wykonania remontu, konserwacji lub usunięcia awarii urządzeń przesyłowych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 98–112. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.543 (Original work published 2022)

MLA style

Pracka, Małgorzata. „Determinanty Publicznoprawnej Ingerencji W Prawo Własności W Celu Wykonania Remontu, Konserwacji Lub Usunięcia Awarii Urządzeń Przesyłowych”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 3, 2022, ss. 98–112.

Chicago style

Pracka, Małgorzata. „Determinanty Publicznoprawnej Ingerencji W Prawo Własności W Celu Wykonania Remontu, Konserwacji Lub Usunięcia Awarii Urządzeń Przesyłowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 3 (2022): 98–112. doi:10.7206/kp.2080-1084.543.