en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 2022 
Tom 14 
Numer 3

Solutions and Challenges for Online Meetings of Electoral Bodies

Gábor Kurunczi
Pázmány Péter Catholic University, University of Public Service, Hungary

András Téglási
University of Public Service, Hungary

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.539

Abstrakt

W artykule przyglądamy się bliżej procedurom organizacji spotkań z organami wyborczymi różnych krajów (głównie europejskich), a w szczególności kwestii jawności ich obrad oraz stopnia, w jakim mogą one funkcjonować online. Ponadto analizujemy szczegółowo także praktyki i procedury, którym podlegają węgierskie organy wyborcze, a zwłaszcza węgierska Państwowa Komisja Wyborcza. W świetle powyższych kwestii nakreślamy również potencjalne scenariusze i możliwości dalszego rozwoju działalności takich organów w uwarunkowaniach węgierskich. Nasze główne wnioski: choć spotkania komisji wyborczych online mają miejsce tylko w kilku krajach, epidemia COVID-19 pokazała, że jest to niezwykle istotne, by domena procesu wyborczego otworzyła się na przestrzeń internetową, także w praktyce poszczególnych organów wyborczych. Przepisy regulujące funkcjonowanie węgierskiej Państwowej Komisji Wyborczej bardzo jasno określają zasady organizacji spotkań online. Dzięki temu Węgry są jednym z niewielu krajów UE, w których możliwe jest zorganizowanie spotkań w formie wideokonferencji. Naszym zdaniem, ten trend nasili się w najbliższych latach w innych krajach UE. Co więcej, nie wykluczamy możliwości ‘ucyfrowienia’ całego procesu wyborczego (w tym głosowania na odległość), jak ma to miejsce choćby w Estonii. Poszczególne kraje musiałyby jednak podjąć wiele działań mających na celu zwiększenia zaufania wyborców do cyfryzacji. Na razie wygląda na to, że musimy zadowolić się jedną z nielicznych korzyści wynikających z epidemii COVID-19: możliwością prowadzenia posiedzeń komisji wyborczych w formule online.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kurunczi, Gábor & Téglási, András (2022). Solutions and Challenges for Online Meetings of Electoral Bodies. (2022). Solutions and Challenges for Online Meetings of Electoral Bodies. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 38-49. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.539 (Original work published 2022)

MLA style

Kurunczi, Gábor and Téglási, András. „Solutions And Challenges For Online Meetings Of Electoral Bodies”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 3, 2022, ss. 38-49.

Chicago style

Kurunczi, Gábor and Téglási, András. „Solutions And Challenges For Online Meetings Of Electoral Bodies”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 3 (2022): 38-49. doi:10.7206/kp.2080-1084.539.