en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2022 
Tom 14 
Numer 2

Definicja legalna nośnika reklamowego i jego typów. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda

Jakub Szlachetko
Uniwersytet Gdański

Kamil Olzacki
Uniwersytet Gdański

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.530

Abstrakt

Uchwała rady gminy w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane (zwana w piśmiennictwie: „uchwałą krajobrazową” czy też „uchwałą reklamową”) jest prawnym narzędziem służącym ochronie krajobrazu. Jakkolwiek jest ona zasadna i potrzebna, tak jednak legalnej definicji podstawowych dla jej treści pojęć towarzyszą pewne wątpliwości konstrukcyjne, przekładające się na praktykę stosowania prawa. W niniejszym artykule autorzy identyfikują owe mankamenty obowiązującej regulacji i proponują własne ozwiązania prawne, w szczególności wprowadzenie do porządku prawnego definicji legalnej pojęcia „nośnik reklamowy” (w miejsce obecnej „tablicy reklamowej” i „urządzenia reklamowego”), a także definicji poszczególnych typów nośników. Analizę dogmatycznoprawną kończy projekt stosownego przepisu prawnego.

Powiązania

 1. Bąkowski T., Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 2. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 3. Fogel A. (red.), Ustawa krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 4. Gromek Z., Uchwała krajobrazowa – wybrane zagadnienia, ST 2019, nr 7–8. [Google Scholar]
 5. Gromek Z., Uchwały reklamowe w orzecznictwie sądów administracyjnych, ZNSA 2020, nr 1. [Google Scholar]
 6. Nałęcz, A. Estetyka przestrzeni publicznej w samorządzie terytorialnym, ST 2015, nr 11. [Google Scholar]
 7. Sługocka M., Nowe narzędzia gminy w zakresie planowania przestrzennego, Warszawa 2020, LEX/el. [Google Scholar]
 8. Sługocka M., Uchwała reklamowa w praktyce – poradnik dla gmin, Warszawa 2020, LEX/el. [Google Scholar]
 9. Szewczyk M., Akty planowania przestrzennego oraz inne akty kształtujące zagospodarowanie przestrzeni, [w:] Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M. (red.), Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 10. Szlachetko J., Uchwała krajobrazowa a zasady techniki prawodawczej, [w:] B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 11. Śleszyński P., O roli wiedzy, umiejętności i doświadczenia w planowaniu przestrzennym, [w:] M.J. Nowak Warszawa 2020(red.), Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 12. Tobor Z., Wykładnia prawa, [w:] J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 13. Wierzbowski M. (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany, Warszawa 2019. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Szlachetko, Jakub H. & Olzacki, Kamil (2022). Definicja legalna nośnika reklamowego i jego typów. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda. (2022). Definicja legalna nośnika reklamowego i jego typów. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 184-201. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.530 (Original work published 6/2022n.e.)

MLA style

Szlachetko, Jakub H. and Olzacki, Kamil. „Definicja Legalna Nośnika Reklamowego I Jego Typów. Wnioski De Lege Lata I Postulaty De Lege Ferenda”. 6/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 2, 2022, ss. 184-201.

Chicago style

Szlachetko, Jakub H. and Olzacki, Kamil. „Definicja Legalna Nośnika Reklamowego I Jego Typów. Wnioski De Lege Lata I Postulaty De Lege Ferenda”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 2 (2022): 184-201. doi:10.7206/kp.2080-1084.530.