en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2022 
Tom 14 
Numer 2

Remote hearings and judicial symbolism. A draft

Jolanta Jabłońska-Bonca
Kozminski University

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.533

Abstrakt

Celem tego tekstu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie tradycyjne symbole i rytuały sądowe pozostają (i czy powinny pozostać) obecne na zdalnych rozprawach. Niektóre symbole prawne mają znaczenie archetypowe. Inne rodzą się wraz ze swoją epoką, ocenia się jej w konkretnym kontekście. W tradycyjnych salach rozpraw jest ich wiele. Które z nich pozostały na ekranach komputerów? Autorka analizuje, czy i w jakim zakresie symbole wizualne (np. elementy architektury, wyposażenia) są obecne na zdalnych rozprawach. Uznając, sądy i e-sądy za heterotopie (w rozumieniu Michela Foucaulta) przygląda się ich właściwościom.

Powiązania

 1. Ajdukiewicz K., O sprawiedliwości”, [in:] Język i poznanie, Vol. 1, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 2. Allen C., Open justice and remote court hearings under the UK’s Coronavirus Act, London 2020. [Google Scholar]
 3. Bourdieu P., Language and Symbolic Power, Cambridge 1991. [Google Scholar]
 4. Bruce-Mitford M., Ilustrowana księga znaków i symboli, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 5. Camion C. , Bates K. , Anstis S. , Piché C. , Khan M. , Grant E., Judicial Architecture and Rituals., https://lawexplores-com.translate.goog/judicial-architecture-and-rituals/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=op,sc (accessed: 20.05.2022). [Google Scholar]
 6. Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1971. [Google Scholar]
 7. Ciżyńska A., Wymiar sprawiedliwości a architektura – ze szczególnym uwzględnieniem gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2019, issue 1. [Google Scholar]
 8. de Kerckhove D., Powłoka kultury: odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Warszawa [Google Scholar]
 9. Dudek M., Stępień M., Courtroom Power Distance Dynamics, Springer Cham 2021 [Google Scholar]
 10. Dziedziak W., Rozważania dotyczące pojmowania sprawiedliwości, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, issue 2. [Google Scholar]
 11. Foucault M., O innych przestrzeniach. Heterotopie, „Kultura Popularna” 2006, issue 2. [Google Scholar]
 12. Genn H., Online Courts and the future of justice, London 2018, https://www.ucl.ac.uk/laws/sites/laws/files birkenhead_lecture_2017_professor_dame_hazel_genn_final_version.pdf (accessed: 20.06.2022). [Google Scholar]
 13. Hałas E., Symbole w interakcji, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 14. Howells R., Visual Culture, Polity Press, Cambridge 2008. [Google Scholar]
 15. Jabłońska-Bonca J., Prawnik i czas, inaugural lectures, academic year 2013/2014, Warsaw 2013, pp. 87–95. [Google Scholar]
 16. Jabłońska-Bonca J., Prawo w kręgu, Gdańsk 1995. [Google Scholar]
 17. Jacko J.F., Struktura symboli wertykalnych a ich rola w komunikacji międzykulturowej i w zarządzaniu, [in]: Religion in the Time of Changes, ed. E. Klima, Łódź 2005. [Google Scholar]
 18. Kaczor J., Sfera publiczna i sfera prywatna w społeczeństwie konsumpcyjnym, https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/95365/edition/89597/content (accessed: 05.2022). [Google Scholar]
 19. Mulcahy L. and Rowden E., The democratic courthouse: A modern history of design, due process and dignity, London 2019. [Google Scholar]
 20. Patryk A., Na zdalną z togą, bez papierosa i kawy – savoir vivre w dobie nowoczesnych rozpraw, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/savoir-vivre-na-e-rozprawie,512372.html (accessed: 06.2022). [Google Scholar]
 21. Prieur J., Symbole świata, Gdańsk 1982. [Google Scholar]
 22. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 23. Rossner M., Tait D., McCurdy M., Justice reimagined: challenges and opportunities with implementing virtual courts, „Current Issues in Criminal Justice” 2021, Vol. 33, pp. 94–110, https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F10345329.1859968 (accessed: 20. 06. 2022). [Google Scholar]
 24. Stępień M., Symbolika architektury sądu. Przypadek Costitution Hill w Johannesburgu, [in]: Samorząd terytorialny, architektura, dzieła sztuki, prawo, eds. P. Dobosz et al., Kraków 2018. [Google Scholar]
 25. Sudjic D., Kompleks gmachu. Architektura władzy, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 26. Susskind R., Oneline Courts and Future of Justice, Oxford 2019. [Google Scholar]
 27. Świerczyńska-Głownia W., Komunikowanie z perspektywy sali sądowej, Kraków 2019. [Google Scholar]
 28. Waltoś S., “Teatr” w sądzie, [in]: K. Grodziska, G. Nieć (eds.), “Studia Lodomeriana. Historia– –Kultura–Prawo”, Kraków 2007. [Google Scholar]
 29. Zeidler K., Estetyka prawa, Gdańsk–Warszawa 2018. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Jabłońska-Bonca, Jolanta (2022). Remote hearings and judicial symbolism. A draft. (2022). Remote hearings and judicial symbolism. A draft. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 235-254. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.533 (Original work published 6/2022n.e.)

MLA style

Jabłońska-Bonca, Jolanta. „Remote Hearings And Judicial Symbolism. A Draft”. 6/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 2, 2022, ss. 235-254.

Chicago style

Jabłońska-Bonca, Jolanta. „Remote Hearings And Judicial Symbolism. A Draft”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 2 (2022): 235-254. doi:10.7206/kp.2080-1084.533.